Optymalizacja kosztów firmy (lubuskie)

 

 

Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Optymalizacja kosztów firmy był  BEZPŁATNYM regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy rekrutowani z terenu województwa lubuskiego.

 

Cele projektu

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z woj. lubuskiego  przez podniesienie kompetencji pracowników, w tym kadry zarządzającej  w zakresie optymalizacji kosztów podatkowych,  działalności gospodarczej, budowania relacji i komunikacji.

 

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniach zapraszamy kadrę zarządzającą, właścicieli firm  oraz  pracowników z firm z woj. lubuskiego, prowadzących działalność w branżach: spożywczej, handlowej, finansowej, informatycznej, turystycznej, chemicznej i przemysłowej.

Kryteria udziału w projekcie, wymagane od firm i pracowników:

 • firma należy do sektora MŚP  (link do kwalifikatora MŚP)
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa lubuskiego
 • pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze, lub wspólnikiem/ partnerem
 • miejscem wykonywania pracy jest teren woj.lubuskiego
 • dnia ogłoszenia przez konkursu firma nie korzystała ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w ramach EFS w latach 2007-2012

 

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Wymiana doświadczeń z innymi firmami i prowadzącymi szkolenie, wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań we własnej firmie, wzrost jej wyników
 • Poznanie nowych i efektywnych narzędzi zarządzania kosztami finansowymi i podatkowymi, z zakresu negocjacji co pozwoli na rozwój firmy i wzmocnienie jej pozycji na rynku, pozyskanie większej liczby klientów
 • Optymalizacja procesów zaoszczędzi czas i koszty funkcjonowania firmy:
 • Techniki prowadzenia negocjacji umożliwią lepszą dbałość o ochronę własnych interesów, pozwolą budować partnerstwo i trwałe relacje z kontrahentami
  • wiedza o finansach ułatwi dokonanie cięć kosztów i wykorzystać kapitał na nowe inwestycje, usprawni zarządzanie płynnością
  • wiedza o przepisach podatkowych pozwoli uniknąć niekorzystnych rozwiązań bez wzrostu kosztów na usługi zewnętrzne w tym zakresie

 

Tematyka

Sesja 1. Optymalizacja podatków

 • Formy organizacyjno-prawne
 • Rodzaje opodatkowania
 • Warsztaty praktyczne

Sesja 2. Optymalizacja kosztów

 • Rachunek kosztów działania
 • Optymalizacja i ewidencja kosztów
 • Tworzenie budżetów projektów
 • Opłacalność, płynność, rentowność przedsięwzięć

Sesja 3. Skuteczne negocjacje

 • Uwarunkowanie przewagi negocjacyjnej
 • Komunikacja i wywieranie wpływu
 • Autoprezentacja , style negocjacyjne

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

SESJA 1 (2 dni): OPTYMALIZACJA PODATKÓW

I.  Formy organizacyjno- prawne

 1. Jednoosobowe działalności gospodarcze
 2. Spółki cywilne jako porozumienie przedsiębiorców
 3. Spółki jawne
 4. „Bezpieczne” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

II. Metody opodatkowania

 1. Karta podatkowa jako najprostsze narzędzie w podatkach
 2. Ryczałt – jego zalety i wady
 3. Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek liniowy a skala podatkowa

III. Warsztaty praktyczne – „Prowadzimy firmę”

Pokazanie wpływu formy organizacyjno-prawnej oraz wyboru sposobu opodatkowania na wyniki w firmie.

SESJA 2  (2 dni): OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

 1. Rachunek kosztów działania (activity based costing)
 2. Optymalizacja procesów ( kosztów wewnętrznych) oraz optymalizacja kosztów zewnętrznych (optymalizacja kosztów podatkowych)
 3. Ewidencja kosztów dla celów fin. i zarządczych
 4. Podstawy tworzenia budżetów projektów oraz ich rozliczania (plan–wykonanie)
 5. Szacowanie opłacalności przedsięwzięć
 6. Obliczenie płynności, rentowności
 7. Praktyczne zastosowanie rachunku kosztów działań

SESJA 3 (2 dni): SKUTECZNE NEGOCJACJE

 1. Uwarunkowania przewagi negocjacyjnej
 2. Komunikacja i wywieranie wpływu
 3. Autoprezentacja
 4. Style negocjacyjne

 

Harmonogram projektu

EDYCJE MIASTO SESJA I SESJA II SESJA III
Edycja 1 Gorzów Wielkopolski 05-06.06.14 12-13.06.14 22-23.05.14
Edycja 4 Zielona Góra 27-28.06.14 04-05.07.14 11-12.07.14
Edycja 5 Lipinki Łużyckie 18-19.07.14 20-21.07.14 22-23.07.14
Edycja 10 Zielona Góra 23-24.09.14 07-08.10.14 14-15.10.14
Edycja 11 Zielona Góra 07-08.11.14 09,21.11.14 22-23.11.14
Edycja 12 Zielona Góra 25-26.10.14 08-09.11.14 15-16.11.14

 

Słowa kluczowe: szkolenie EFS, bezpłatne szkolenia EFS, szkolenia dofinansowane, szkolenia w woj. lubuskim, negocjacje

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia.