Kredyt zaufania

Zarządzanie konfliktem, negocjacje, komunikacja, wywieranie wpływu

 

Czas trwania:

 • gry – 3-4 godziny (w zależności od liczby grających grup)
 • gry wraz ze szkoleniem tematycznym – min. 1 dzień szkoleniowy; optymalnie rekomendowane 2 dni

 

 

Gra uczy:

Konflikt

 • Jak rozpoznawać konflikty rzeczywiste: strukturalne i interesów?
 • Jak identyfikować konflikty pozorne: wartości, danych/ informacji, personalne?
 • Jak zarządzać „dynamiką konfliktu”?
 • Jak radzić sobie z emocjami własnymi i innych w sytuacji presji?

 

Negocjacje

 • Jak stosować różne strategie i techniki negocjacyjne?
 • Jak doświadczać wpływu emocji na racjonalną ocenę własnej negocjacyjnej strategii działania?
 • Jak zwracać uwagę na strategię „WIN – WIN” w opozycji do strategii „PRZEGRANY – PRZEGRANY”

 

Wywieranie wpływu

 • Jak konstruktywnie wywierać wpływ poprzez zarządzanie emocjami?
 • W jaki sposób emocje wpływają na sposób komunikowania się z innymi?
 • Jak formułować pytania i parafrazy w docieraniu do potrzeb innych graczy i doprowadzaniu do rozwiązań satysfakcjonujących różne strony?
 • Jak stosować konstruktywną komunikację kontra techniki manipulacyjne?

 

Krótka charakterystyka gry

„Kredyt zaufania” jest grą negocjacyjną, pomagającą zrozumieć mechanizmy powstawania sytuacji konfliktowych oraz umożliwiającą doświadczenie strategii negocjacyjnych. Gra jest przewidziana dla 3-6 osób (lub kilku 3-6 osobowych grup grających symultanicznie).

Każdy z graczy reprezentuje firmę zrzeszoną w konsorcjum z firmami innych graczy. Gracze, używając dostępnych Kart Zasobów, będą kolejno inwestować w przetargi. Zasoby, które gracze inwestują, odzwierciedlają czas, ilość pracy, konsultacje i bezpośrednie koszty związane z ofertowaniem. Gdy wspólnymi siłami uda im się jakiś przetarg wygrać, będą musieli uzgodnić między sobą podział projektów zdobytych w przetargu. Jeżeli gracze nie uczynią tego przed upływem wyznaczonego czasu (określa go klepsydra), wówczas klient uznaje, że konsorcjum nie wywiązało się z umowy i wszystkie projekty z tego przetargu przepadają.

Grę wygrywa gracz (lub zespół w przypadku gry w grupach), który zdobył najwięcej punktów za zebrane projekty (przeliczane na zakończenie rozgrywki).