Get in training

 

 

Projekt zrealizowany przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów oraz Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

W projekcie dla GETIN Banku wzięło udział 490 osób. Jego głównym celem było zwiększenie potencjału adaptacyjnego oraz konkurencyjności poprzez rozwój kapitału ludzkiego. W ramach prowadzonych działań zrealizowano program kompleksowych i koherentnych szkoleń mających na celu doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej, pogłębienie wiedzy personelu Banku dotyczącej bankowości, wzbogacenie umiejętności z zakresu wykorzystania oprogramowania MS Excel i MS Power Point.

Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został zakończony w grudniu 2010.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte