Synergia – Akademia rozwoju kadry Orange Polska

 

 

Projekt zamknięty, mający na celu kompleksowy rozwój umiejętności pracowników Orange Polska, realizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem, prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą „Instytut Rozwoju Biznesu” (nr ewid. 336 K).

Celem projektu było przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji wybranych pracowników Orange Polska w zespołach: sprzedaży, obsługi klienta, kontroli zarządczej i łańcucha dostaw oraz zarządzania wiekiem, co przyczyniło się do realizacji celów strategicznych organizacji.

Założenia projektu zostały osiągnięte poprzez zdobycie nowych kompetencji w zakresie obsługi klienta i sprzedaży, zasad rachunkowości, prawa pracy i kwestii kadrowych oraz zarządzania łańcuchem dostaw. W ramach projektu opracowano indywidualne ścieżki rozwoju dla wybranych uczestników. W projekcie wzięło udział 408 pracowników. Łączna liczba dni szkoleniowych w ramach projektu wyniosła 265. Czas trwania projektu: 1.11.2011 – 31.10.2013.