Wybrane referencje

1. Projekty zamknięte EFS – opinie przedstawicieli firm

Biuro Kadr i Szkoleń Urzędu m.st. Warszawy potwierdza, że firma IBD Business School sp. z o.o. w okresie od lutego do czerwca 2018 roku prowadziła koordynację organizacyjno-logistyczną Programu rozwojowego dla wyższej i średniej kadry kierowniczej Urzędu m.st. Warszawy, w odniesieniu do grupy uczestnikow nieprzekraczającej 250 osób. (...) Narzędziem wspierającym (...) koordynację byłą platforma on-line IBD Business School służąca do administrowania procesem zapisów uczestników na poszczególne szkolenia. Potwierdzamy, że całość powierzonych zadań zrealizowana została należycie, z uwzględnieniem obowiązujących wymogów jakościowych i terminowych.
Małgorzata Pacuska Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń

Instytut Rozwoju Biznesu realizował w terminie od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2013 r. projekt szkoleniowo-doradczy, pt.: „Synergia – Akademia rozwoju kadry Orange Polska” [współfinansowany ze środków EFS]. (…) W projekcie udział wzięło 2.110 osób. Zrealizowano 290 dni szkoleniowych. W ramach usługi przeprowadzono również doradztwo na temat budowania ścieżek karier dla 404 osób.

Grzegorz Steinke Dyrektor Rekrutacji i Rozwoju Pracowników
W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 r. Instytut Rozwoju Biznesu realizował projekt oparty na testowaniu innowacyjnego modelu z obszaru zarządzania wiekiem i wiedzą pn. „Aktywni 50+”. W ramach opracowania modelu Wielopokoleniowych Zespołów Uczących się przeprowadzono z należytą starannością następujące usługi badawczo-doradcze: - przeprowadzenie badań dotyczących diagnozy kultury organizacyjnej, postaw wobec różnych grup wiekowych – 617 uczestników, – badania za pomocą grup fokusowych z kadrą menedżerską, zarządem i pracownikami technicznymi – 13 uczestników; - badania potencjału menedżerskiego w oparciu o metodę Development Centre – 8 uczestników, - badania indywidualnymi testami kompetencji: wpływ, postawa pro kliencka, współpraca, gotowość do wkładania wysiłku, nastawienie na rozwój, uczenie innych – 45 uczestników, - wdrożenie w praktyce dwóch prototypowych Wielopokoleniowych Zespołów Uczących się – działania doradcze w zakresie wsparcia wdrożenia nowych rozwiązań zarządczych z zakresu zarządzania wiedzą i wiekiem do struktur organizacyjnych. Usługa została zrealizowana w sposób należyty. W związku z powyższym rekomendujemy Instytut Rozwoju Biznesu jako profesjonalnego partnera w zakresie usług badawczych oraz doradczych.
Kazimierz Piasecki Dyrektor Biura Zarządzania Personalnego
Na każdym etapie projektu, począwszy od analizy potrzeb poprzez realizację szkoleń, aż po finalne rozliczenie finansowe Instytut wykazał się pełnym zaangażowaniem i dbałością o wysoką jakość usług. Kadra merytoryczna Instytut oraz zaplecze organizacyjne to profesjonaliści o kwalifikacjach na najwyższym poziomie.
Ewa Suchorzebrska-Bębenek Menedżer Pionu ds. Szkoleń i Rozwoju
Programy modułów realizowanych w ramach projektu przygotowane zostały z należytą starannością, w oparciu o wyniki ankiety badającej potrzeby szkoleniowe uczestników i ich szefów. Wszystkie sytuacje omawiane podczas szkolenia związane były z rzeczywistym środowiskiem pracy uczestników, dotyczyły sytuacji w banku i produktów BZ WBK. Współpraca z Instytutem na każdym z etapów projektu przebiega bardzo profesjonalnie. W zmieniającej się rzeczywistości biznesowej bardzo wysoko oceniam elastyczność w dążeniu do znajdowania rozwiązań, dotrzymywanie terminów, należytą staranność i dbałość o relacje.
Grażyna Strózik Menedżer Zarządzania Relacjami
Zaproponowani przez Instytut Rozwoju Biznesu wykładowcy oraz grono osób wspierających proces, wykazali się profesjonalną postawą i wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Projekt został przeprowadzony bez zastrzeżeń i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Organizacji.
Aleksandra Szymczyk Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Projekt został przygotowany w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb szkoleniowych Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników Banku w zakresie analizy finansowej, zasad pozyskiwania środków unijnych dla firm, przywództwa, coachingu menedżerskiego i języka migowego. Uczestnicy wysoko ocenili zarówno poziom szkoleń, jak i sposób ich prowadzenia.
Marek Noster Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju
ABB Sp. z o. o. współpracowała z Instytutem Rozwoju Biznesu w latach 2009-2010 przy realizacji projektu szkoleniowego „Efektywna Komunikacja w Organizacji”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dzięki profesjonalizmowi Instytutu Rozwoju Biznesu, a także doskonałej znajomości wytycznych, zasad oraz procedur, wniosek został przygotowany na bardzo wysokim poziomie i w efekcie otrzymał dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Magdalena Bielecka Kierownik Centrum Usług UR
Geovita współpracowała z Instytutem Rozwoju Biznesu przy realizacji projektu szkoleniowego „Program rozwoju kadry – Geovita gości wita II”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Łudzki. Cykl szkoleń trwał od poczatku 2009 roku do końca 2010. Był kontynuacją projketu zrealizowanego w latach 2006-2008 ze środków EFS w ramach SPO RZL – także we współpracy z Instytutem.
Janusz Śmielak Prezes Zarządu
Projekt „Program Rozwoju Kadry Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 SA” realizowany w ramach SPO RZL od 2 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2008. Przeprowadzone w jego ramach szkolenia zyskały bardzo wysoką ocenę uczestników. Na uznanie zasługują nie tylko kompetencje, doświadczenia i wiedza osób prowadzących szkolenia, ale także warunki, w jakich odbywają się zajęcia, jak również sprawność organizacyjna personelu obsługującego projekt.
Jan Zieliński Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny

Firma Philips Morris Polska SA podjęła współpracę z Instytutem Rozwoju Biznesu (…) z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – „Program rozwoju kadr dla pracowników Philips Morris Polska". Projekt był wdrażany w latach 2005-2007. Pakiet szkoleń opracowanych przez Instytut był ściśle dopasowany do potrzeb biznesowych naszych pracowników i dawał im możliwość realizacji zróżnicowanych celów biznesowych na każdym szczeblu kariery zawodowej.

Renata Śliwińska-Cherian HR Business Partner

W ramach projektu EFS „Szkolenie antystresowe dla kontrolerów ruchu lotniczego” pomyślnie przeszkolono 370 kontrolerów w trakcie 24 dwudniowych szkoelń. Projekt został pozytywnie oceniony (…), a kluczowe dokumenty – sprawozdania merytoryczne i finansowe – uzyskały akceptację PARP.

Jacek Wawrzeńczyk Dyrektor Biura Służb Lotniczych

2. Szkolenia otwarte EFS – opinie uczestników

Niniejszym zaświadczam, że w okresie: wrzesień- grudzień 2017 byłem uczestnikiem kursu trenerskiego Business Trainer Certificate zrealizowanego przez IBD Business School Sp. z o.o. Kurs realizowany był zgodnie z programem oraz według wskazanego harmonogramu. kadra prowadząca odznaczała się wysokimi kwalifikacjami. Zajęcia były bogate w merytorykę oraz przykłady zastosowania mechanizmów rządzących prowadzeniem szkoleń w praktyce. Polecam IBD Business School jako wiarygodną instytucję szkoleniową, gwarantującą realizację usług edukacyjnych na profesjonalnym i wysokim poziomie.
Jakub Dzieńkowski Trener JD Szkolenia
W 2016 roku ukończyłem program trenerski IBD Business School. Jako trener wewnętrzny potrzebowałem usystematyzowania dotychczasowej wiedzy, potwierdzenia swoich umiejętności, ale też zmiany niektórych nawyków i nauczenia się nowych sposobów na profesjonalne trenowanie pracowników. Program zaskoczył mnie pozytywnie. Nie tylko usystematyzowałem swoją wiedzę, ale również nabyłem sporo nowych umiejętności, które do dziś wykorzystuję w pracy trenerskiej. Bardzo pomogły mi zajęcia szlifujące umiejętności wystąpień publicznych, możliwość obejrzenia siebie na nagraniu oraz rady profesjonalistów, co trzeba zmienić, zajęcia były ciężkie, ale pomocne (...). Program IBD [Business Trainer Certificate] polecam osobom, które mają już wiedzę trenerską, chcą ją dobrze poukładać i przekonać się, że każdy trener powinien się rozwijać na tego typu profesjonalnie przygotowanych zajęciach.
Paweł Jędrzejak Trener wewnętrzny INFOR.PL SA
W okresie czerwiec-wrzesień 2017 r. brałam udział w Szkole Trenerów Biznesu - w Business Trainer Certificate (BTC), organizowanym przez IBD Business School. Polecam Szkołę BTC ze względu na spełnione obietnice programowe, rzetelne i profesjonalne przygotowanie szkoleń oraz rozwijanie odpowiedzialności trenerskiej u słuchaczy z podkreśleniem etyki zawodu. Teatyka zajęć jest wymagająca, w całości nastawiona na rozwój kluczowych kompetencji trenerskich. Dostarcza nowej wiedzy, rozwija nowe umiejętności i wpływa na postawy słuchaczy (...). Zajęcia są prowadzone przez wytrawnych, doświadczonych trenerów, wykonujących swój zawód z pasją, otwartych na potrzeby grupy, inspirujących do dalszego rozwoju również poprzez przykład własny.
mgr farmacji Ewa Nowosielska ProPharmina
Miałam przyjemność brać udział w kursie Certified Asesor for Assessment & Development Centre w 2016 roku. Terminy sesji w który uczestniczyłam to: 18-19.01, 01-02.02, 15-16.02. Zajęcia były prowadzone przez bardzo profesjonalnych prowadzących, którzy byli zawsze dobrze przygotowani. Wiedza była przekazywana poprzez zastosowanie różnorodnych metod warsztatowych i aktywizacji uczestników. Cały kurs był świetnym połączeniem teorii z praktyką. Pozwoliło to na wypracowanie konkretnych narzędzi, które stosuję w swojej pracy, podczas procesów rekrutacyjnych. Materiały szkoleniowe zawierały sporą porcję praktycznej wiedzy, dzięki temu cały czas mogę z nich korzystać.
Alicja Szyndrowska-Solich Trener Centrum Relacji z Klientami AEGON Transform Tomorrow
