Przywództwo w Biznesie – kompleksowy rozwój umiejętności menedżerskich

 

 

Szkolenie otwarte, dostępne dla przedstawicieli kadry zarządzającej MŚP z terenu całej Polski, składające się z dwóch autonomicznych części: Rozwój Umiejętności Menedżerskich (RUM), Doskonalenie Umiejętności Menedżerskich (DUM). W obu częściach szkolenia łącznie uczestniczyło ponad 400 osób.

 

Cele szkolenia

Rozwój i doskonalenie umiejętności przywódczych, które decydują o pozycji menedżera w zespole jako lidera. Program został tak skonstruowany, aby uczestnicy dostrzegli wartość nieschematycznego myślenia i działania w zespole. W rezultacie – potrafili kreować swój autorytet nie tylko opierając się na wiedzy fachowej i kompetencjach merytorycznych, lecz dbając o rozwój własny i swoich pracowników, motywując ich do twórczej pracy.

Korzyści

 • skorzystanie z całościowego i praktycznego know-how zarządzania zespołem
 • szansa wymiany doświadczeń w kierowaniu ludźmi z menedżerami z różnych branż
 • udział w zajęciach prowadzonych przez trenerów z doświadczeniem doradczym i kierowniczym
 • interaktywna i interesująca praca dzięki niewielkiej liczebności grup (do 15 osób)

Grupa docelowa

 • kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla MŚP
 • menedżerowie z wykształceniem średnim lub wyższym o dowolnym profilu
 • osóby aktywne i zajęte, potrzebujące szybkiego dostępu do efektywnych narzędzi i umiejętności

Rozwój Umiejętności Menedżerskich polecany menedżerom z doświadczeniem w zarządzaniu mniejszym niż dwa lata, a Doskonalenie Umiejętności Menedżerskich – menedżerom z doświadczeniem większym niż dwa lata, w tym dla osób, które ukończyły RUM. Uczestnik mógł wziąć udział w obu lub wybranej przez siebie części.

Tematyka

Część 1: Rozwój Umiejętności Menedżerskich

Moduł I
Lider zespołu – praca zespołowa i współpraca

Uczestnicy zdobędą oraz poszerzą wiedzę z zakresu:

 • zespołów w organizacji
 • zalet i wad zespołów pracowniczych
 • etapów tworzenia i organizacji zespołu
 • konstruowania efektywnych zespołów
 • praktycznego budowania zespołów
 • skutecznych narzędzi komunikacji w zespole
 • komunikacji nakierowanej na cel

 

Moduł II
Lider relacji – kierowanie sobą

Uczestnicy zdobędą oraz poszerzą wiedzę z zakresu:

 • inteligencji emocjonalnej – kompetencji, które dają sukces
 • poznania samego siebie, czyli analizy własnych zasobów
 • swojego stylu komunikowania się z innymi ludźmi
 • asertywności w biznesie, czyli sztuki bycia sobą
 • co to znaczy odnieść sukces
 • kierowania własną karierą zawodową
 • radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Część 2: Doskonalenie Umiejętności Menedżerskich

Moduł I
Lider misji, strategii i zmian – zarządzanie dla rezultatów

Uczestnicy zdobędą oraz poszerzą wiedzę z zakresu:

 • kształtowania umiejętności przywództwa
 • diagnozy własnych mocnych i słabych stron
 • w przewodzeniu ludziom
 • przywództwa sytuacyjnego
 • zarządzania wdrażaniem strategii
 • budowania wspólnych celów i wizji dla zespołów
 • tworzenia wspólnych norm i zasad dla zespołów
 • wywierania wpływu – budowania efektywności
 • w działaniu własnym i poprzez zespół
 • delegowania jako ważnego motywatora i impulsu rozwoju dla liderów

 

Moduł II

Lider rozwoju – rozwijanie i motywowanie pracowników

Uczestnicy zdobędą oraz poszerzą wiedzę z zakresu:

 • budowania motywacji i zaangażowania
 • kluczowych narzędzi (technik) motywacyjnych
 • motywacyjnego kierowania zespołem
 • motywacji pozafinansowej – sztuki jej dopasowania do potrzeb pracownika
 • coachingu – metody rozwijania i doskonalenia pracowników
 • efektywnego stosowania informacji zwrotnej (feedbacku)
 • jednominutowej pochwały i jednominutowej reprymendy
 • motywowania samego siebie

 

Moduł III
Lider rozwiązań – rozwiązywanie konfliktów w zespole

Uczestnicy zdobędą oraz poszerzą wiedzę z zakresu:

 • przyczyn powstawania i etapów konfliktów
 • efektywnych zachowań lidera w konfliktach
 • strategii i metod rozwiązywania konfliktów
 • trudnych rozmów menedżerskich
 • nieinwazyjnego prezentowania własnych opinii i przekonań
 • pozyskiwania opinii i docierania do intencji innych
 • krytyki i sposobów radzenia sobie z nią
 • konstruktywnej informacji zwrotnej jako kluczowego narzędzia pracy menedżera
 • budowania kultury feedbacku

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte