Skazani na sukces

Sprzedaż, budowanie relacji z klientem, zarządzanie zespołem sprzedażowym

 

Czas trwania:

 • gry – 1 dzień szkoleniowy
 • gry wraz ze szkoleniem tematycznym – min. 2 dni szkoleniowe

 

Gra uczy:

Strategia sprzedaży

 • Jak ustalać ogólną strategię sprzedaży: obrót czy marża?
 • Jak nastawienie na zysk/obrót odnosić do monitorowania kosztów działania: ceny usług i produktów a pensje sprzedawców, prowizje, wyjazdy służbowe, promocje, rabaty, upusty?
 • Jak monitorować rynek i dostosowywać strategię do zmienności rynku?

 

Sprzedaż i kontakt z klientem, marketing

 • Jak rozpoznawać potrzeby i preferencje klientów?
 • Jak dopasowywać oferty do specyfiki klientów?
 • Jak prowadzić działania promocyjne (wsparcie sprzedaży)?
 • Jak przygotowywać politykę cenową, rabatową i dotyczącą ofert?

 

Zarządzanie

 • Jak dostosowywać strategię sprzedaży do posiadanych zasobów (czas, ludzie, pieniądze)?
 • Jak zarządzać terytorium: podział terenu pomiędzy handlowców i planowanie kolejności wizyt?
 • Jak ustalać wielkość zespołu sprzedażowego?
 • Jak przydzielać sprzedawcom klientów?
 • Jak określać liczbę spotkań z każdym klientem?

 

Optymalizacja kosztowa działań

 • Jak przygotowywać i monitorować uproszczony budżet oddziału (przychody i wydatki)?
 • Jak ustalać zależność pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi (pensja a prowizja)?
 • Jak dbać o płynność finansową?

 

Krótka charakterystyka gry

Uczestnicy gry „Skazani na sukces” stają się szefami sprzedaży w przedsiębiorstwie oferującym swoje produkty na konkurencyjnym rynku, odpowiedzialnymi za formułowanie i realizację celów sprzedażowych. Uczestnicy zarządzają oraz sami są handlowcami salonu samochodowego. Celem graczy jest zmaksymalizowanie marży lub przychodu w zależności od obranej strategii. Zespół, który w ciągu całej gry uzyska najwyższy wynik oraz zrealizuje plany – wygra.

„Skazani na sukces” to symulacja planszowa wspomagana komputerowo, dzieje się w czasie rzeczywistym, a działania samych uczestników kształtują w dużym stopniu sytuację na rynku, co sprawia, że gra jest niezwykle emocjonująca.

Każdy zespół (handlowiec) dysponuje w każdej rundzie (tygodniu) określoną liczbą godzin pracy na sprzedawanie (pewną liczbę godzin w tygodniu zajmują inne sprawy bieżące, spotkania zespołu itp.). Od decyzji gracza zależy, jak wykorzysta ten czas.

Wśród zadań, o których decyduje menedżer, jest m.in. obranie strategii sprzedażowej, zarządzanie zespołem sprzedażowym, w tym planowanie wizyt u klientów (czas, handlowcy…), rozmowy z klientem, badanie potrzeb i preferencji klienta, proces ofertowania, decyzje o cenach, upustach, dodatkowe usługi itp.