Optymalizacja kosztów MŚP

 

Projekt był realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Optymalizacja kosztów MŚP  – bezpłatny regionalny otwarty projekt szkoleniowy realizowany w okresie od 3 września 2012 do 28 lutego 2014 roku. Uczestnicy byli rekrutowani z terenu województwa małopolskiego.  W projekcie łącznie uczestniczyło 195 osób z 161 firm woj. małopolskiego. Odbyło się 17 edycji, każda składała się z 3 dwudniowych sesji.

Cele projektu

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z woj. małopolskiego przez podniesienie kompetencji pracowników,  w tym kadry zarządzającej  w zakresie optymalizacji kosztów podatkowych,  działalności gospodarczej, budowania relacji i komunikacji.

Grupa docelowa

Właściciele i pracownicy z firm z woj. małopolskiego.

Kryteria udziału w projekcie, wymagane od firm i pracowników:

 • firma należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa małopolskiego
 • pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze lub wspólnik/ partner
 • miejscem wykonywania pracy jest teren woj. małopolskiego
 • firma nie uzyskała wcześniej pomocy publicznej lub pomocy de minimis na projekty szkoleniowe zamknięte w ramach Poddziałania 8.1.1. POKL
 • w szczególności zapraszamy osoby niepełnosprawne
 • pierwszeństwo w naborze mają także  osoby z wykształceniem maksymalnie średnim lub w wieku powyżej 50 lat

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Wymiana doświadczeń z innymi firmami i trenerem, wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań we własnej firmie, wzrost jej wyników
 • Poznanie nowych i efektywnych narzędzi zarządzania kosztami finansowymi i podatkowymi, sprzedażą i budowaniem realcji z klientem, komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy, co pozwoli na rozwój firmy i jej wzmocnienie pozycji na rynku, pozyskanie większej liczby klientów
 • Optymalizacja procesów zaoszczędzi czas i koszty funkcjonowania firmy:
  • nowoczesne narzędzia komunikacji zewnętrznej mogą zostać wykorzystane do promocji firmy, budowania świadomości marki i pozyskiwania nowych klientów
  • narzędzia sprzedażowe umożliwią budowanie długotrwałych relacji z klientami
  • wiedza o finansach pozwolą popatrzeć na miejsca, w których można dokonać cięć kosztów i wykorzystać kapitał na nowe inwestycje, jak zarządzać płynnością
  • wiedza o przepisach podatkowych pozwoli uniknąć niekorzystnych rozwiązań bez wzrostu kosztów na usługi zewnętrzne w tym zakresie

Tematyka

Sesja 1. Budowanie relacji i komunikacji

 • Budowanie relacji z klientami
 • Komunikacja wewnątrz firmy

Sesja 2. Optymalizacja kosztów

 • Rachunek kosztów działania
 • Optymalizacja i ewidencja kosztów
 • Tworzenie budżetów projektów
 • Opłacalność, płynność, rentowność przedsięwzięć

Sesja 3. Optymalizacja podatków

 • Formy organizacyjno-prawne
 • Rodzaje opodatkowania
 • Warsztaty praktyczne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.