Pozyskiwanie dotacji

 

Zapraszamy do współpracy z IBD Business School w przygotowaniu wniosków o uzyskanie dofinansowania projektów szkoleniowych i doradczych.

 

NASZE ATUTY

  • Wysoka skuteczność w pozyskiwaniu dotacji

Realizowaliśmy projekty o największej skali i złożoności w Polsce. Bierzemy udział w konkursach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz jednostki regionalne – urzędy pracy i urzędy marszałkowskie. Każdy sukces wykorzystujemy w kolejnych konkursach, doskonaląc  kolejne składane aplikacje. Naszą skuteczność  osiągamy dzięki doświadczeniu i wypracowanemu know-how.

 

  • Doświadczony zespół ekspertów

Zespół ekspertów, z którymi pracujemy, to praktycy biznesu, doskonale rozumiejący potrzeby organizacji. Potrafią przełożyć je na język projektów unijnych tak, aby mieszcząc się w limicie znaków uzasadnić potrzebę realizacji planowanych  działań. To osoby, które pierwsze doświadczenia zdobywały w ramach SPO RZL, a teraz z sukcesem pozyskują dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

  • Wieloletnie doświadczenie współpracy z instytucjami przyznającymi dotacje

Realizacja projektów ogólnopolskich i regionalnych pozwala nam przedstawiać się jako zespół z wyjątkowo bogatym doświadczeniem. Każda z instytucji przyznających środki ma swoją specyfikę i zarówno staranie się o dotacje, jak i ich sprawne rozliczanie wymaga jej znajomości i dostosowania się. Nasz zespół z powodzeniem współpracuje m.in.  z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz instytucjami odpowiedzialnymi w regionach za zarządzanie środkami i dotacjami z UE.

 

  • Kompleksowa realizacja projektów: analiza potrzeb, aplikowanie o dotacje, realizacja działań merytorycznych, obsługa logistyczna, rozliczanie, sprawozdawczość

Większość projektów dofinansowanych ze środków EFS realizowaliśmy jako liderzy projektów. Nasza współpraca z klientem rozpoczyna się od analizy potrzeb rozwojowych pracowników i organizacji, następnie przygotowujemy wniosek i przedstawiamy w nim istotne informacje. Po otrzymaniu dotacji naszym zadaniem jest realizacja działań merytorycznych, obsługa logistyczna (zapewnienie sal szkoleniowych, akomodacji uczestników), rozliczanie finansowe projektu oraz sprawozdawczość. Dokonujemy także ewaluacji projektu oraz przeprowadzamy badanie efektywności działań rozwojowych. Taka kompleksowa usługa daje gwarancję realizacji wszystkich założonych rezultatów. Realizujemy także projekty, w których występujemy jako partner i bierzemy na siebie odpowiedzialność za część zadań. Dla firm zainteresowanych jesteśmy także gotowi przygotować tylko wniosek aplikacyjny.

Zapraszamy do kontaktu

Zespół Działu Projektów Unijnych i Przetargów
efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173