Nawigator zarządzania MŚP (dolnośląskie)

 

Projekt  realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Nawigator zarządzania MŚP był BEZPŁATNYM regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy rekrutowani z terenu województwa dolnośląskiego.

 

Cele projektu

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z woj. dolnośląskiego przez podniesienie kompetencji pracowników, w tym kadry zarządzającej, w zakresie optymalizacji kosztów podatkowych,  działalności gospodarczej, budowania relacji i komunikacji.

 

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniach zapraszamy właścicieli i pracowników z firm z woj. dolnośląskiego. Projekt jest skierowany wyłącznie do kobiet.

Kryteria udziału w projekcie, wymagane od firm i pracowników:

 • firma należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (link do kwalifikatora MŚP)
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa dolnośląskiego
 • firma nie skorzystała z pomocy w ramach POKL na szkolenia objęte zasadami pomocy publicznej, w tym de minimis
 • pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze lub wspólnik/ partner
 • miejscem wykonywania pracy jest teren woj. dolnośląskiego
 • miejsce zamieszkania pracownika jest na terenie województwa dolnośląskiego

Zachęcamy do udziału w projekcie również osoby niepełnosprawne, nasze szkolenia są realizowane wyłącznie w odpowiednio przystosowanych obiektach.

 

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Wymiana doświadczeń z innymi firmami i trenerami – wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań we własnej firmie – wzrost jej wyników.
 • Poznanie nowych i efektywnych narzędzi zarządzania finansami, marketingiem, sprzedażą i przepisów prawnych, co pozwoli na rozwój firmy, wzmocnienie pozycji na rynku, pozyskanie większej liczby klientów.
 • Optymalizacja procesów zaoszczędzi czas i koszty funkcjonowania.
 • Nowoczesne narzędzia marketingowe mogą zostać wykorzystane do promocji firmy, budowania świadomości marki i pozyskiwania nowych klientów.
 • Narzędzia sprzedażowe umożliwią budowanie długotrwałych relacji z klientami.
 • Wiedza o finansach ułatwi dokonanie cięć kosztów i wykorzystać kapitał na nowe inwestycje, usprawni zarządzanie płynnością.
 • Wiedza o przepisach prawa pozwoli uniknąć podpisywania niekorzystnych umów i ochroni własne interesy bez wzrostu kosztów na usługi zewnętrzne w tym zakresie.

 

Tematyka

Sesja 1. Budowanie relacji i komunikacji

 • Budowanie relacji z klientami
 • Komunikacja wewnątrz firmy

Sesja 2. Optymalizacja kosztów

 • Rachunek kosztów działania
 • Optymalizacja i ewidencja kosztów
 • Tworzenie budżetów projektów
 • Opłacalność, płynność, rentowność przedsięwzięć

Sesja 3. Optymalizacja podatków

 • Formy organizacyjno-prawne
 • Rodzaje opodatkowania
 • Warsztaty praktyczne

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

SESJA 1. (2 dni): BUDOWANIE RELACJI I KOMUNIKACJA

I. Budowanie relacji z klientami, w tym relacji lojalnościowej klient-firma; jak ją utrzymać

II. Budowanie relacji z pracownikami: ludzie tworzą firmę – jak zatrzymać najlepszych pracowników

1. Motywowanie – celem budowy lojalność

2. Strategia przedsiębiorstwa (MŚP) a motywacja i lojalność pracowników

3. Komunikacja wewnętrzna i organizacja budująca trwałe relacje i lojalność pracowników

4. Umiejętności menedżerskie kluczowe dla budowania trwałego zespołu

 

SESJA 2.  (2 dni): OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

1. Rachunek kosztów działania (activity based costing)

2. Optymalizacja procesów ( kosztów wewnętrznych) oraz optymalizacja kosztów zewnętrznych (optymalizacja kosztów podatkowych)

3. Ewidencja kosztów dla celów fin. i zarządczych

4. Podstawy tworzenia budżetów projektów oraz ich rozliczania (plan-wykonanie)

5. Szacowanie opłacalności przedsięwzięć

6. Obliczenie płynności, rentowności

7. Praktyczne zastosowanie rachunku kosztów działań

 

SESJA 3. (2 dni): OPTYMALIZACJA PODATKÓW

I.  Formy organizacyjno-prawne

1.  Jednoosobowe działalności gospodarcze

2.  Spółki cywilne jako porozumienie przedsiębiorców

3.  Spółki jawne

4.  „Bezpieczne” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

II. Metody opodatkowania

1. Karta podatkowa jako najprostsze narzędzie w podatkach

2. Ryczałt – jego zalety i wady

3. Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek liniowy a skala podatkowa

III. Warsztaty praktyczne – „Prowadzimy firmę”

Pokazanie wpływu formy organizacyjno-prawnej oraz wyboru sposobu opodatkowania na wyniki w firmie.

 

EDYCJE MIASTO SESJA I SESJA II SESJA III
Edycja 1 Przesieka 02-03.12.13 04-05.12.13 12-13.12.13
Edycja 2 Wrocław 01-02.03.14 08-09.03.14 15-16.03.14
Edycja 3 Wrocław 06-07.07.13 03-04.08.13 14-15.09.13
Edycja 4 Wrocław 03-04.03.14 05,10.03.14 11-12.03.14
Edycja 5 Wrocław 14-15.09.13 05-06.10.13 09-10.11.13
Edycja 6 Wrocław 31.03-01.04.14 02,07.04.14 08-09.04.14
Edycja 7 Wrocław 20-21.04.14 27-28.03.14 03-04.04.14
Edycja 8 Wrocław 22-23.03.14 29-30.03.14 05-06.04.14
Edycja 9 Wrocław 17-18.03.14 19, 24.04.14 25-26.05.14
Edycja 10 Wrocław 10-11.04.14 15-16.04.14 22-23.04.14
Edycja 11 Wrocław 12-13.04.14 26-27.04.14 10-11.05.14
Edycja 12 Wrocław 28-29.04.14 30.04,05.05.14 06-07.05.14
Edycja 13 Wrocław 12-13.05.14 14,19.05.14 20-21.05.14
Edycja 14 Wrocław 17-18.05.14 23-24.05.14 31.05-01.06.14
Edycja 15 Wrocław 22-23.01.15 24,29.01.15 30-31.01.15
Edycja 16
Wrocław
23-24.01.15 25,29.01.15 30-31.01.15
Edycja 17
Wrocław
23-24.01.15 25,29.01.15 30-31.01.15

Słowa kluczowe: szkolenie EFS, bezpłatne szkolenia EFS, szkolenia dofinansowane, szkolenia w woj. dolnośląskim.

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.