Czas to pieniądz

Zarządzanie czasem, efektywność własna menedżera,
zarządzanie zasobami w zespole: czasem, ludźmi, celami, finansami

Czas trwania:

 • gry – 1 dzień szkoleniowy
 • gry wraz ze szkoleniem tematycznym – min. 2 dni szkoleniowe

 

Gra uczy:

Zarządzanie dostępnymi zasobami

 • Jak zarządzać zleceniami od klientów (przyjmowanie lub odrzucanie zleceń) w zależności od dostępnych zasobów: czasowych, ludzkich, kompetencyjnych?
 • Jak operacyjne zarządzać zespołem w ustawianiu harmonogramu, planowaniu realizacji zleceń, określaniu kolejności realizacji, czasochłonności zadań, dostępności określonych pracowników itp.?
 • Jak zarządzać zespołem przy uwzględnianiu zmian oczekiwań klientów (zmiany w kontraktach)?
 • Jak sobie radzić z nagłymi wydarzeniami (opóźnienia, choroby, urlopy itp.)?
 • Jak optymalizować wykorzystanie czasu poprzez eliminowanie zbędnych zadań i likwidowanie tzw. złodziei czasu

 

Planowanie i ustalanie priorytetów

 • Jak określać cele, które grupa chce osiągnąć w czasie gry (w tym mierniki oraz terminy ich realizacji – SMART)
 • Jak wybierać priorytety?
 • Jak określać kryteria wyznaczania priorytetowych zadań?
 • Jak ustalać strategię gry oraz plan operacyjny?

 

Zarządzanie zespołem: dopasowanie zadań do pracowników i projektów

 • Jak zarządzać opłacalnością projektów, w tym jak je analizować pod katem przypisywania zadań poszczególnym pracownikom z uwagi na relację przychodu z kontraktu do kosztu wynagrodzenia pracownika i kosztu wykorzystania innych zasobów?
 • Jak zarządzać zadaniami poprzez dopasowanie ich do poszczególnych pracowników w ramach realizowanych projektów, uwzględniając wyznaczone terminy i czasochłonność zadań?
 • Jak planować rezerwy (ludzi i czasu) na wypadek nieprzewidzianych zadań do wykonania?
 • Jak balansować realizację celów i rozwój zespołu: dzielenie czasu pracowników pomiędzy czas na prace dla klientów, czas na zadania bieżące (np. raportowanie) i czas na rozwój (np. wysyłanie na szkolenia)?

 

Krótka charakterystyka gry

„Czas to pieniądz” jest grą menedżerską, pomagającą zrozumieć mechanizmy budowania efektywności własnej menedżera i zespołu, którym zarządza. Zadaniem graczy-menedżerów jest uzyskanie jak największego zysku w firmie, która „sprzedaje czas”: godziny pracy swoich specjalistów, którzy zarabiają na optymalizacji czasu i planowaniu – tak jak to się dzieje w kancelariach prawnych, agencjach tłumaczy symultanicznych, firmach przewozowych itp.

Gracze wcielają się w menedżerów – szefów własnych firm. Klienci wynajmują pracowników na konkretną liczbę godzin do zróżnicowanych zadań – często w konkretnym dniu i dokładnie określonych godzinach. Firmy graczy oferują zróżnicowane oferty klientom, a każdy z zarządzanych pracowników zajmuje się jedną ze specjalistycznych dziedzin. Aby maksymalizować zysk firmy, trzeba m.in. optymalizować czas pracy pracowników, dobór pracowników do zadań z uwagi na ich kompetencje i przydzielone wcześniej zadania oraz uwzględniać życie prywatne pracowników.

Każda z firm dysponuje na początku symulacji określonymi zasobami, zapytania z rynku są zróżnicowane. Uczestnicy-menedżerowie sami decydują, w jaki sposób przydzielają zadania „wirtualnym pracownikom”. Dodatkowym wyzwaniem w grze są trudne sytuacje, będące częścią rzeczywistości zarządczej, m.in. zmiany w zamówieniach, a także radzić sobie z wydarzeniami analogicznymi do tych z „realnego świata” – takimi jak np. choroby kluczowych pracowników w samym środku prowadzonego projektu.

Jeśli menedżer podejmie się zadań nieopłacalnych, spóźni się z dostawą usługi, nie wykorzysta efektywnie czasu swoich pracowników, nie będzie balansował pomiędzy realizacją celów a efektywnością w realizacji zadań przez pracowników i ich energią, poniesie dotkliwe koszty. W efekcie uzyska gorszy wynik finansowy i przegra z konkurencją. Im lepiej menedżer zarządzi dostępnymi zasobami, takimi jak m.in.: czas, usługi i produkty, ludzie i ich kompetencje, tym więcej zarobi i wygra grę.