Czas na wzrost, czas na rozwój – program rozwoju kluczowych kompetencji kadr Banku Pocztowego

 

 

Projekt zrealizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem (d. Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji), prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą „Instytut Rozwoju Biznesu” (nr ewid. 336 K).

Celem projektu było wsparcie Banku Pocztowego w dołączeniu do grupy 10 najlepszych marek detalicznych w Polsce, stworzeniu taniej, dostępnej marki, wzmocnieniu istniejących kanałów dystrybucji i budowie nowych. Osiągnięcie tego celu nastąpiło poprzez kompleksowe szkolenie ok. 70% kadry Banku.

Projekt dedykowany był kadrze menedżerskiej i specjalistycznej Banku Pocztowego. Objął 760 osób, w tym 220 menedżerów i 540 pracowników sprzedaży z obszaru klienta detalicznego, instytucjonalnego i kanału pocztowego. Składał się z 19 szkoleń, które były realizowane w ciągu 386 dni.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte