Optymalizacja kosztów MMSP (wielkopolskie)

 

Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Optymalizacja kosztów MMŚP  to  BEZPŁATNY regionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy rekrutowani z terenu województwa wielkopolskiego.

 

Cele projektu

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z woj. wielkopolskiego przez podniesienie kompetencji pracowników, w tym kadry zarządzającej  w zakresie optymalizacji kosztów podatkowych,  działalności gospodarczej, budowania relacji i komunikacji.

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniach zapraszamy właścicieli i pracowników z firm z woj. wielkopolskiego.

Kryteria udziału w projekcie, wymagane od firm i pracowników:

 • firma należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (link do kwalifikatora MŚP)
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa wielkopolskiego
 • firma prowadzi działalność w minimum jednej z branż: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo; górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych  (włączając motocykle); transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacja i komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
 • pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze lub wspólnik/ partner
 • miejscem wykonywania pracy jest teren woj. wielkopolskiego

Zachęcamy do udziału w projekcie również osoby niepełnosprawne, nasze szkolenia są realizowane w odpowiednio przystosowanych obiektach

 

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Wymiana doświadczeń z innymi firmami i prowadzącymi, wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań we własnej firmie, wzrost jej wyników
 • Poznanie nowych i efektywnych narzędzi zarządzania kosztami finansowymi i podatkowymi, sprzedażą i budowaniem relacji z klientem, komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy, co pozwoli na rozwój firmy i wzmocnienie jej pozycji na rynku, pozyskanie większej liczby klientów
 • Optymalizacja procesów zaoszczędzi czas i koszty funkcjonowania firmy:
  • nowoczesne narzędzia komunikacji zewnętrznej mogą zostać wykorzystane do promocji firmy, budowania świadomości marki i pozyskiwania nowych klientów
  • narzędzia sprzedażowe umożliwią budowanie długotrwałych relacji z klientami
  • wiedza o finansach ułatwi dokonanie cięć kosztów i wykorzystać kapitał na nowe inwestycje, usprawni zarządzanie płynnością
  • wiedza o przepisach podatkowych pozwoli uniknąć niekorzystnych rozwiązań bez wzrostu kosztów na usługi zewnętrzne w tym zakresie

 

Tematyka

Sesja 1. Budowanie relacji i komunikacji

 • Budowanie relacji z klientami
 • Komunikacja wewnątrz firmy

Sesja 2. Optymalizacja kosztów

 • Rachunek kosztów działania
 • Optymalizacja i ewidencja kosztów
 • Tworzenie budżetów projektów
 • Opłacalność, płynność, rentowność przedsięwzięć

Sesja 3. Optymalizacja podatków

 • Formy organizacyjno-prawne
 • Rodzaje opodatkowania
 • Warsztaty praktyczne

 

P R O G R A M szczegółowy

SESJA 1. (2 dni): BUDOWANIE RELACJI I KOMUNIKACJA

I. Budowanie relacji z klientami, w tym relacji lojalnościowej klient-firma; jak ją utrzymać

II. Budowanie relacji z pracownikami: ludzie tworzą firmę – jak zatrzymać najlepszych pracowników

 1. Motywowanie – celem budowy lojalność
 2. Strategia przedsiębiorstwa (MŚP) a motywacja i lojalność pracowników
 3. Komunikacja wewnętrzna i organizacja budująca trwałe relacje i lojalność pracowników
 4. Umiejętności menedżerskie kluczowe dla budowania trwałego zespołu

SESJA 2  (2 dni): OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

 1. Rachunek kosztów działania (activity based costing)
 2. Optymalizacja procesów ( kosztów wewnętrznych) oraz optymalizacja kosztów zewnętrznych (optymalizacja kosztów podatkowych)
 3. Ewidencja kosztów dla celów fin. i zarządczych
 4. Podstawy tworzenia budżetów projektów oraz ich rozliczania (plan–wykonanie)
 5. Szacowanie opłacalności przedsięwzięć
 6. Obliczenie płynności, rentowności
 7. Praktyczne zastosowanie rachunku kosztów działań

SESJA 3 (2 dni): OPTYMALIZACJA PODATKÓW

I.  Formy organizacyjno- prawne

 1. Jednoosobowe działalności gospodarcze
 2. Spółki cywilne jako porozumienie przedsiębiorców
 3. Spółki jawne
 4. „Bezpieczne” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

II. Metody opodatkowania

 1. Karta podatkowa jako najprostsze narzędzie w podatkach
 2. Ryczałt – jego zalety i wady
 3. Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek liniowy a skala podatkowa

III. Warsztaty praktyczne – „Prowadzimy firmę”

Pokazanie wpływu formy organizacyjno-prawnej oraz wyboru sposobu opodatkowania na wyniki w firmie.

 

EDYCJE MIASTO SESJA I SESJA II SESJA III
Edycja 2 Poznań 15-16.06.13 13-14.07.13 10-11.08.13
Edycja 4 Poznań 15-16.07.13 12-13.08.13 09-10.09.13
Edycja 5 Poznań 29-30.08.13 26-27.09.13 24-25.10.13
Edycja 6 Poznań 12-13.10.13 09-10.11.13 07-08.12.13
Edycja 1 Poznań 20-21.02.14 19-20.12.13  23-24.01.14
Edycja 7 Poznań 12-13.12.13 09-10.01.14 06-07.02.14
Edycja 8 Poznań 27-28.02.14 17-18.03.14 14-15.04.14
Edycja 9 Poznań 15-16.03.14 12-13.04.14 17-18.05.14
Edycja 3 Leszno 08-09.05.14 05-06.06.14 10-11.07.14
Edycja 11 Poznań 09-10.06.14 07-08.07.14 11-12.08.14
Edycja 13 Grodzisk Wielkopolski 26-27.09.14 28.09.14;10.10.14 11-12.10.14
Edycja 14 Zasutowo, gm. Nekla 03-04.10.14 5.10.14;17.10.14 18-19.10.14
Edycja 15 Zasutowo, gm. Nekla 10-11.10.14 12.10.14;24.10.14 25-26.10.14
Edycja 12 Poznań 08-09.12.14 10,16.12.14 17-18.12.14

 

Słowa kluczowe: szkolenie EFS, bezpłatne szkolenia EFS, szkolenia dofinansowane, szkolenia w Wielkopolsce, szkolenia w woj. wielkopolskim

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.