Wybrane referencje

1. Projekty zamknięte EFS – opinie przedstawicieli firm

Biuro Kadr i Szkoleń Urzędu m.st. Warszawy potwierdza, że firma IBD Business School sp. z o.o. w okresie od lutego do czerwca 2018 roku prowadziła koordynację organizacyjno-logistyczną Programu rozwojowego dla wyższej i średniej kadry kierowniczej Urzędu m.st. Warszawy, w odniesieniu do grupy uczestnikow nieprzekraczającej 250 osób. (...) Narzędziem wspierającym (...) koordynację byłą platforma on-line IBD Business School służąca do administrowania procesem zapisów uczestników na poszczególne szkolenia. Potwierdzamy, że całość powierzonych zadań zrealizowana została należycie, z uwzględnieniem obowiązujących wymogów jakościowych i terminowych.
Małgorzata Pacuska Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń

Instytut Rozwoju Biznesu realizował w terminie od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2013 r. projekt szkoleniowo-doradczy, pt.: „Synergia – Akademia rozwoju kadry Orange Polska” [współfinansowany ze środków EFS]. (…) W projekcie udział wzięło 2.110 osób. Zrealizowano 290 dni szkoleniowych. W ramach usługi przeprowadzono również doradztwo na temat budowania ścieżek karier dla 404 osób.

Grzegorz Steinke Dyrektor Rekrutacji i Rozwoju Pracowników
W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 r. Instytut Rozwoju Biznesu realizował projekt oparty na testowaniu innowacyjnego modelu z obszaru zarządzania wiekiem i wiedzą pn. „Aktywni 50+”. W ramach opracowania modelu Wielopokoleniowych Zespołów Uczących się przeprowadzono z należytą starannością następujące usługi badawczo-doradcze: - przeprowadzenie badań dotyczących diagnozy kultury organizacyjnej, postaw wobec różnych grup wiekowych – 617 uczestników, – badania za pomocą grup fokusowych z kadrą menedżerską, zarządem i pracownikami technicznymi – 13 uczestników; - badania potencjału menedżerskiego w oparciu o metodę Development Centre – 8 uczestników, - badania indywidualnymi testami kompetencji: wpływ, postawa pro kliencka, współpraca, gotowość do wkładania wysiłku, nastawienie na rozwój, uczenie innych – 45 uczestników, - wdrożenie w praktyce dwóch prototypowych Wielopokoleniowych Zespołów Uczących się – działania doradcze w zakresie wsparcia wdrożenia nowych rozwiązań zarządczych z zakresu zarządzania wiedzą i wiekiem do struktur organizacyjnych. Usługa została zrealizowana w sposób należyty. W związku z powyższym rekomendujemy Instytut Rozwoju Biznesu jako profesjonalnego partnera w zakresie usług badawczych oraz doradczych.
Kazimierz Piasecki Dyrektor Biura Zarządzania Personalnego
Na każdym etapie projektu, począwszy od analizy potrzeb poprzez realizację szkoleń, aż po finalne rozliczenie finansowe Instytut wykazał się pełnym zaangażowaniem i dbałością o wysoką jakość usług. Kadra merytoryczna Instytut oraz zaplecze organizacyjne to profesjonaliści o kwalifikacjach na najwyższym poziomie.
Ewa Suchorzebrska-Bębenek Menedżer Pionu ds. Szkoleń i Rozwoju
Programy modułów realizowanych w ramach projektu przygotowane zostały z należytą starannością, w oparciu o wyniki ankiety badającej potrzeby szkoleniowe uczestników i ich szefów. Wszystkie sytuacje omawiane podczas szkolenia związane były z rzeczywistym środowiskiem pracy uczestników, dotyczyły sytuacji w banku i produktów BZ WBK. Współpraca z Instytutem na każdym z etapów projektu przebiega bardzo profesjonalnie. W zmieniającej się rzeczywistości biznesowej bardzo wysoko oceniam elastyczność w dążeniu do znajdowania rozwiązań, dotrzymywanie terminów, należytą staranność i dbałość o relacje.
Grażyna Strózik Menedżer Zarządzania Relacjami
Zaproponowani przez Instytut Rozwoju Biznesu wykładowcy oraz grono osób wspierających proces, wykazali się profesjonalną postawą i wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Projekt został przeprowadzony bez zastrzeżeń i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Organizacji.
Aleksandra Szymczyk Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Projekt został przygotowany w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb szkoleniowych Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników Banku w zakresie analizy finansowej, zasad pozyskiwania środków unijnych dla firm, przywództwa, coachingu menedżerskiego i języka migowego. Uczestnicy wysoko ocenili zarówno poziom szkoleń, jak i sposób ich prowadzenia.
Marek Noster Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju
ABB Sp. z o. o. współpracowała z Instytutem Rozwoju Biznesu w latach 2009-2010 przy realizacji projektu szkoleniowego „Efektywna Komunikacja w Organizacji”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dzięki profesjonalizmowi Instytutu Rozwoju Biznesu, a także doskonałej znajomości wytycznych, zasad oraz procedur, wniosek został przygotowany na bardzo wysokim poziomie i w efekcie otrzymał dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Magdalena Bielecka Kierownik Centrum Usług UR
Geovita współpracowała z Instytutem Rozwoju Biznesu przy realizacji projektu szkoleniowego „Program rozwoju kadry – Geovita gości wita II”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Łudzki. Cykl szkoleń trwał od poczatku 2009 roku do końca 2010. Był kontynuacją projketu zrealizowanego w latach 2006-2008 ze środków EFS w ramach SPO RZL – także we współpracy z Instytutem.
Janusz Śmielak Prezes Zarządu
Projekt „Program Rozwoju Kadry Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 SA” realizowany w ramach SPO RZL od 2 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2008. Przeprowadzone w jego ramach szkolenia zyskały bardzo wysoką ocenę uczestników. Na uznanie zasługują nie tylko kompetencje, doświadczenia i wiedza osób prowadzących szkolenia, ale także warunki, w jakich odbywają się zajęcia, jak również sprawność organizacyjna personelu obsługującego projekt.
Jan Zieliński Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny

Firma Philips Morris Polska SA podjęła współpracę z Instytutem Rozwoju Biznesu (…) z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – „Program rozwoju kadr dla pracowników Philips Morris Polska". Projekt był wdrażany w latach 2005-2007. Pakiet szkoleń opracowanych przez Instytut był ściśle dopasowany do potrzeb biznesowych naszych pracowników i dawał im możliwość realizacji zróżnicowanych celów biznesowych na każdym szczeblu kariery zawodowej.

Renata Śliwińska-Cherian HR Business Partner

W ramach projektu EFS „Szkolenie antystresowe dla kontrolerów ruchu lotniczego” pomyślnie przeszkolono 370 kontrolerów w trakcie 24 dwudniowych szkoelń. Projekt został pozytywnie oceniony (…), a kluczowe dokumenty – sprawozdania merytoryczne i finansowe – uzyskały akceptację PARP.

Jacek Wawrzeńczyk Dyrektor Biura Służb Lotniczych

2. Szkolenia otwarte EFS – opinie uczestników

Z czystym sercem mogę polecić kurs trenerski BTC organizowany przez IBD Business School. Mimo że przed udziałem w zajęciach miałem doświadczenie trenerskie, to zdobyte umiejętności i wiedza znacznie oszlifowały moje kompetencje. Dzięki kursowi mam większą uważność na proces grupowy oraz lepiej potrafię sobie radzić z trudnymi sytuacjami na szkoleniu. Na zajęciach miałem możliwość przetestowania swojej pracy w zróżnicowanym środowisku oraz zrozumiałem swoją osobowość trenerską na głębszym poziomie. Również doświadczenie trenerów prowadzących było bardzo pomocne (w szczególności inspiracją była dla mnie praca z Marzeną Kostelecką). Sama organizacja szkolenia również była na wysokim poziomie.
Tomasz Delmaczyński Trener biznesu Huawei Technologies
Kurs trenerski [BTC] był prowadzony metodami warsztatowymi, dzięki temu mogłam przekonać się, jak w praktyce sprawdzają się omawiane narzędzia. Wszystkie moduły były niezwykle przydatne, ponieważ pozwalały na wypracowanie narzędzi praktycznie gotowych do wdrożenia od razu po szkoleniach. Jako trener z wieloletnim doświadczeniem odświeżyłam swój warsztat i mogłam poznać również wiele nowych narzędzi [...]. Polecam kurs zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją karierę szkoleniową, ale także dla tych, którzy na sali szkoleniowej spędzili już bardzo wiele godzin jako trening i przypomnienie.
Alicja Szyndrowska-Solich, Regionalny Trener Sprzedaży Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
Niniejszym zaświadczam, że w okresie: wrzesień- grudzień 2017 byłem uczestnikiem kursu trenerskiego Business Trainer Certificate zrealizowanego przez IBD Business School Sp. z o.o. Kurs realizowany był zgodnie z programem oraz według wskazanego harmonogramu. kadra prowadząca odznaczała się wysokimi kwalifikacjami. Zajęcia były bogate w merytorykę oraz przykłady zastosowania mechanizmów rządzących prowadzeniem szkoleń w praktyce. Polecam IBD Business School jako wiarygodną instytucję szkoleniową, gwarantującą realizację usług edukacyjnych na profesjonalnym i wysokim poziomie.
Jakub Dzieńkowski Trener JD Szkolenia
W 2017 roku wziąłem udział w kursie Business Trainer Certificate (BTC) organizowanym przez IBD Business School Sp. z o.o. Z programu i jego realizacji jestem bardzo zadowolony i spełnił on moje oczekiwania. Pozwala usystematyzować wiedzę i przetrenować techniki prowadzenia szkoleń w praktyce. Zaletą jest możliwość czerpania z doświadczeń i warsztatu wielu doświadczonych trenerów (w szczególności inspiracją była praca z Sylwestrem Pietrzykiem). Zarówno osoby zajmujące się się na co dzień szkoleniami, jak i menedżerowie szkolący swoich klientów czy współpracujący z zewnętrznymi firmami (...) znajdą wiele cennej wiedzy dotyczącej tych obszarów. Dodatkowym plusem jest fakt, że kurs zawiera cały program Coaching Fundamentals (CFC).
Krzysztof Gieryszewski Menedźer sprzedaży/ zakupów rynku Dom i ogród
W przyjemnością polecam kurs trenerski BTC organizowany przez IBD BUSINESS SCHOOL. Uważam się za osobę doświadczoną w branży, jednak dawka wiedzy oraz praktycznych umiejętności przekazanych w trakcie zajęć okazały się niezwykle cenne i przydatne. Zwłaszcza praktyka w prowadzeniu szkoleń oraz część zajęć z coachingu była dla mnie niezwykle cenna. Gorąco polecam tę formę podwyższania własnych kwalifikacji.
Przemysław Kaźmierczak Quantum Consulting
W 2016 roku ukończyłem program trenerski IBD Business School. Jako trener wewnętrzny potrzebowałem usystematyzowania dotychczasowej wiedzy, potwierdzenia swoich umiejętności, ale też zmiany niektórych nawyków i nauczenia się nowych sposobów na profesjonalne trenowanie pracowników. Program zaskoczył mnie pozytywnie. Nie tylko usystematyzowałem swoją wiedzę, ale również nabyłem sporo nowych umiejętności, które do dziś wykorzystuję w pracy trenerskiej. Bardzo pomogły mi zajęcia szlifujące umiejętności wystąpień publicznych, możliwość obejrzenia siebie na nagraniu oraz rady profesjonalistów, co trzeba zmienić, zajęcia były ciężkie, ale pomocne (...). Program IBD [Business Trainer Certificate] polecam osobom, które mają już wiedzę trenerską, chcą ją dobrze poukładać i przekonać się, że każdy trener powinien się rozwijać na tego typu profesjonalnie przygotowanych zajęciach.
Paweł Jędrzejak Trener wewnętrzny INFOR.PL SA
W okresie czerwiec-wrzesień 2017 r. brałam udział w Szkole Trenerów Biznesu - w Business Trainer Certificate (BTC), organizowanym przez IBD Business School. Polecam Szkołę BTC ze względu na spełnione obietnice programowe, rzetelne i profesjonalne przygotowanie szkoleń oraz rozwijanie odpowiedzialności trenerskiej u słuchaczy z podkreśleniem etyki zawodu. Teatyka zajęć jest wymagająca, w całości nastawiona na rozwój kluczowych kompetencji trenerskich. Dostarcza nowej wiedzy, rozwija nowe umiejętności i wpływa na postawy słuchaczy (...). Zajęcia są prowadzone przez wytrawnych, doświadczonych trenerów, wykonujących swój zawód z pasją, otwartych na potrzeby grupy, inspirujących do dalszego rozwoju również poprzez przykład własny.
mgr farmacji Ewa Nowosielska ProPharmina
W 2017 roku ukończyłem program kierowany do trenerów przeprowadzony przez IBD Business School. Jestem niezmiernie zadowolony z odbytego szkolenia i zachęcam wszystkich do udziału oraz nawiązaniu współpracy z IBD. Głównym wyróżnikiem tej szkoły jest bardzo profesjonalne podejście na najwyższym światowym poziomie. Program jest idealnie przygotowany, dobrany do zapotrzebowania uczestników szkolenia. Trenerzy prowadzący cechują się olbrzymim bagażem doświadczeń, który chętnie przekazują uczestnikom. Otwartość na aspekty oraz chęć przekazania wiedzy sprawiały, że na szkoleniu czułem się bardzo swobodnie i komfortowo. Program szkoleń IBD polecam wszystkim trenerom, zarówno tym początkującym, jak i tym, którzy pragną się rozwinąć.
Tomasz Rawecki Trener
W okresie od września do grudnia 2017 r. brałem udział w szkole trenerów (BTC) organizowanej przez IBD Business School. Cały cykl szkoleniowy w pełni spełnił moje oczekiwania. Zajęcia realizowane były zgodnie z przedstawionym wcześniej programem. Prowadzący trenerzy byli ekspertami w swoich dziedzinach i posiadali bardzo bogate doświadczenie, którym chętnie się dzielili. Zajęcia wymagały nieco wysiłku od uczestnika, dużą ich część zajmowały warsztaty praktyczne. W moim wypadku przełożyło się o na świetne utrwalenie zdobytej wiedzy. Podczas każdego modułu trenerzy przekazywali również bardzo dobrze opracowane materiały, które umożliwiają przypomnienie omawianych treści po szkoleniu. Kurs trenerski organizowany przez IBD Business School polecam osobom, które dopiero planują być trenerem biznesu, jak i osobom posiadającym już doświadczenie, którzy chcieliby poszerzyć i utrwalić swoją wiedzę i umiejętności w asyście świetnych specjalistów.
Kamil Tetwejer Trener NGO and Business Service
Jestem studentką V roku psychologii i postanowiłam odbyć pierwsze szkolenie w profesjonalnej szkole. Wybrałam kurs Certified Assesor for Assessment and Development Centre w IBD Business School i przeszło ono moje najśmielsze oczekiwania. Profesjonalna opieka nad kursantami od dnia zgłoszenia aż do dziś! Ogromna wiedza i doświadczenie trenerów, obszerne i solidne materiały, teoria połączona z praktyką - to wszystko jest właśnie tutaj. Gwarantuję, że każda osoba, która zgłosi się do IBD Business School raz, zostanie tutaj na zawsze.
Natalia Skrzyczewska Business Development Manager BetExpert24
W okresie od 31.07.2018 do 21.08.2018 r. uczestniczyłem w kursie Certified Assessor for Assessment and Development Centre (CAADC) zorganizowanym przez IBD Business School. Zajęcia były prowadzone przez zespół trenerów posiadających dużą wiedzę i doświadczenie oraz potrafiących się nimi dzielić z uczestnikami. Dzięki wysokiemu poziomowi warsztatu trenerskiego prowadzący potrafili dostosować proces szkoleniowy do zróżnicowanej grupy uczestników. Sposób prowadzenia zajęć, zawierający dużo elementów praktycznych, pozwolił mi nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy asesora. Otrzymane materiały szkoleniowe pozwolą w przyszłości opracowywać własne narzędzia potrzebne przy realizacji procesów AC/DC. Jestem zadowolona z uczestnictwa w kursie, ponieważ zdobyłam transferowalną wiedzę i umiejętności - będę mogła wykorzystać je nie tylko przy realizacji procesów AC/DC, ale również przy innych podejmowanych przeze mnie działaniach.
Anna Kaczmarska Właściciel LFC Anna Kaczmarska
Miałam przyjemność brać udział w kursie Certified Asesor for Assessment & Development Centre w 2016 roku. Terminy sesji w który uczestniczyłam to: 18-19.01, 01-02.02, 15-16.02. Zajęcia były prowadzone przez bardzo profesjonalnych prowadzących, którzy byli zawsze dobrze przygotowani. Wiedza była przekazywana poprzez zastosowanie różnorodnych metod warsztatowych i aktywizacji uczestników. Cały kurs był świetnym połączeniem teorii z praktyką. Pozwoliło to na wypracowanie konkretnych narzędzi, które stosuję w swojej pracy, podczas procesów rekrutacyjnych. Materiały szkoleniowe zawierały sporą porcję praktycznej wiedzy, dzięki temu cały czas mogę z nich korzystać.
Alicja Szyndrowska-Solich Trener Centrum Relacji z Klientami AEGON Transform Tomorrow
Kurs Certified Assessor for Assessment and Development Centre (CAADC) organizowany przez IBD Business School w terminie od 23 kwietnia do 22 maja 2018 r. był dla nas doskonałą okazją do pogłębienia umiejętności asesorskich, jakże przydatnych i cennych dla osób pracujących w branży HR. Podczas zajęć, które odbywały się w formie warsztatowej, mieliśmy okazję zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą interesującego nas obszaru. Warto podkreślić ogromne doświadczenie najwyższej klasy ekspertów-praktyków, którzy pełnili rolę trenerów.
Katarzyna Nowaczyk Dyrektor ds. potencjału ludzkiego, Departament Administracji Grant Thornton
Niniejszym chciałabym zarekomendować IBD Business School z siedzibą w Warszawie jako profesjonalnego, rzetelnego i solidnego organizatora szkoleń. W drugim półroczu 2016 r. miałam możliwość uczestnictwa w programie Certified HR Business Partner. Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Całość programu została przeprowadzona profesjonalnie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Trenerzy dedykowani do realizacji programu przekazali i podzielili się wieloma ciekawymi doświadczeniami oraz praktycznymi przykładami, z których część stała się dla mnie inspiracją do dalszego doskonalenia procesów HR oraz do dalszego rozwoju. W szczególności chciałabym podziękować Pani Annie Bugalskiej, która prowadziła zajęcia na najwyższym poziomie profesjonalizmu, bardzo ciekawie i z dużym zaangażowaniem, wykazując się ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Teresa Miler Członek Zarządu Komplementariusza Firma Handlowa „Grześ”, sp. z o.o. sp.k.
W dniach 25-27 sierpnia 2017 r. miałem ogromną przyjemność wziąć udział w szkoleniu Coaching Fundamentals Certificate prowadzonym przez Dagmarę Kanik-Kłoczko z ramienia IBD School. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że z bardzo wielu kursów rozwijających kompetencje miękkie, w których brałem udział, ten był zdecydowanie najlepszy. Dobór tematów, wykraczających poza standardowy zakres kursu, niesamowita liczba przykładów i działań warsztatowych, a przede wszystkim ogromne zaangażowanie, wiedza i talent p. Dagmary sprawiły, że kurs ten nie tylko był przyjemnością, ale przede wszystkim pozwolił mi na zdobycie praktycznych umiejętności, które z powodzeniem stosuję w roli menedżera. Wszystkim zainteresowanym poszerzeniem kompetencji menedżerskich poprzez wykorzystanie narzędzi coachingowych, szczerze polecam ten kurs.
Łukasz D. Nowak Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami Bank BGŻ BNP Paribas
W dniach 27-20.07.2018 roku brałam udział w szkoleniu Coaching Fundamentals Certificate prowadzony przez Pana Dariusza Jędę. Szkolenie było zorganizowane przez firmę IBD Business School. Uważam, że szkolenie było przygotowane w sposób merytoryczny, a wiedza przekazana w sposób bardzo przystępny i obrazowy. Ogromną zaletą była mała grupa. Atmosfera podczas szkolenia pozwoliła zbudować zaufanie między uczestnikami i w praktyce dowiedzieć się, czym jest, oraz doświadczyć pierwszych sesji coachingu. Sam proces certyfikacji jest bardzo dobrze ułożony. Pozwala na utrwalenie wiedzy z kursu, a 3 sesje mentorskie pomagają w nabraniu pewności siebie podczas prowadzenia sesji coachingu [...]
Judyta Hanc Sensoriko Gabinet Terapii i Rehabilitacji Judyta Hanc
W dniach 29.06.2018 - 01.07.2018 miałem przyjemność wziąć udziała w kursie Coaching Fundamentals Certificate prowadzonym przez Dariusza Jędę z ramienia IBD Business School. W ramach intensywnego kursu otrzymałem dużą dawkę teorii z zakresu coachingu oraz jej praktyczne zastosowanie. Dariusz Jęda w sposób bardzo profesjonalny przeprowadził zajęcia. W trakcie certyfikacji, podczas indywidualnych sesji coachingowych, również prowadzonych przez Dariusz Jędę poznałem praktyczne techniki zastosowania coachingu zarówno w biznesie, jak i życiu osobistym. Polecam ten kurs zarówno osobom pracującym w roli trenera, coacha, jak również menadżerom na wszystkich szczeblach zarządzania, dla których ważny jest aspekt komunikacji interpersonalnej.
Marek Gołaszczyk Dyrektor Sprzedaży Avet Pharma sp. z o.o.
W dniach 29.06-01.07 2018 r. brałam udział w organizowanym przez IBD Business School kursie Coaching Fundamentals Certificate (CFC). Do kursu przystąpiłam jako osoba prywatna, samodzielnie wybierając organizatora kursu i samodzielnie ponosząc jego koszty [...]. Prowadzący zajęcia [Dariusz Jęda], odsłaniając przed nami podstawy teorii stopniowo zachęcał grupę do wypowiedzi i brania udziału w ćwiczeniach. Ćwiczeniach prowadzonych przy całej grupie lub - co miało miejsce częściej - prowadzonych w grupach 2-3 osobowych, w odrębnych pomieszczeniach i przy zachowaniu całkowitej intymności prowadzonych rozmów. Niespodziewanie dla nas samych, proste ćwiczenia poruszały głębokie emocje. W takich sytuacjach, ramy czasowe były dostosowane do potrzeb poszczególnych osób [...].
Wiesława Szczerkowska
Między marcem a czerwcem tego roku miałam przyjemność brać udział w procesie certyfikacji Coaching Fundamentals Certificate (CFC), zorganizowanym przez IBD Business School. Z szacunkiem przyznaję, że cały proces certyfikacji jest niezwykle spójny. Poprzez kompleksowe podejście do zagadnienia coachingu gwarantuje on zdobycie wiedzy, a także natychmiastowe wykorzystanie jej w praktyce. Kurs prowadzony przez Dariusza Jędę, z ramienia IBD Business School stanowił inspirujące wprowadzenie do temat. Pan Dariusz z zainteresowaniem i oddaniem wdrażał nas w tajniki coachingu, omawiając kluczowe zagadnienia, narzędzia oraz kładł nacisk na psychologiczne aspekty pracy coacha. Na szczególne uznanie zasługuje również część praktyczna certyfikacji, która polegała na pracy z mentorem, jak również na indywidualnych sesjach coachingowych, wykonywanych przez uczestników kursu. Zastosowanie wiedzy w praktyce i możliwość konsultacji z mentorem jest niewątpliwie ogromnym atutem certyfikacji z IBD Business School. Chciałabym bardzo serdecznie polecić kurs Coaching Fundamentals Certificate wszystkim osobom, które szukają profesjonalnego partnera w rozwijaniu umiejętności coachingowych oraz chcą uzyskać prestiżowy, uznany certyfikat potwierdzający ich poziom wiedzy i praktyki w obszarze coachingu.
Anna Maria Markiewicz Partner, Talent Architect | ammplify Ammplify
W dniach 24-26 listopada 2017 r. miałam ogromną przyjemność wziąć udział w kursie Coaching Fundamentals Certificate efektem prowadzonym przez Dagmarę Kanik-Kłoczko z ramienia IBD Business School. Był to niezwykle intensywny warsztat dający mocne i konkretne narzędzia. Co więcej, mogliśmy wszystkie narzędzia mocno przećwiczyć i dogłębnie przeanalizować. Dagmara posiada niesamowity dar motywowania i angażowania uczestników. Wciąż chcieliśmy ćwiczyć więcej i więcej. Dzięki tym zajęciom moje zainteresowanie coachingiem wzmocniło się, czego efektem jest aktualnie kontynuowany proces certyfikacji. Kurs był również dla mnie osobiście czasem autorefleksji i wejścia wgłąb siebie. Spowodowało to duża zmianę mojej postawy i podejścia do tematyki coachingu jako sposobu komunikowania się nie tylko w biznesie. Polecam ten kurs wszystkim, których interesuje nie tylko samo zagadnienie coachingu, ale również tym, dla których jakość życia i komunikacji z ludźmi jest niezwykle istotna.
Alicja Szyndrowska-Solich Trener w Dziale Szkoleń i Rozwoju Sił Sprzedaży Aegon TUnŻ
Brałam udział w międzynarodowej edycji szkolenia Executive & Corporate Coach Diploma, która odbyła się w listopadzie 2017 roku na Teneryfie. Oprócz świetnej organizacji i mistrzowskich trenerów niewątpliwym atutem tego doświadczenia była możliwość wymiany z osobami z innych krajów i z różnych obszarów zawodowych. To szkolenie stanowiło dla mnie także skondensowany przegląd wiedzy z dziedziny nowoczesnego zarządzania, przywództwa oraz coachingu biznesowego. Podobał mi się refleksyjny charakter warsztatów i koncentracja na samorozwoju uczestników poprzez ich zaangażowane uczestnictwo w indywidualnych i grupowych ćwiczeniach. Szczególnie polecam to szkolenie osobom, które chcą wzmocnić swoją tożsamość coacha biznesowego i skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z kolegami i koleżankami po fachu.
Anna Radzikowska Anna Radzikowska Coaching
Niniejszym zaświadczam, że brałem udział w szkoleniu "Finanse dla niefinansistów" cz. 1 (czerwiec 2018 r.), organizowanym przez IBD Business School. Wiedza przekazana podczas szkolenia pokrywała się z ofertą, a zajęcia były przeprowadzone w pełni profesjonalnie i zrozumiale dla odbiorców. Grupa składająca się z kilku uczestników dawała możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami w nawiązaniu do omawianego materiału.
Rafał Perekińczuk Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA
Niniejszym zaświadczam, że w dniach 25-26.06.2018 brałam udział w szkoleniu Finanse dla niefinansistów, poziom 1, zorganizowanym przez IBD Business School. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone w sposób w pełni profesjonalny. Wiedza i informacje uzyskanie na szkoleniu pokrywały się z moimi oczekiwaniami, przekazane były w sposób zrozumiały i dostępny odbiorcy. Jakość materiałów i możliwość dialogu dawały uczestnikom szkolenia możliwość uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez nich pytania i podnoszone wątpliwości.
Anna Hryciuk-Nguyen Tan-Viet
Niniejszym zaświadczam, że w dniach 25 i 26 czerwca 2018 r. brałem udział w szkoleniu Finanse dla niefinansistów - poziom I, zorganizowanym przez IBD Business School. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone w sposób w pełni profesjonalny. Wiedza informacje uzyskane na szkoleniu pokrywały się z moimi oczekiwaniami, przekazane były w sposób zrozumiały i dostępny dla odbiorcy. Jakość materiałów i możliwość dialogu dawały uczestnikom szkolenia możliwość uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez nich pytania i podnoszone wątpliwości.
Dariusz Wielechowski Zastępca Dyrektora Produkcji da. Kooperacji Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA
Z przyjemnością potwierdzam udział w szkoleniu: „High Performance Leadership” [...].  Szkolenie przeprowadził zespół trenerów posiadający bardzo wysokie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie. Wielowątkowe podejście do problemów, bardzo często pozwalało na zastosowanie nietuzinkowych rozwiązań w swoim biznesie. Zagadnienia prezentowane były fachowo, w sposób zrozumiały, poparte wieloma przykładami i odniesieniami do rzeczywistych sytuacji. Świetnie przygotowani wykładowcy byli zawsze bardzo zaangażowani. Posiadali bogate doświadczenie praktyczne, którym hojnie dzielili się z uczestnikami. Bardzo cenne podczas szkolenia okazały się „konfrontacje doświadczeń” uczestników z prowadzącymi. Wielokrotnie odczuwano duże zaangażowanie całej grupy do rozwiązania istniejącego problemu, w macierzystej firmie danego uczestnika. Pozytywna i przyjacielska atmosfera zaowocowała wieloma znajomościami, pielęgnowanymi do dnia dzisiejszego. Polecam firmę IBD Business School wszystkim, którzy zainteresowani są rozwojem własnych umiejętności [...].
Szymon Bazylewicz Elektrobud
W minionym roku (15.09.2018 r. - 29.10.2018 r.) miałem przyjemność uczestniczyć w kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizowanym przez IBD Business School Sp. z o.o. Kurs został zorganizowany w ośrodku szkoleniowym Sienna Training Centre ul. Sienna 73 w Warszawie. Ośrodek ten mieści się w nowoczesnym biurowcu, gdzie wyposażenie i komfort sal wykładowych stanowi wysoki standard. Zajęcia były prowadzone od godz. 9.00 do 18.00 (sobota-niedziela). Wydawałoby się, że tak długi czas zajęć negatywnie wpłynie na samopoczucie słuchacza, jednak wysoki komfort sal nie powodował zmęczenia natomiast podczas przerw można było orzeźwić się kawą/herbatą lub innymi napojami oraz słodyczami. Za ten stan dbał bardzo miły i życzliwy personel ośrodka szkoleniowego. Najważniejszym elementem kursu byli wykładowcy realizujący program szkolenia. W tym miejscu pragnę podkreślić ich profesjonalizm, wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Początkowe zajęcia (działalność przedsiębiorstw, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne i elementy prawa cywilnego z połączeniem prawa pracy) prowadziła mec. Małgorzata Sudoł. Wykładowca w moim odczuciu był zaangażowany także emocjonalnie, starając się zwrócić uwagę na praktyczne uwarunkowania wynikające z "suchych" przepisów prawa, gdyż widać było, że jest bardzo doświadczonym praktykiem, a przytaczane przykłady wzbudzały zainteresowanie słuchaczy. Kolejne zajęcia (szeroko rozumiane zagadnienia spółek handlowych) prowadziła mec. Katarzyna Kotelecka, która charakteryzowała się niesłychaną dokładnością i skrupulatnością przekazywanej wiedzy. Słuchając jej, odniosłem wrażenie osoby o doskonałej pamięci cytowanych paragrafów zawartych w KSH. Zagadnienia z prawa gospodarczego Unii Europejskiej prowadził dr Krzysztof Świeszczak, gdzie było widać jak swobodnie porusza się po zagadnieniach realizowanego tematu. Kolejne zjazdy prowadził dr hab. Arkadiusz Kustra. Zajęcia były ukierunkowane na finanse przedsiębiorstw. Zaprezentowana forma zajęć zasługuje na wielkie uznanie. Wykładowca ten poza zwykłą teorią nawiązywał do praktyki, którą osobiście posiadł w trakcie swojej profesji. Końcówka kursu przypadła dr Andrzejowi Chordeckiemu, gdzie poza programem starał się u słuchaczy kursu wyrobić koncentrację nad istotą pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Według mojej oceny z tego zadania wywiązał się wzorowo. Wykładowca ten posiadając bogate doświadczenie zawodowe prowadził zajęcia z niezwykłą "lekkością" i precyzją prawniczą. Rekomenduje ośrodek szkoleniowo-doradczy IBD Business School sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze względu na przedstawione powyżej argumenty, z których wynika profesjonalizm kadry szkoleniowej, wysoki standard zaplecza szkoleniowego oraz tzw. firmy "Fair Play". Końcowa moja ocena to celująca.
Krzysztof Jamroziak
W imieniu własnym chciałbym podziękować zespołowi IBD Business School Sp. z o.o. z Warszawy za rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzony Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Wykładowców i sposób przekazywania wiedzy uważam za wysoce kompetentny, umożliwiający w sposób przystępny przyjęcie odpowiedniej wiedzy z zakresu wykładów.
Adam Poteralski
Od lipca do sierpnia 2019 roku uczestniczyłam w Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych realizowanym przez IBD Business School w Warszawie. Pozostaję pod wrażeniem zaangażowania wykładowców kursu, którzy bardzo ciekawie prowadzili zajęcia i w profesjonalny sposób przekazywali treści związane z ww. kursem oraz chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami. Dodatkowym atutem kursu jest E-repetytorium - pomocne narzędzie do nauki - do części pisemnej egzaminu w KPRM, które bardzo ułatwia przyswajanie zdobytej wiedzy. Jestem zadowolona z Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych i polecam IBD Business School sp. z o.o.
Anna Fabiszewska
W okresie wrzesień-październik 2018 r. uczestniczyłem w kursie zorganizowanym przez IBD Business School dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie, przez zaangażowanych, doświadczonych i posiadających bogatą wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, wykładowców. Dzięki takiemu przygotowaniu zdałem za pierwszym razem egzamin zorganizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (…).
Damian Dytrych
W 2018 roku uczestniczyłem w 2-miesięcznym kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych realizowanym przez IBD Business School w Warszawie. Kurs spełnił wszelkie stawiane przed nim oczekiwania, przede wszystkim dzięki profesjonalnemu przygotowaniu organizatora. Zajęcia był prowadzone przez szereg profesjonalistów branżowych o bardzo dużym doświadczeniu, świetnie przygotowanych do prowadzenia zajęć, bardzo chętnie dzielących się wiedzą. Organizator zaopatrzył uczestników w pełen zakres bardzo dobrze opracowanych materiałów szkoleniowych, udostępnianych na każdych zajęciach, jak i na platformie internetowej. Same zajęcia odbywały się w nowoczesnych salach szkoleniowych, a dla każdego uczestnika dostępny był dobrze zaopatrzony bufet z napojami i przekąskami (…). Na podstawie osobistego doświadczenia szczerze polecam realizowanie kursów z firmą IBD Business School, która bardzo profesjonalnie i wymagająco podchodzi do wszelkich aspektów mogących wpływać na jak najlepsze doświadczenia szkoleniowe klienta.
Andrzej Banucha
Z wielką przyjemnością rekomenduję IBD Business School (…). W okresie od września do października 2018 r. byłam uczestnikiem kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Jestem pod wrażeniem kompetencji wykładowców oraz umiejętności przekazywania posiadanej wiedzy. Dodatkowo, udostępniane uczestnikom kursu narzędzie w postaci e-repetytorium daje możliwość uczenia się w dowolnym miejscu i czasie. Potwierdzeniem jakości kształcenia jest zdanie egzaminu dla członków rad nadzorczych, organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, czego udało mi się dokonać 19 stycznia 2019 r.
Elżbieta Szuflicka-Leszkiewicz
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, który odbył się w okresie 14 lipca 2018 -09 września 2018 roku, został przeprowadzony profesjonalnie zarówno pod kątem doboru wykładowców, jak i opracowania materiałów szkoleniowych. Bardzo dobra organizacja.
Marzena Pietrzak
Poszukiwałem kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, który przy zachowaniu formy syntetycznej daje podstawy do samodzielnego przygotowania do egzaminu i wskazującego praktyczne wytyczne do samego procesu przeprowadzania egzaminu organizowanego przez KPRM. Wybór padł na ofertę IBD Business School, który w formule sesji weekendowych w okresie lipiec/sierpień 2019 spełniał moje oczekiwania. Przy tak szerokiej gamie zagadnień nie jest sprawą prostą dobór materiałów, a tu spotkała mnie miła niespodzianka – dzięki możliwości dostępu do formy elektronicznej na dedykowanym koncie dla uczestnika kursu mam stały dostęp do usystematyzowanej wiedzy i zakresu, który pomaga w samodzielnej nauce. Oczywiście, jeszcze przede mną sam egzamin, który dopiero potwierdzi skuteczność ostatecznie jakości kursu, niemniej jednak uzyskane wiadomości, praktyczne przykłady przedstawiane przez wykładowców w trakcie kursu dają mi poczucie pewności do podjęcia tej próby. Z przyjemnością zarekomenduje kurs na członków rad nadzorczych organizowany przez IBD Business School.
Andrzej Kreft
Niniejszym chciałabym zarekomendować IBD Business School [...]. W okresie lipiec-wrzesień 2018 byłam uczestnikiem kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym z dochowaniem należytej staranności. Wszystkie elementy szkolenia, takie jak dobór wykładowcy, ilość i jakość przekazywanej wiedzy, przygotowanie materiałów pomocniczych dla uczestników szkolenia zasługują na pochwałę i uznanie.
Elżbieta Pońska Stemplewska
W marcu 2019 r. brałem udział w szkoleniu "Ocena projektów inwestycyjnych", organizowanym przez IBD Business School. Wiedza przekazana podczas szkolenia pokrywała sie z ofertą, a zajęcia były przeprowadzone w pełni profesjonalnie i zrozumiale dla odbiorców. Grupa składająca się z kilku uczestników dawała możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami w nawiązaniu do omawianego materiału.
Rafał Perekińczuk Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA
Kurs Practitioner Coach Diploma w Noble Manhattan Coaching to kompendium wiedzy i umiejętności, które według mnie powinny być podstawą pracy każdego coacha. Bogata struktura kursu pozwala osobom uczącym się w różny sposób rozwijać swój unikalny potencjał w zawodzie coacha. Ogromnym atutem kursu jest wsparcie mentorskie w trakcie sesji oraz na masterclassach.
Anna Radzikowska
Z przyjemnością chciałabym zarekomendować Panią Agnieszkę Ausfeld jako profesjonalnego i rzetelnego koordynatora projektów. W okresie od maja 2014 r. do października 2014 r. uczestniczyłam w certyfikowanym kursie „Noble Manhattan Coaching Practitioner Coach Diploma, współorganizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu i Szkołę Noble Manhattan Coaching. Projekt wymagał ze strony organizatorów wielu działań koordynacyjnych. Zaangażowanie Pani Agnieszki Ausfeld na każdym etapie projektu było dla mnie niezwykle pomocne.
Anna Maria Jaskólska Certyfikowany Coach (PCD) Noble Manhattan Coaching
W okresie od 03.03.2014 roku do 21.11.2014 uczestniczyłam w szkoleniu Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach Diploma, w ramach projektu „Sukces z Noble Manhattan Coaching”, współfinansowanego ze środków UE (…). Szkolenie spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak również organizacyjnym. Szczególna troska, jaką otacza każdego studenta zespół Noble Manhattan Coaching, oraz indywidualne podejście sprawiły, że przez proces przeszłam przy odpowiednim wsparciu. Za te osobiste, rozwojowe doświadczenia, które stały się moim udziałem, dziękuję Pani Agnieszce Marczak-Czajce i Panu Dariuszowi Jędzie. (…) Podczas sesji mentorskich mogłam analizować i doskonalić warsztat coachingowy, jak również przedyskutować ważne kwestie związane z moim osobistym rozwojem.
Elżbieta Kownacka-Skwara Instytut Zdrowia i Rozwoju
Jako uczestnik kursu PCD NMC, który był realizowany w Zielonej Górze w dniach 19.05-07.09.2014 chciałbym na ręce Zarządu IRB wyrazić szczególne uznanie dla prowadzącej ww. kurs p. Agnieszki Marczak-Czajki. Pani trener dzięki swojej otwartości, uczciwości i sercu, które okazywała podczas spotkań sprawiła, iż uczestnictwo w ww. kursie było przyjemnością. Sam jestem trenerem i patrzenie na warsztat Agnieszki sprawiło mi ogromną przyjemność i radość. Kontakt z uczestnikami, profesjonalnie przygotowane warsztaty, dobre tempo, duża różnorodność, a przede wszystkim ciepło, które zachęcało do doskonalenia swoich umiejętności coachingowych.
Waldemar Kozłowski
W okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku miałem przyjemność uczestniczenia w kursie coachingu organizowanym przez Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach Diploma. Podczas całego procesu nauczania sztuki coachingu miałem możliwość nie tylko poznać narzędzia wspierające pracę coacha, ale przede wszystkim na własnej „skórze” zobaczyć, jak działa coaching. (…) Sposób prowadzenia warsztatu i charyzma prowadzącej sprzyjały nauce i refleksji. Nie bez znaczenia pozostaje umiejętność prowadzącej do dzielenia się praktycznymi wskazówkami. (…) Dla osób chcących poznać proces i schemat działania coachingu oraz dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z tym zawodem polecam kursy organizowane przez Noble Manhattan Coaching.
Andrzej Mika Dąbrowa Górnicza
W okresie od marca do lipca 2014 miałam przyjemność brania udziału w projekcie organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu „Sukces z Noble Manhattan Coaching”, poziom zaawansowany Practitioner Coach Diploma. Celem projektu było zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie coachingu, a także uzyskanie międzynarodowej certyfikacji. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, Residential, Masterclass, sesji mentorskich, teleklas. Wykładowcy, a w szczególności Pani Agnieszka Marczak Czajka, wspierali całą naszą grupę w procesie (będąc jego strażnikami), wykazując się ogromną życzliwością, zrozumieniem i wysoką wiedzą merytoryczną. W każdej chwili mogliśmy liczyć na ich pomoc i wsparcie. Program został zrealizowany z należytą starannością. Współpraca z IRB na każdym etapie przebiegała bardzo profesjonalnie.
Magdalena Masłowska Dąbrowa Górnicza
Pani Agnieszka Marczak-Czajka przeprowadziła 3 sesje mentorskie w ramach mojego kursu CFC, w Noble Manhattan Coaching. Sesje mentorskie były prowadzone na wysokim poziomie. Pani Agnieszka stworzyła atmosferę bezpieczeństwa, sprzyjającą uczeniu się przeze mnie prowadzena sesji coachingowych. Swoją postawą zachęciła do przyjrzenia się sobie oraz poszerzenia perspektywy. W umiejętny sposób udzielała informacji o obszarach do rozwoju. Potrafiła również docenić i podkreślić mocne strony, które są moim zasobem. W czasie rozmowy chętnie dzieliła się swoją wiedzą.Odebrałam to jako chęć wsparcia mnie na początku drogi prowadzącej do rozwoju zawodowego.
Ewa Skepka
Bardzo dziękuję za umożliwienie mi uczestnictwa w szkoleniu w ramach projektu "Akademia Zarządzania MŚP". Wykładowcy byli doskonale przygotowani, wykłady i warsztaty wyczerpały tematykę pod względem merytorycznym. Świetna organizacja, bardzo wygodne sale wykładowe i pokoje hotelowe, poczęstunki przepyszne, a  ponadto  przemiła obsługa hotelu sprawiły, że udział w szkoleniu wspominam bardzo mile. Do uczestnictwa w szkoleniu zachęcam zaprzyjaźnione firmy.
Krystyna Potapowicz Uczestniczka AGEM LEGNICA
Jako uczestnik projektu Akademia Zarządzania MŚP w dniach 16-17.03.2013 r., 20-21.04.2013 r. oraz 18-19.05.2013 r. serdecznie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniach. Szkolenia Instytutu Rozwoju Biznesu jako jedne z niewielu szkoleń dofinansowanych ze środków unijnych są prowadzone przez prawdziwych specjalistów w swoich dziedzinach. Na każdym ze spotkań wiele było dyskusji nad indywidualnymi przypadkami uczestniczek. Dzięki temu nasza firma była w stanie rozwiązać kilka dręczących nas kłopotów.
Monika Wruszak Uczestniczka OIL CENTER. CENTRUM DYSTRYBUCJI OLEJÓW I SMARÓW

Szkolenie zostało zorganizowane w sposób profesjonalny, a zajęcia przeprowadzono w sposób bardzo interesujący z uwzględnieniem potrzeb mojej firmy. Trenerzy wykazali się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym w sposób profesjonalny dzielili się z uczestnikami szkolenia. Bardzo cenną wartością była możliwość indywidualnych pytań, a w przypadku niejasności możliwość kontaktu z trenerami.

Łukasz Barłowski Właściciel ARTUR TRAVEL – TOUR OPERATOR POLAND & CENTRAL EUROPE
Bardzo dziękuję za współpracę przy projekcie „Zadbaj o sprzedaż w swojej firmie”, organizowanym  przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem. Pod względem merytorycznym i organizacyjnym zostały spełnione wszystkie moje oczekiwania. Współpraca z Państwa Fundacją to czysta przyjemność!
Magdalena Gugała EVANS Magdalena Ciuraszkiewicz
Pragnę serdecznie podziękować za udział w szkoleniu Nawigator zarządzania mikro i małych przedsiębiorstw w terminach 21-22.02.2013r., 21-22.03.2013r. oraz 23-24.03.2013r. Szkolenie spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym jak również organizacyjnym. Z pełnym przekonaniem polecam Instytut Rozwoju Biznesu, jako najlepszego organizatora szkoleń wszystkim przedsiębiorcom. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w realizacji szkolenia wykazano duże zaangażowanie oraz chęć pomocy na każdym etapie trwania szkolenia.
Mieczysław Skonieczny Właściciel P.U.H. BABEX-2 TOUR
Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w projekcie “Akademia mikro i małych przedsiębiorstw’’ (zachodniopomorskie) w terminach 15-16.12.2012, 19-20.01.2013 oraz 23-24.02.2013 r. Zakres tematyczny, a przede wszystkim osobowość i kompetencje trenerów sprawiły, że z silną wiedzą i nowymi umiejętnościami ruszam do pracy.
Beata Nowak B.T. ROMA
Z pełnym przekonaniem mogę polecić szkolenie „Warsztat skutecznego menedżera MMP”, jak również Instytut Rozwoju Biznesu – jako organizatora – wszystkim przedsiębiorcom oraz kadrze menedżerskiej mikro i małych przedsiębiorstw. Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
Remigiusz Zagraba ARMEDIUM Agencja Reklamowa Full Service
Uczestniczyłam w cyklu szkoleń „Warsztat skutecznego menedżera MMP”, współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach EFS, zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu. Szkolenia były prowadzone profesjonalnie oraz zaspokajały moje oczekiwania. Trenerzy w sposób jasny i zrozumiały przekazywali posiadaną wiedzę oraz swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
Agata Pik Koordynator ds. administracji LING HOUSE CENTRUM EDUKACJI
Instytut Rozwoju Biznesu zorganizował szkolenie współfinansowane z EFS w ramach projektu „Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski”, w którym mieli przyjemność brać udział przedstawiciele naszej firmy. Całe przedsięwzięcie było bardzo dobrze przygotowane, zarówno od strony logistycznej, jak i merytorycznej.
Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu SUMMA LINGUAE SA
Rzetelna wiedza i doświadczenie prowadzących szkolenie „Akademia zarządzania MMP” umożliwiły mi przyswojenie szerokiego zakresu wiedzy i wielu niezbędnych informacji dotyczących wskazanego zagadnienia. Chciałbym również podkreślić duże zaangażowanie Instytutu oraz chęć pomocy doradztwa nawet po zakończonych zajęciach.
Marcin Korecki OMNIA.PL
Zajęcia realizowane były z dużym zaangażowaniem oraz na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Trenerzy wykazali się umiejętnościami interpersonalnymi i elastycznością. Podczas zajęć uwzględniono zagadnienia, o które pytała grupa. Nabyta podczas szkoleń wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w naszej pracy zawodowej.
Małgorzata Kamioska DALKIA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Szkolenia w ramach projektu „Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich II” zostały przeprowadzone w profesjonalny sposób, a prowadzący wykazali się dużą wiedzą merytoryczną z dziedziny umiejętności menedżerskich, jak również znakomitymi zdolnościami trenerskimi. Poznane w czasie szkolenia umiejętności pozwolą nam na znaczne podniesienie poziomu zarządzania.
Bartosz Sobolewski CORNET
Warto podkreślić dobre przygotowanie merytoryczne osób prowadzących ten projekt, m.in. Magdalenę Olechnowicz, Gerarda Opiełkę, jak i ich zaangażowanie, szybkość reakcji na powstałe zagadnienia, dostępność oraz jakość przygotowanych materiałów. Słowa podziękowania kieruję również do Anny lzdebskiej, która wykazała się profesjonalizmem w koordynacji działań związanych z projektem i zawsze służyła pomocą i dobrą radą.
Katarzyna Stankiewicz Specjalista ds. Marketingu LEWIATAN PÓŁNOC SP. Z O.O
Szkolenia zostały przeprowadzone zachowując wysoki poziom merytoryczny, a profesjonalni i doświadczeni trenerzy oraz dobra organizacja i logistyka, stworzyła przyjazną atmosferę sprzyjającą nabywaniu wiedzy i doskonalenia umiejętności.
Mirosław Mazurek Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny BRONISZE WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY SA

Jako psycholog i trener zajmujący się rozwojem pracowników, firm i organizacji, zależało mi na poszerzeniu swojej wiedzy, zebraniu inspirujących pomysłów i skonfrontowaniu swoich własnych doświadczeń, z wiedzą i doświadczeniem ekspertów rynku HR. Program „Akademii Zarządzania Kapitałem Ludzkim” oceniam jako udaną i satysfakcjonującą próbę przedstawienia najważniejszych aspektów ZZL.

Łukasz Kostecki NA-LEPSZE. SZKOLENIA DORADZTWO COACHING
Pragnę wyrazić uznanie dla profesjonalizmu i bogatej wiedzy teoretyczno-praktycznej oraz zaangażowania i elastyczności w dostosowaniu się do potrzeb uczestników szkolenia większości Trenerów realizujących program Akademii. Polecam Instytut Rozwoju Biznesu jako Partnera dysponującego potencjałem do fachowej i sprawnej organizacji usług szkoleniowych.
Izabela Sulikowska HR Manager PARKRIDGE RETAIL POLAND
Uważam, że udział w szkoleniu „Akademia Zarządzania Kapitałem Ludzkim” oferowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu jest gwarancją sukcesu i z pełną odpowiedzialnością polecam usługi ww. firmy. Atmosfera na zajęciach sprzyjała nabywaniu wiedzy i kształceniu umiejętności.
Krystyna Bednarek Właściciel firmy P.P.H.U. Pol-Skór