Gorączka złota

Zarządzanie konfliktem, negocjacje, komunikacja, wywieranie wpływu

 

Czas trwania:

 • gry – 3-4 godziny (w zależności od liczby grających grup)
 • gry wraz ze szkoleniem tematycznym – rekomendowane 2 dni

 

 

Gra uczy:

Konflikt

 • Jak rozpoznawać i analizować konflikty rzeczywiste?
  • strukturalne, np. gdy sytuacja wymusza podział „niepodzielnej” liczby skarbów, skarby są różnej wartości
  • interesów, tj. wymuszone poprzez różne strategie uczestników gry
 • Jak identyfikować konflikty pozorne: wartości, danych/ informacji, personalny?
 • Jak zarządzać „dynamiką konfliktu”?
 • Jak radzić sobie z emocjami własnymi i innych w sytuacji presji: „Jak to działa na nas?”, „Jak się wówczas zachowujemy?”, „Jak nasze zachowania wpływają na innych?”, „Jak temu zapobiegać?”, „Jak sobie radzić z własnymi emocjami?”

 

Negocjacje

 • Jak stosować różne strategie i techniki negocjacyjne?
 • Jak doświadczać wpływu emocji na racjonalną ocenę własnej negocjacyjnej strategii działania?
 • Jak zwracać uwagę na strategię „WIN – WIN” w opozycji do strategii „PRZEGRANY – PRZEGRANY”

 

Wywieranie wpływu

 • Jak konstruktywnie wywierać wpływ poprzez zarządzanie emocjami?
 • W jaki sposób emocje wpływają na sposób komunikowania się z innymi?
 • Jak formułować pytania i parafrazy w docieraniu do potrzeb innych graczy i doprowadzaniu do rozwiązań satysfakcjonujących różne strony?
 • Jak stosować konstruktywną komunikację kontra techniki manipulacyjne?

 

Krótka charakterystyka gry

„Gorączka złota” jest grą negocjacyjną, pomagającą zrozumieć mechanizmy powstawania sytuacji konfliktowych oraz umożliwiającą doświadczenie strategii negocjacyjnych. Gra jest przewidziana dla 3-6 osób (lub kilku 3-6 osobowych grup grających symultanicznie).

Gracze znajdują się w świecie zdobywców skarbów. Każdy z graczy ma do dyspozycji określoną pulę pieniędzy. Za ich pomocą może przystąpić do wydobycia z kopalń, wulkanów, koryt rzek itp. różnorodnych skarbów – kamieni i metali szlachetnych. Jednak pozostali gracze też chcą się wzbogacić i będą inwestować w te same miejsca.

Najtrudniejsze zadanie stoi przed uczestnikami w momencie, gdy już wydobędą skarby – trzeba wówczas uzgodnić między wszystkimi wydobywcami podział łupów. Jeżeli gracze nie uczynią tego przed upływem wyznaczonego czasu (wyznacza go klepsydra), to cały łup przepada.

Grę wygrywa gracz, który zdobył najwięcej punktów za zdobyte skarby (przeliczane na zakończenie rozgrywki).

 

D o  p o b r a n i a:

Katalog-Gier-Szkoleniowych  ||  Analiza-efektywnosci-i-jakosci-w-IBD  ||  Testowanie-i-walidacja-gier-szkoleniowych