Szkolenia z rabatem 10% w 2021 roku. Przedpłata w grudniu

IBD Business School zaprasza firmy do wykorzystania środków z tegorocznego budżetu szkoleniowego na opłatę udziału w wybranych szkoleniach w 2021 roku. Szkolenia z rabatem 10% obejmują większość programów, oferowanych przez IBD Business School. Dotyczą one takich dziedzin wiedzy biznesowej, jak zarządzanie kapitałem ludzkim, przywództwo, marketing i sprzedaż, coaching, finanse, a także szkoleń dla trenerów biznesu.

szkolenia z rabatem

Obraz Anastasia Gepp z Pixabay

Szkolenia z rabatem – nasza oferta na 2021 rok

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

 Przywództwo

Marketing – negocjacje

Advanced Negotiation Program (ANP)

Szkoła Trenerów Biznesu IBD

Business Trainer Certificate (BTC)

Szkoła Coachingu IBD-NMC

Coaching Fundamentals Certificate (CFC)

Finanse i Ład Korporacyjny

Powyższe szkolenia z rabatem są adresowane do specjalistów. Zarówno tych, którzy mają niewielki staż na zajmowanym stanowisku, jak i do menedżerów z kilkuletnim stażem, chcących podnieść swoje kwalifikacje na wyższy poziom czy zdobyć nowe kompetencje.

Mniej schematów, więcej wiedzy

2020 rok zmienił nasz sposób funkcjonowania – w domu, w pracy, podczas urlopu. Unaocznił także, że wielu działań, planów nie da się odłożyć na później, na „zwykłe” czasy. Trwająca globalna pandemia uświadamia nam każdego dnia, jak bezcenna jest wiedza. Można zrezygnować z nowego samochodu czy wyjazdu na narty, ale nie można nie zadbać o firmę i pracowników, o ich codzienny byt i zawodowy rozwój. W trudnych czasach nie ma miejsca na standardowe, schematyczne zachowania. Trzeba mieć odwagę i wiedzę, by podejmować takie decyzje, które ograniczą straty, wyzwolą nowe myślenie. Dziś typowe do niedawna problemy wymagają nowych rozwiązań, czasem choć trudnych pod względem finansowym, to dających szansę na pozytywne rezultaty w przyszłości.

Z pełnym przekonaniem zachęcamy do udziału w naszych szkoleniach. Ich programy są certyfikowane, przygotowane przez specjalistów i ekspertów z dużym doświadczeniem praktycznym w biznesie i często z udokumentowanym dorobkiem naukowym. Pozwalają nie tylko zdobyć nową praktyczną wiedzę, nowe umiejętności zarządcze czy dotyczące pracy w zespole i z zespołem. Przygotowują, co jest szczególnie istotne, do podejmowania zatrudnienia na nowych stanowiskach czy w innych branżach. Dają szansę na realny rozwój kariery zawodowej.

Pełny lista naszych programów szkoleniowych: Kalendarz szkoleń

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   (22) 768 20 22, 695 330 033

szkolenia z rabatem

 

Powrót...