Akademia zarządzania MSP (dolnośląskie)

 

Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Akademia zarządzania MŚP była bezpłatnym regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy rekrutowani z terenu województwa dolnośląskiego.

Ważne! Terminy poszczególnych sesji edycji, do których nabór został  zakończony, znajdują się w zakładce HARMONOGRAM.

 

Cele projektu

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z woj. dolnośląskiego przez podniesienie kompetencji pracowników, w tym kadry zarządzającej, w zakresie marketingu i sprzedaży, finansów, prawa i negocjacji.

 

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniach zapraszamy właścicieli i pracowników z firm z woj. dolnośląskiego. Projekt jest skierowany wyłącznie do kobiet.

Kryteria udziału w projekcie, wymagane od firm i pracowników:

 • firma należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (link do kwalifikatora MŚP)
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa dolnośląskiego
 • firma nie skorzystała z pomocy w ramach POKL na szkolenia objęte zasadami pomocy publicznej, w tym de minimis.
 • pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze lub wspólnik/ partner
 • miejscem wykonywania pracy jest teren woj. dolnośląskiego
 • miejsce zamieszkania pracownika jest na terenie województwa dolnośląskiego

Zachęcamy do udziału w projekcie również osoby niepełnosprawne, nasze szkolenia są realizowane wyłącznie w odpowiednio przystosowanych obiektach.

 

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Wymiana doświadczeń z innymi firmami i prowadzącymi – wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań we własnej firmie – wzrost jej wyników
 • Poznanie nowych i efektywnych narzędzi zarządzania finansami, marketingiem, sprzedażą i przepisów prawnych, co pozwoli na rozwój firmy, wzmocnienie pozycji na rynku, pozyskanie większej liczby klientów
 • Optymalizacja procesów zaoszczędzi czas i koszty funkcjonowania
 • Nowoczesne narzędzia marketingowe mogą zostać wykorzystane do promocji firmy, budowania świadomości marki i pozyskiwania nowych klientów
 • Narzędzia sprzedażowe umożliwią budowanie długotrwałych relacji z klientami
 • Wiedza o finansach ułatwi dokonanie cięć kosztów i wykorzystać kapitał na nowe inwestycje, usprawni zarządzanie płynnością
 • Wiedza o przepisach prawa pozwoli uniknąć podpisywania niekorzystnych umów i zabezpieczania własnych interesów bez wzrostu kosztów na usługi zewnętrzne w tym zakresie

 

Tematyka

Sesja 1. Marketing i sprzedaż

Sesja 2. Finanse przedsiębiorstwa

Sesja 3. Prawo pracy i prawo handlowe, negocjacje

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Sesja 1 (2 dni): Marketing i sprzedaż

 • Funkcja marketingowa w mikro i małym przedsiębiorstwie
 • Marketing organizacji czy marketing produktu
 • Marketing mix oraz inne narzędzia działań rynkowych
 • Zarządzanie portfelem produktów lub usług – zarządzanie cyklem życia produktu, projektowanie i wdrażanie nowych produktów lub usług
 • Analiza przyczyn niepowodzeń produktów i usług
 • Rola innowacji w marketingu
 • Zarządzanie ceną
 • Komunikacja marketingowa – narzędzia promocji i planowanie promocji, kryteria wyboru środków promocji
 • Zarządzanie sprzedażą produktów i usług

Sesja 2 (2 dni): Finanse

 • Finansowanie działalności firmy
 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi
 • Ocena stabilności finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza progu rentowności
 • Analiza zyskowności produktów
 • Sekret optymalnego finansowo portfela produktowego

Sesja 3 (2 dni): Prawo i negocjacje

 • Elementy prawa pracy i prawa handlowego
 • Wprowadzenie do konfliktologii, teoria „koła konfliktów”
 • Kluczowe parametry sytuacji negocjacyjnej
 • Prowadzenie negocjacji pozycyjnych
 • Negocjacje problemowe, czyli jak zbudować rozwiązanie „win-win”
 • Wywieranie wpływu w procesie negocjacji
 • Radzenie sobie z manipulacją w negocjacjach

 

Harmonogram projektu 12 edycji

EDYCJE MIASTO SESJA I SESJA II SESJA III
Edycja 1 Wrocław 12-13.01.13 16-17.02.13 09-10.03.13
Edycja 2 Wrocław 14-15.02.13 14-15.03.13 18-19.04.13
Edycja 3 Wrocław 16-17.03.13 20-21.04.13 18-19.05.13
Edycja 4 Wrocław 27-28.04.13 16-17.05.13 04-05.07.13
Edycja 5 Wrocław 18-19.05.13 15-16.06.13 20-21.07.13
Edycja 6 Wrocław 17-18.06.13 22-23.07.13 19-20.08.13
Edycja 9 Wrocław 28-29.09.13 19-20.10.13 16-17.11.13
Edycja 10 Wrocław 26-27.10.13 16-17.11.13 14-15.12.13
Edycja 7 Wrocław 20-21.01.14 10-11.02.14 29-30.03.14
Edycja 11 Wrocław 25-26.01.14 15-16.02.14 29-30.03.14
Edycja 14 Wrocław 05-06.04.14 08-09.05.14 05-06.06.14
Edycja 8 Wrocław 30.06-01.07.14 08-09.07.14 14-15.07.14
Edycja 12 Wrocław 23-24.08.14 06-07.09.14 20-21.09.14
Edycja 15 Wrocław 07-08.11.14 09, 21.11.14 22-23.11.14

Słowa kluczowe: szkolenie EFS, bezpłatne szkolenia EFS, szkolenia dofinansowane, szkolenia w woj. dolnośląskim

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.