Program rozwoju kadr dla pracowników Philip Morris Polska

 

 

Projekt zrealizowany przez konsorcjum w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA SA (lider), Instytut Rozwoju Biznesu – Fundacja Centrum Prywatyzacji, House of Skills Sp. z o.o., Impact Polska Sp. z o.o., Kalkstein Sp. z o.o., Nowe Motywacje Sp. z o.o., Impact Factor Consulting.

Celem projektu było doskonalenie kwalifikacji kadry Philip Morris Polska, przyczyniające się do wzmacniania pozycji konkurencyjnej firmy na zmniejszającym się rynku papierosów w Polsce.

Założenie zostało osiągnięte poprzez realizację kompleksowego programu szkoleniowego opartego na diagnozie potrzeb szkoleniowych, obejmującego pracowników umysłowych, kadrę zarządzającą, handlowców oraz pracowników operacyjnych i zawierającego szkolenia doskonalące kluczowe kompetencje i umiejętności dla danych grup docelowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte