Profesjonalna sprzedaż – program rozwoju kadr sprzedaży i obsługi klienta BZ WBK

 

 

Projekt zrealizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kadry Banku z zakresu obsługi klienta i sprzedaży. Projekt dedykowany był 812 pracownikom BZ WBK odpowiedzialnym za realizację celów sprzedażowych firmy: opiekunom klienta, doradcom klienta, osobistym doradcom klienta, dyrektorom oddziałów, kierownikom obsługi klienta i przedstawicielom wyższej kadry zarządzającej.

Łącznie w projekcie wzięło udział 13,6% pracowników Banku z różnych placówek. Szkolenia były realizowane w ciągu 132 dni.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte