Nawigator zarządzania mikro i małych przedsiębiorstw (zach.-pom)

Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Nawigator zarządzania mikro i małych przedsiębiorstw był  BEZPŁATNYM regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy rekrutowani z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Cele projektu

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego przez podniesienie kompetencji  pracowników, w tym kadry zarządzającej w zakresie  optymalizacji kosztów podatkowych,  działalności gospodarczej, budowania relacji i komunikacji.

Grupa docelowa

Zapraszamy do udziału w szkoleniach właścicieli i pracowników z firm z woj. zachodniopomorskiego.

Kryteria udziału w projekcie wymagane od firm i pracowników:

 • firma należy do sektora mikro lub małych przedsiębiorstw (link do kwalifikatora MŚP)
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • firma należy do branży teleinformatycznej (ICT), turystycznej, spożywczej lub drzewno-meblarskiej
 • pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze lub wspólnik/partner
 • miejscem wykonywania pracy jest teren woj. zachodniopomorskiego

W ramach projektu połowa miejsc jest dedykowana przedstawicielom  firm, które nie korzystały w latach 2009-2011 z dofinansowania szkoleń w ramach poddziałania 8.1.1. POKL woj. zachodniopomorskiego.

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Wymiana doświadczeń z innymi firmami i trenerem – wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań we własnej firmie – wzrost wyników firmy
 • Poznanie nowych i efektywnych narzędzi zarządzania kosztami finansowymi i podatkowymi, sprzedażą i budowaniem realcji z klientem, komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy, co pozwoli na rozwój firmy, wzmocnienie pozycji na rynku, pozyskanie większej liczby klientów
 • Optymalizacja procesów – zaoszczędzi czas i koszty funkcjonowania firmy
 • Nowoczesne narzędzia komunikacji zewnętrznej mogą zostać wykorzystane do promocji firmy, budowania świadomości marki i pozyskiwania nowych klientów
 • Narzędzia sprzedażowe umożliwią budowanie długotrwałych relacji z klientami
 • Wiedza z finansów pozwoli popatrzeć na miejsca, w których można dokonać cięć kosztów i wykorzystać kapitał na nowe inwestycje, i ułatwi zarządzanie płynnością
 • Wiedza o przepisach podatkowych pozwoli uniknąć niekorzystnych rozwiązań bez wzrostu kosztów na usługi zewnętrzne w tym zakresie

Tematyka

Sesja 1. Budowanie relacji i komunikacji w sprzedaży

 • Budowanie relacji z klientami
 • Komunikacja wewnątrz firmy

Sesja 2. Optymalizacja kosztów

 • Rachunek kosztów działania
 • Optymalizacja i ewidencja kosztów
 • Tworzenie budżetów projektów
 • Opłacalność, płynność, rentowność przedsięwzięć

Sesja 3. Optymalizacja podatków

 • Formy organizacyjno-prawne
 • Rodzaje opodatkowania
 • Warsztaty praktyczne

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

SESJA 1. (2 dni): BUDOWANIE RELACJI I KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY

I. Budowanie relacji z klientami, w tym relacji lojalnościowej klient-firma; jak ją utrzymać

II. Budowanie relacji z pracownikami: ludzie tworzą firmę – jak zatrzymać najlepszych pracowników

 1. Motywowanie – celem budowy lojalność
 2. Strategia przedsiębiorstwa (MŚP) a motywacja i lojalność pracowników
 3. Komunikacja wewnętrzna i organizacja budująca trwałe relacje i lojalność pracowników
 4. Umiejętności menedżerskie kluczowe dla budowania trwałego zespołu

SESJA 2  (2 dni): OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

 1. Rachunek kosztów działania (activity based costing)
 2. Optymalizacja procesów ( kosztów wewnętrznych) oraz optymalizacja kosztów zewnętrznych (optymalizacja kosztów podatkowych)
 3. Ewidencja kosztów dla celów fin. i zarządczych
 4. Podstawy tworzenia budżetów projektów oraz ich rozliczania (plan–wykonanie)
 5. Szacowanie opłacalności przedsięwzięć
 6. Obliczenie płynności, rentowności
 7. Praktyczne zastosowanie rachunku kosztów działań

SESJA 3 (2 dni): OPTYMALIZACJA PODATKÓW

I.  Formy organizacyjno- prawne

 1. Jednoosobowe działalności gospodarcze
 2. Spółki cywilne jako porozumienie przedsiębiorców
 3. Spółki jawne
 4. „Bezpieczne” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

II. Metody opodatkowania

 1. Karta podatkowa jako najprostsze narzędzie w podatkach
 2. Ryczałt – jego zalety i wady
 3. Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek liniowy a skala podatkowa

III. Warsztaty praktyczne – „Prowadzimy firmę”

Pokazanie wpływu formy organizacyjno-prawnej oraz wyboru sposobu opodatkowania na wyniki w firmie.

 

Harmonogram projektu

EDYCJE* MIASTO SESJA I SESJA II SESJA III
Edycja 1 Darłowo 22-23.04.13 24-25.04.13 26-27.04.13
Edycja 2 Szczecin 24-25.11.12 15-16.12.12 19-20.01.13
Edycja 3 Szczecin 17-18.12.12 21-22.01.12 25-26.02.13
Edycja 4 Szczecin 19-20.01.13 23-24.02.13 23-24.03.13
Edycja 5 Szczecin 21-22.02.13 21-22.03.13 25-26.04.13
Edycja 6 Międzyzdroje 20-21.06.13 22-23.06.13 29-30.06.13
Edycja 7 Darłowo 12-13.09.13 14-15.09.13 21-22.09.13
Edycja 8 Szczecin 26-27.09.13 27-28.10.13 22-23.11.13
Edycja 9 Międzyzdroje 09-10.12.13 07-08.12.13 05-06.12.13
Edycja 10 Barwice 25-26.03.14 27-28.03.14 29-30.03.14
Edycja 11 Międzyzdroje 09-10.04.14 22 i 24.04.14 29-30.04.14
Edycja 13 Międzyzdroje 04-05.04.14 06-07.04.14 08-09.04.14
Edycja 14 Szczecin 03-04.06.14 16-17.06.14 24-25.06.14

Słowa kluczowe: szkolenie EFS, szkolenia dofinansowane, szkolenia w  woj. zachodniopomorskim

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.