Kurs Certified Assessor for Assessment and Development Centre (CAADC) organizowany przez IBD Business School w terminie od 23 kwietnia do 22 maja 2018 r. był dla nas doskonałą okazją do pogłębienia umiejętności asesorskich, jakże przydatnych i cennych dla osób pracujących w branży HR. Podczas zajęć, które odbywały się w formie warsztatowej, mieliśmy okazję zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą interesującego nas obszaru. Warto podkreślić ogromne doświadczenie najwyższej klasy ekspertów-praktyków, którzy pełnili rolę trenerów.
Katarzyna Nowaczyk Dyrektor ds. potencjału ludzkiego, Departament Administracji Grant Thornton
Niniejszym chciałabym zarekomendować IBD Business School z siedzibą w Warszawie jako profesjonalnego, rzetelnego i solidnego organizatora szkoleń. W drugim półroczu 2016 r. miałam możliwość uczestnictwa w programie Certified HR Business Partner. Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Całość programu została przeprowadzona profesjonalnie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Trenerzy dedykowani do realizacji programu przekazali i podzielili się wieloma ciekawymi doświadczeniami oraz praktycznymi przykładami, z których część stała się dla mnie inspiracją do dalszego doskonalenia procesów HR oraz do dalszego rozwoju. W szczególności chciałabym podziękować Pani Annie Bugalskiej, która prowadziła zajęcia na najwyższym poziomie profesjonalizmu, bardzo ciekawie i z dużym zaangażowaniem, wykazując się ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Teresa Miler Członek Zarządu Komplementariusza Firma Handlowa „Grześ”, sp. z o.o. sp.k.
W dniach 25-27 sierpnia 2017 r. miałem ogromną przyjemność wziąć udział w szkoleniu Coaching Fundamentals Certificate prowadzonym przez Dagmarę Kanik-Kłoczko z ramienia IBD School. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że z bardzo wielu kursów rozwijających kompetencje miękkie, w których brałem udział, ten był zdecydowanie najlepszy. Dobór tematów, wykraczających poza standardowy zakres kursu, niesamowita liczba przykładów i działań warsztatowych, a przede wszystkim ogromne zaangażowanie, wiedza i talent p. Dagmary sprawiły, że kurs ten nie tylko był przyjemnością, ale przede wszystkim pozwolił mi na zdobycie praktycznych umiejętności, które z powodzeniem stosuję w roli menedżera. Wszystkim zainteresowanym poszerzeniem kompetencji menedżerskich poprzez wykorzystanie narzędzi coachingowych, szczerze polecam ten kurs.
Łukasz D. Nowak Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami Bank BGŻ BNP Paribas
W dniach 24-26 listopada 2017 r. miałam ogromną przyjemność wziąć udział w kursie Coaching Fundamentals Certificate efektem prowadzonym przez Dagmarę Kanik-Kłoczko z ramienia IBD Business School. Był to niezwykle intensywny warsztat dający mocne i konkretne narzędzia. Co więcej, mogliśmy wszystkie narzędzia mocno przećwiczyć i dogłębnie przeanalizować. Dagmara posiada niesamowity dar motywowania i angażowania uczestników. Wciąż chcieliśmy ćwiczyć więcej i więcej. Dzięki tym zajęciom moje zainteresowanie coachingiem wzmocniło się, czego efektem jest aktualnie kontynuowany proces certyfikacji. Kurs był również dla mnie osobiście czasem autorefleksji i wejścia wgłąb siebie. Spowodowało to duża zmianę mojej postawy i podejścia do tematyki coachingu jako sposobu komunikowania się nie tylko w biznesie. Polecam ten kurs wszystkim, których interesuje nie tylko samo zagadnienie coachingu, ale również tym, dla których jakość życia i komunikacji z ludźmi jest niezwykle istotna.
Alicja Szyndrowska-Solich Trener w Dziale Szkoleń i Rozwoju Sił Sprzedaży Aegon TUnŻ
Brałam udział w międzynarodowej edycji szkolenia Executive & Corporate Coach Diploma, która odbyła się w listopadzie 2017 roku na Teneryfie. Oprócz świetnej organizacji i mistrzowskich trenerów niewątpliwym atutem tego doświadczenia była możliwość wymiany z osobami z innych krajów i z różnych obszarów zawodowych. To szkolenie stanowiło dla mnie także skondensowany przegląd wiedzy z dziedziny nowoczesnego zarządzania, przywództwa oraz coachingu biznesowego. Podobał mi się refleksyjny charakter warsztatów i koncentracja na samorozwoju uczestników poprzez ich zaangażowane uczestnictwo w indywidualnych i grupowych ćwiczeniach. Szczególnie polecam to szkolenie osobom, które chcą wzmocnić swoją tożsamość coacha biznesowego i skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z kolegami i koleżankami po fachu.
Anna Radzikowska Anna Radzikowska Coaching
Z przyjemnością potwierdzam udział w szkoleniu: „High Performance Leadership” [...].  Szkolenie przeprowadził zespół trenerów posiadający bardzo wysokie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie. Wielowątkowe podejście do problemów, bardzo często pozwalało na zastosowanie nietuzinkowych rozwiązań w swoim biznesie. Zagadnienia prezentowane były fachowo, w sposób zrozumiały, poparte wieloma przykładami i odniesieniami do rzeczywistych sytuacji. Świetnie przygotowani wykładowcy byli zawsze bardzo zaangażowani. Posiadali bogate doświadczenie praktyczne, którym hojnie dzielili się z uczestnikami. Bardzo cenne podczas szkolenia okazały się „konfrontacje doświadczeń” uczestników z prowadzącymi. Wielokrotnie odczuwano duże zaangażowanie całej grupy do rozwiązania istniejącego problemu, w macierzystej firmie danego uczestnika. Pozytywna i przyjacielska atmosfera zaowocowała wieloma znajomościami, pielęgnowanymi do dnia dzisiejszego. Polecam firmę IBD Business School wszystkim, którzy zainteresowani są rozwojem własnych umiejętności [...].
Szymon Bazylewicz Elektrobud
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, który odbył się w okresie 14 lipca 2018 -09 września 2018 roku, został przeprowadzony profesjonalnie zarówno pod kątem doboru wykładowców, jak i opracowania materiałów szkoleniowych. Bardzo dobra organizacja.
Marzena Pietrzak
Kurs Practitioner Coach Diploma w Noble Manhattan Coaching to kompendium wiedzy i umiejętności, które według mnie powinny być podstawą pracy każdego coacha. Bogata struktura kursu pozwala osobom uczącym się w różny sposób rozwijać swój unikalny potencjał w zawodzie coacha. Ogromnym atutem kursu jest wsparcie mentorskie w trakcie sesji oraz na masterclassach.
Anna Radzikowska
Z przyjemnością chciałabym zarekomendować Panią Agnieszkę Ausfeld jako profesjonalnego i rzetelnego koordynatora projektów. W okresie od maja 2014 r. do października 2014 r. uczestniczyłam w certyfikowanym kursie „Noble Manhattan Coaching Practitioner Coach Diploma, współorganizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu i Szkołę Noble Manhattan Coaching. Projekt wymagał ze strony organizatorów wielu działań koordynacyjnych. Zaangażowanie Pani Agnieszki Ausfeld na każdym etapie projektu było dla mnie niezwykle pomocne.
Anna Maria Jaskólska Certyfikowany Coach (PCD) Noble Manhattan Coaching
W okresie od 03.03.2014 roku do 21.11.2014 uczestniczyłam w szkoleniu Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach Diploma, w ramach projektu „Sukces z Noble Manhattan Coaching”, współfinansowanego ze środków UE (…). Szkolenie spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak również organizacyjnym. Szczególna troska, jaką otacza każdego studenta zespół Noble Manhattan Coaching, oraz indywidualne podejście sprawiły, że przez proces przeszłam przy odpowiednim wsparciu. Za te osobiste, rozwojowe doświadczenia, które stały się moim udziałem, dziękuję Pani Agnieszce Marczak-Czajce i Panu Dariuszowi Jędzie. (…) Podczas sesji mentorskich mogłam analizować i doskonalić warsztat coachingowy, jak również przedyskutować ważne kwestie związane z moim osobistym rozwojem.
Elżbieta Kownacka-Skwara Instytut Zdrowia i Rozwoju
Jako uczestnik kursu PCD NMC, który był realizowany w Zielonej Górze w dniach 19.05-07.09.2014 chciałbym na ręce Zarządu IRB wyrazić szczególne uznanie dla prowadzącej ww. kurs p. Agnieszki Marczak-Czajki. Pani trener dzięki swojej otwartości, uczciwości i sercu, które okazywała podczas spotkań sprawiła, iż uczestnictwo w ww. kursie było przyjemnością. Sam jestem trenerem i patrzenie na warsztat Agnieszki sprawiło mi ogromną przyjemność i radość. Kontakt z uczestnikami, profesjonalnie przygotowane warsztaty, dobre tempo, duża różnorodność, a przede wszystkim ciepło, które zachęcało do doskonalenia swoich umiejętności coachingowych.
Waldemar Kozłowski
W okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku miałem przyjemność uczestniczenia w kursie coachingu organizowanym przez Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach Diploma. Podczas całego procesu nauczania sztuki coachingu miałem możliwość nie tylko poznać narzędzia wspierające pracę coacha, ale przede wszystkim na własnej „skórze” zobaczyć, jak działa coaching. (…) Sposób prowadzenia warsztatu i charyzma prowadzącej sprzyjały nauce i refleksji. Nie bez znaczenia pozostaje umiejętność prowadzącej do dzielenia się praktycznymi wskazówkami. (…) Dla osób chcących poznać proces i schemat działania coachingu oraz dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z tym zawodem polecam kursy organizowane przez Noble Manhattan Coaching.
Andrzej Mika Dąbrowa Górnicza
W okresie od marca do lipca 2014 miałam przyjemność brania udziału w projekcie organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu „Sukces z Noble Manhattan Coaching”, poziom zaawansowany Practitioner Coach Diploma. Celem projektu było zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie coachingu, a także uzyskanie międzynarodowej certyfikacji. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, Residential, Masterclass, sesji mentorskich, teleklas. Wykładowcy, a w szczególności Pani Agnieszka Marczak Czajka, wspierali całą naszą grupę w procesie (będąc jego strażnikami), wykazując się ogromną życzliwością, zrozumieniem i wysoką wiedzą merytoryczną. W każdej chwili mogliśmy liczyć na ich pomoc i wsparcie. Program został zrealizowany z należytą starannością. Współpraca z IRB na każdym etapie przebiegała bardzo profesjonalnie.
Magdalena Masłowska Dąbrowa Górnicza
Pani Agnieszka Marczak-Czajka przeprowadziła 3 sesje mentorskie w ramach mojego kursu CFC, w Noble Manhattan Coaching. Sesje mentorskie były prowadzone na wysokim poziomie. Pani Agnieszka stworzyła atmosferę bezpieczeństwa, sprzyjającą uczeniu się przeze mnie prowadzena sesji coachingowych. Swoją postawą zachęciła do przyjrzenia się sobie oraz poszerzenia perspektywy. W umiejętny sposób udzielała informacji o obszarach do rozwoju. Potrafiła również docenić i podkreślić mocne strony, które są moim zasobem. W czasie rozmowy chętnie dzieliła się swoją wiedzą.Odebrałam to jako chęć wsparcia mnie na początku drogi prowadzącej do rozwoju zawodowego.
Ewa Skepka
Bardzo dziękuję za umożliwienie mi uczestnictwa w szkoleniu w ramach projektu "Akademia Zarządzania MŚP". Wykładowcy byli doskonale przygotowani, wykłady i warsztaty wyczerpały tematykę pod względem merytorycznym. Świetna organizacja, bardzo wygodne sale wykładowe i pokoje hotelowe, poczęstunki przepyszne, a  ponadto  przemiła obsługa hotelu sprawiły, że udział w szkoleniu wspominam bardzo mile. Do uczestnictwa w szkoleniu zachęcam zaprzyjaźnione firmy.
Krystyna Potapowicz Uczestniczka AGEM LEGNICA
Jako uczestnik projektu Akademia Zarządzania MŚP w dniach 16-17.03.2013 r., 20-21.04.2013 r. oraz 18-19.05.2013 r. serdecznie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniach. Szkolenia Instytutu Rozwoju Biznesu jako jedne z niewielu szkoleń dofinansowanych ze środków unijnych są prowadzone przez prawdziwych specjalistów w swoich dziedzinach. Na każdym ze spotkań wiele było dyskusji nad indywidualnymi przypadkami uczestniczek. Dzięki temu nasza firma była w stanie rozwiązać kilka dręczących nas kłopotów.
Monika Wruszak Uczestniczka OIL CENTER. CENTRUM DYSTRYBUCJI OLEJÓW I SMARÓW

Szkolenie zostało zorganizowane w sposób profesjonalny, a zajęcia przeprowadzono w sposób bardzo interesujący z uwzględnieniem potrzeb mojej firmy. Trenerzy wykazali się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym w sposób profesjonalny dzielili się z uczestnikami szkolenia. Bardzo cenną wartością była możliwość indywidualnych pytań, a w przypadku niejasności możliwość kontaktu z trenerami.

Łukasz Barłowski Właściciel ARTUR TRAVEL – TOUR OPERATOR POLAND & CENTRAL EUROPE
Bardzo dziękuję za współpracę przy projekcie „Zadbaj o sprzedaż w swojej firmie”, organizowanym  przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem. Pod względem merytorycznym i organizacyjnym zostały spełnione wszystkie moje oczekiwania. Współpraca z Państwa Fundacją to czysta przyjemność!
Magdalena Gugała EVANS Magdalena Ciuraszkiewicz
Pragnę serdecznie podziękować za udział w szkoleniu Nawigator zarządzania mikro i małych przedsiębiorstw w terminach 21-22.02.2013r., 21-22.03.2013r. oraz 23-24.03.2013r. Szkolenie spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym jak również organizacyjnym. Z pełnym przekonaniem polecam Instytut Rozwoju Biznesu, jako najlepszego organizatora szkoleń wszystkim przedsiębiorcom. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w realizacji szkolenia wykazano duże zaangażowanie oraz chęć pomocy na każdym etapie trwania szkolenia.
Mieczysław Skonieczny Właściciel P.U.H. BABEX-2 TOUR
Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w projekcie “Akademia mikro i małych przedsiębiorstw’’ (zachodniopomorskie) w terminach 15-16.12.2012, 19-20.01.2013 oraz 23-24.02.2013 r. Zakres tematyczny, a przede wszystkim osobowość i kompetencje trenerów sprawiły, że z silną wiedzą i nowymi umiejętnościami ruszam do pracy.
Beata Nowak B.T. ROMA
Z pełnym przekonaniem mogę polecić szkolenie „Warsztat skutecznego menedżera MMP”, jak również Instytut Rozwoju Biznesu – jako organizatora – wszystkim przedsiębiorcom oraz kadrze menedżerskiej mikro i małych przedsiębiorstw. Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
Remigiusz Zagraba ARMEDIUM Agencja Reklamowa Full Service
Uczestniczyłam w cyklu szkoleń „Warsztat skutecznego menedżera MMP”, współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach EFS, zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu. Szkolenia były prowadzone profesjonalnie oraz zaspokajały moje oczekiwania. Trenerzy w sposób jasny i zrozumiały przekazywali posiadaną wiedzę oraz swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
Agata Pik Koordynator ds. administracji LING HOUSE CENTRUM EDUKACJI
Instytut Rozwoju Biznesu zorganizował szkolenie współfinansowane z EFS w ramach projektu „Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski”, w którym mieli przyjemność brać udział przedstawiciele naszej firmy. Całe przedsięwzięcie było bardzo dobrze przygotowane, zarówno od strony logistycznej, jak i merytorycznej.
Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu SUMMA LINGUAE SA
Rzetelna wiedza i doświadczenie prowadzących szkolenie „Akademia zarządzania MMP” umożliwiły mi przyswojenie szerokiego zakresu wiedzy i wielu niezbędnych informacji dotyczących wskazanego zagadnienia. Chciałbym również podkreślić duże zaangażowanie Instytutu oraz chęć pomocy doradztwa nawet po zakończonych zajęciach.
Marcin Korecki OMNIA.PL
Zajęcia realizowane były z dużym zaangażowaniem oraz na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Trenerzy wykazali się umiejętnościami interpersonalnymi i elastycznością. Podczas zajęć uwzględniono zagadnienia, o które pytała grupa. Nabyta podczas szkoleń wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w naszej pracy zawodowej.
Małgorzata Kamioska DALKIA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Szkolenia w ramach projektu „Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich II” zostały przeprowadzone w profesjonalny sposób, a prowadzący wykazali się dużą wiedzą merytoryczną z dziedziny umiejętności menedżerskich, jak również znakomitymi zdolnościami trenerskimi. Poznane w czasie szkolenia umiejętności pozwolą nam na znaczne podniesienie poziomu zarządzania.
Bartosz Sobolewski CORNET
Warto podkreślić dobre przygotowanie merytoryczne osób prowadzących ten projekt, m.in. Magdalenę Olechnowicz, Gerarda Opiełkę, jak i ich zaangażowanie, szybkość reakcji na powstałe zagadnienia, dostępność oraz jakość przygotowanych materiałów. Słowa podziękowania kieruję również do Anny lzdebskiej, która wykazała się profesjonalizmem w koordynacji działań związanych z projektem i zawsze służyła pomocą i dobrą radą.
Katarzyna Stankiewicz Specjalista ds. Marketingu LEWIATAN PÓŁNOC SP. Z O.O
Szkolenia zostały przeprowadzone zachowując wysoki poziom merytoryczny, a profesjonalni i doświadczeni trenerzy oraz dobra organizacja i logistyka, stworzyła przyjazną atmosferę sprzyjającą nabywaniu wiedzy i doskonalenia umiejętności.
Mirosław Mazurek Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny BRONISZE WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY SA

Jako psycholog i trener zajmujący się rozwojem pracowników, firm i organizacji, zależało mi na poszerzeniu swojej wiedzy, zebraniu inspirujących pomysłów i skonfrontowaniu swoich własnych doświadczeń, z wiedzą i doświadczeniem ekspertów rynku HR. Program „Akademii Zarządzania Kapitałem Ludzkim” oceniam jako udaną i satysfakcjonującą próbę przedstawienia najważniejszych aspektów ZZL.

Łukasz Kostecki NA-LEPSZE. SZKOLENIA DORADZTWO COACHING
Pragnę wyrazić uznanie dla profesjonalizmu i bogatej wiedzy teoretyczno-praktycznej oraz zaangażowania i elastyczności w dostosowaniu się do potrzeb uczestników szkolenia większości Trenerów realizujących program Akademii. Polecam Instytut Rozwoju Biznesu jako Partnera dysponującego potencjałem do fachowej i sprawnej organizacji usług szkoleniowych.
Izabela Sulikowska HR Manager PARKRIDGE RETAIL POLAND
Uważam, że udział w szkoleniu „Akademia Zarządzania Kapitałem Ludzkim” oferowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu jest gwarancją sukcesu i z pełną odpowiedzialnością polecam usługi ww. firmy. Atmosfera na zajęciach sprzyjała nabywaniu wiedzy i kształceniu umiejętności.
Krystyna Bednarek Właściciel firmy P.P.H.U. Pol-Skór