Pod lupą

Komunikacja w zespole, współpraca, dedukcja i myślenie analityczne

 

Czas trwania:

 • gry – 1,5 godziny
 • gry wraz ze szkoleniem tematycznym – min. 1 dzień szkoleniowy, rekomendowane min. 2 dni

 

 

Gra uczy:

Komunikacja i współdziałanie

 • Jak stosować narzędzia skutecznej i precyzyjnej komunikacji w dochodzeniu do rozwiązań?
 • Jakie określać preferencje komunikacyjne zespołu i pojedynczych pracowników?
 • Jakie są sposoby komunikowania się nastawione na realizację celów i wzmacnianie relacji zespołowych?
 • Jak rozumieć efekt współpracy, synergii (zespoły muszą się dzielić informacjami)?
 • Jak budować zaufanie do treści, które prezentuje partner w interakcji?
 • Jak zarządzać dyskusją w grupie?
 • Jak jest rola komunikacji w kontekście moderowania zebrań i spotkań biznesowych, w wyniku których podejmuje się decyzje?
 • Jak rozumieć komunikację nie tylko jako wymianę informacji, ale przede wszystkim jako warunek szybkiego dojścia do rozwiązań przy zachowaniu ekonomii czasowej zebrań i spotkań?

 

Myślenie analityczne i rozwiązywanie problemu

 • Jak analizować informacje i jak przeprowadzać proces dedukcji?
 • Jak oddzielać domysły od faktów?
 • Jak przełamywać schematy myślowe?
 • Jak rozmieć rolę komunikacji zespołowej jaka narzędzia dochodzenia do rozwiązywania problemów?
 • Jak pozbywać się szumu informacyjnego, czyli nieistotnych informacji, jako ważny czynnik w biznesie i dochodzeniu do rozwiązań problemu?

 

Krótka charakterystyka gry

Celem działania uczestników jest sprawna komunikacja i współpraca przy rozwiązaniu zagadki detektywistycznej. Zagadka jest oparta na modelu macierzy Einsteina. Zadanie, przed jakimi stoją zespoły, to znalezienie ukrytego przedmiotu, mając niepełny zestaw informacji.

Dochodzenie do rozwiązań następuje poprzez komunikację i współdziałanie odrębnych zespołów, z których każdy posiada określony i inny zestaw informacji. Kluczem jest umiejętne komunikowanie sobie nawzajem, które informacje już mamy, a których jeszcze potrzebujemy.

Warunkiem realizacji zadania jest precyzyjne komunikowanie się w taki sposób, aby rozwiązywać problem i nie powodować dodatkowego chaosu informacyjnego przez podawanie niepotrzebnych informacji czy takich, które nie wnoszą nic do rozwiązania. Dodatkowo w grze rozwijane jest myślenie analityczne i dedukcja.

D o  p o b r a n i a:
Katalog-Gier-Szkoleniowych  ||  Analiza-efektywnosci-i-jakosci-w-IBD ||  Testowanie-i-walidacja-gier-szkoleniowych