Sukces z Noble Manhattan Coaching

 

 

Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o

Celem projektu było wzmocnienie pozycji rynkowej firm szkoleniowo-doradczych z woj. łódzkiego przez wprowadzenie przez nie do swojej oferty nowej usługi coachingowej dzięki uzyskaniu certyfikatu Noble Manhattan Coaching
do 30.06.2015 r.

Projekt trwał od  sierpnia 2014 r. do czerwca 2015 r. Przewidywał realizację trzech kursów Practitioner Coach Diploma i przygotowanie do zdobycia certyfikatu poświadczającego zdobycie kompetencji coachingowych na poziomie zaawansowanym.

 

Partner programu

 

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Udział w certyfikowanym programie Noble Manhattan Coaching, prowadzonym przez akredytowanych senior coachów Noble Manhattan i International Institute of Coaching
 • Wzrost efektywności prowadzonego coachingu, poprzez poznanie praktyki i narzędzi coacha
 • Możliwość przeprowadzenia sesji coachingowej (dotyczy PCD)
 • Dożywotnia możliwość udziału w warsztatach na całym świecie bez ponoszenia kosztów udziału w zajęciach oraz opieka coacha (po ukończeniu PCD)
 • Dostęp do bazy artykułów, wykładów, narzędzi coachingowych (po ukończeniu PCD)
 • Dzięki współdziałaniu z Instytutem Rozwoju Biznesu absolwenci NMC w Polsce otrzymują certyfikat zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej po zdaniu egzaminu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje
 • Zdobycie certyfikatu Noble Manhattan Coaching umożliwia przystąpienie do procesu certyfikacji międzynarodowej na wyższe poziomy aż do coacha seniora

 

Tematyka

PRACTITIONER COACH DIPLOMA NMC (11 dni szkoleniowych i warsztatów, coaching praktyczny poza zajęciami, 6 indywidualnych sesji mentorskich oraz wirtualne wykłady)

 • Model TGROW
 • Feedback
 • Relacja coach klient
 • Model coachingu partnerskiego
 • Umiejętność słuchania
 • Techniki coacha
 • Model Disneya
 • Praktyki podnoszące efektywność coachingu
 • Pytania
 • Intuicja w coachingu
 • Narzędzia coacha
 • Prowadzenie sesji coachingowej

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, odgrywanie ról, dyskusje, studia przypadków, sesje mentorskie, coaching praktyczny poza zajęciami, wirtualne klasy.