Akademia rozwoju kapitału ludzkiego Makro Cash & Carry

 

 

Projekt realizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem (d. Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji), prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą „Instytut Rozwoju Biznesu” (nr ewid. 336 K).

Celem projektu jest wzmocnienie wysokiej pozycji MAKRO na rynku samoobsługowego handlu hurtowego poprzez zwiększenie obecnej liczby klientów i wolumenu sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia.

Założenia projektu zostaną osiągnięte poprzez rozwój umiejętności przywódczych i zarządzających kadry kierowniczej oraz doskonalenie kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za sprzedaż i obsługę klienta., co wpłynie na wzrost efektywności menedżerów, a w rezultacie na skuteczność ich zespołów w realizacji celów strategicznych. W projekcie weźmie udział 18% zatrudnionych menedżerów oraz pracowników sprzedaży i obsługi klienta. Łączna liczba dni szkoleniowych projektu wynosi 212.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte