Program rozwoju kadry Geovita gości wita II

 

 

Projekt zrealizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem (d. Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji), prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą „Instytut Rozwoju Biznesu” (nr ewid. 336 K).

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji i umiejętności kadry wszystkich szczebli Geovity, propagowanie kultury organizacji uczącej się, zwiększenie motywacji pracowników do doskonalenia własnych umiejętności i systematycznego rozwijania standardów działania.

Projekt zakładał realizację kompleksowych i komplementarnych szkoleń dedykowanych kadrze menedżerskiej, pracownikom front i back office oraz barmanom i kucharzom. Zajęcia dotyczyły zarządzania obiektem, profesjonalnej obsługi klienta, sprzedaży usług turystycznych, telemarketingu, obsługi komputera oraz kursy dla kucharzy i barmanów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona internetowa projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte.