Sukces z Noble Manhattan Coaching (PCD)

 

Projekt był realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Sukces z Noble Manhattan Coaching był BEZPŁATNYM regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy rekrutowani z terenu województwa śląskiego.

Cele projektu

 • Zbudowanie warsztatu coacha poprzez nabycie podstawowej wiedzy, pozwalającej na prowadzenie coachingu
 • Uzyskanie certyfikatu, będącego początkiem drogi nabywania wiedzy coachingowej podczas kolejnych etapów ścieżki rozwoju coacha
 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu
 • Uzyskanie międzynarodowych certyfikacji

 

Grupa docelowa

Do udziału zapraszamy trenerów, coachów-freelancerów i terapeutów z województwa śląskiego.

W ramach projektu są realizowane dwa poziomy zaawansowania:

 • poziom podstawowy: Coaching Fundamentals Certificate NMC (CFC)
 • poziom zaawansowany: Practitioner Coach Diploma NMC (PCD)

Kandydaci mogą wziąć udział w szkoleniu na jednym z dwóch poziomów. O zakwalifikowaniu się do CFC lub PCD będą decydować: posiadane wykształcenie ogólne, coachingowe oraz doświadczenie w roli trenera i coacha  (zweryfikowane na podstawie informacji zebranych od kandydatów).

Kryteria udziału w projekcie:

 • firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw (link do kwalifikatora MŚP)
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa śląskiego
 • pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa, w którym pełni funkcje kierownicze lub jest wspólnikiem/ partnerem
 • wykształcenie min. licencjackie dla osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w szkoleniu na poziomie zaawansowanym – Practitioner Coach Diploma (PCD)
 • pierwszeństwo w naborze mają osoby w wieku powyżej 50 lat

 

Korzyści dla uczestników

 • Udział w certyfikowanym programie Noble Manhattan Coaching, prowadzonym przez akredytowanego senior coacha Noble Manhattan i International Institute of Coaching
 • Wzrost efektywności prowadzonego coachingu poprzez poznanie praktyki i narzędzi coacha
 • Możliwość przeprowadzenia sesji coachingowej (dotyczy PCD)
 • Dożywotnia możliwość udziału w warsztatach na całym świecie bez ponoszenia kosztów udziału w zajęciach oraz opieka coacha (po ukończeniu PCD)
 • Dostęp do bazy artykułów, wykładów, narzędzi coachingowych (po ukończeniu PCD)
 • Dzięki współdziałaniu z Instytutem Rozwoju Biznesu absolwenci NMC w Polsce otrzymują certyfikat zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, po zdaniu egzaminu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje
 • Zdobycie certyfikatu Noble Manhattan Coaching umożliwia przystąpienie do procesu certyfikacji międzynarodowej na wyższe poziomy aż do coacha seniora

 

Tematyka

Poziom podstawowy

COACHING FUNDAMENTALS CERTIFICATE NMC (3 jednodniowe szkolenia i warsztaty, coaching praktyczny poza zajęciami oraz 3 indywidualne sesje mentorskie)

 • Cztery filary coachingu
 • Umiejętności słuchania w coachingu
 • Umiejętność zadawania pytań w coachingu
 • Model TGROW
 • Wartości
 • Coaching w organizacjach

Poziom zaawansowany

PRACTITIONER COACH DIPLOMA NMC (11 dni szkoleniowych i warsztatów, coaching praktyczny poza zajęciami, 6 indywidualnych sesji mentorskich oraz wirtualne wykłady)

 • Model TGROW
 • Feedback
 • Relacja coach klient
 • Model coachingu partnerskiego
 • Umiejętność słuchania
 • Techniki coacha
 • Model Disneya
 • Praktyki podnoszące efektywność coachingu
 • Pytania
 • Intuicja w coachingu
 • Narzędzia coacha
 • Prowadzenie sesji coachingowej

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY – poziom zaawansowany

I. Warsztat stacjonarny

Część pierwsza

 • Model coachingu TGROW
 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Wyjaśnienie roli relacji coach-klient
 • Rozwój praktycznych umiejętności skutecznego coachingu
 • Przeniesienie dobrych zachowań ze szkolenia na relację coach-klient
 • Poznanie metod proaktywnego osiągania celów i rozwiązywania problemów
 • Poznanie sposobów określania tematów, które będą podlegać coachingowi
 • Zrozumienie istotności pomocy klientom w rozważaniu alternatyw i dokonywaniu wyborów
 • Model coachingu partnerskiego
 • Równowaga pomiędzy „pobieraniem” a „popychaniem”
 • Cechy idealnego coacha, analizy sytuacji z życia
 • Zrozumienie barier w coachingu
 • Zbudowanie planu rozwoju osobistego poprzez coaching
 • Poznanie „dobrych praktyk” we współczesnym środowisku coachingowym
 • Nabycie umiejętności gwarantujących sukces w coachingu

Część druga

 • Nauka coachingu jako techniki podnoszącej poziom osiągnięć
 • Poznanie sposobów generowania większej liczby twórczych pomysłów i strategii wcielania ich w życie
 • Nauka coachingu ukierunkowanego na podniesienie jakości życia,  adaptowania się do zmian, zorientowanie na zredukowanie stresu
 • Ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania, rozpoznawania i szybkiego reagowania na potencjalne przeszkody i problemy
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania niedostatecznego poziomu umiejętności u innych i zmieniania sytuacji na lepsze
 • Poznanie serii nowych, sprawdzonych technik transformacyjnych wykorzystywanych przez coacha w swojej pracy
 • Pogłębienie rozumienia swojego umysłu oraz rozwój umiejętności obserwowania go i sterowania nim
 • Mistrzowskie opanowanie kluczowego zestawu różnic stymulujących swobodne, kreatywne myślenie
 • Poznanie metod odkrywana i rozwijania potencjału drugiego człowieka poprzez sponsoring
 • Nabycie podstawowej wiedzy na temat systemowego podejścia do coachingu
 • Model Disneya, technika Miracle Question
 • Wzorce ruchów gałek ocznych
 • Money Clinic – zmiana przekonań dotyczących zamożności
 • Od przekonań, przez konflikt, do integracji
 • Poziomy logiczne umysłu
 • Ograniczające przekonania oparte na supozycjach
 • Skrypt zmiany przekonań, konflikty przekonań
 • Linia czasu

Część trzecia

 • Zwiększenie świadomości roli samooceny w coachingu
 • Rozpoznawanie poziomów samooceny
 • Praktyki coachingowe podnoszące samoocenę
 • Zrozumienie wagi podstawowych wartości
 • Zrozumienie związku pomiędzy wartościami a celami
 • Praktyki w coachingu służące identyfikacji podstawowych wartości
 • Wyodrębnianie wartości – ćwiczenie
 • Rozpoznanie związku pomiędzy wartościami i wizją a osiąganiem celów
 • Stosowanie coachingu wobec klientów celem rozpoznania ich wizji
 • Czym są cele?
 • Stosowanie coachingu wobec klientów celem wyznaczenia celów
 • Budowanie planu działania

II. Zagadnienia do opanowania w części eksternistycznej

 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Umiejętności konwersacyjne
 • Wartości
 • Przekonania
 • Model TGROW
 • Budowanie relacji coachingowej
 • Podnoszenie samooceny
 • Wyznaczanie celów
 • Osiąganie celów
 • Etyka coachingu
 • Analizy przypadków

 

Harmonogram projektu

EDYCJE MIASTO  I SESJA  II SESJI III SESJA IV SESJA V SESJA
Edycja 1 Katowice 13-15.01.14 10-11.02.14 21-22.03.14 22-23.04.14 08-09.05.14
Edycja 2 Katowice 07-09.02.14 23-24.03.14 29-30.04.14 21-22.05.14 11-12.06.14
Edycja 3 Katowice 17-19.03.14 24-25.04.14 12-13.05.14 09-10.06.14 01-02.07.14

Słowa kluczowe: szkolenie EFS, bezpłatne szkolenia EFS, szkolenia dofinansowane, szkolenia w woj. śląskim, coaching, model TGROW, certyfikacja, umiejętności coachingowe

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, odgrywanie ról, dyskusje, studia przypadków, sesje mentorskie, coaching praktyczny poza zajęciami, wirtualne klasy