Aktualności

Godne godło po raz drugi

W raporcie DATA Group za rok 2001 w zestawieniu firm szkoleniowych według wielkości przychodów ze sprzedaży w 2001 r. znalazły się 153 firmy. Do realizowanego po raz pierwszy programu „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości” przystąpiło 48, w tym 9 szkół językowych. Wymagań jakościowych nie spełniło 9 firm (6 — szkoleniowych i 3 językowe).

Kategorie: IBD w mediach

MBA czy międzynarodowy specjalistyczny certyfikat . Menedżer przed wyborem

Na rynku pojawia się coraz więcej studiów MBA nastawionych na kształcenie menedżerów w różnych dziedzinach. Podobne programy mają jednak różne specjalistyczne szkolenia, które przygotowują do zdania egzaminów i otrzymania specjalistycznych certyfikatów różnych międzynarodowych instytutów branżowych. Certyfikaty te są rozpoznawane i cenione na całym świecie.

Kategorie: IBD w mediach

Twarde reguły dla firm

400 milionów potencjalnych konsumentów naszych towarów, setki tysięcy miejsc pracy oraz miliony euro kapitałów zewnętrznych, ale także wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, większa konkurencja i bardziej rozwinięta biurokracja — oto co nas czeka po 1 maja 2004 roku.

Kategorie: IBD w mediach

Są firmy, które inwestują w swoje kadry

W najbliższych latach na rynku wynagrodzeń menedżerów pojawi się jeszcze jeden element, mianowicie ujawnienie w znacznym stopniu wynagrodzeń członków zarządu. Zdaniem Lisa, zmiany prawne w USA zmierzają do ujawnienia wynagrodzeń członków zarządu.

Kategorie: IBD w mediach

Wynagrodzenia prezesów będą rosły

O tym, że polscy szefowie firm są przepłacani można mówić co najwyżej w jednym kontekście – zbyt dużą część płacy dostają w formie pensji, a zbyt małą w formie dodatków motywacyjnych (np. premii, w tym z odroczonym terminem płatności, opcji na akcje, nie oprocentowanych pożyczek). Trzeba też pamiętać, że niektóre z tych mechanizmów mogą być również niebezpieczne.

Kategorie: IBD w mediach

Szefowie firm coraz drożsi

„Wynagrodzenia prezesów w USA w 1980 roku były 42 razy wyższe niż przeciętne wynagrodzenie robotnika; w roku 1990 – 85 razy , a w roku 2000 już 531 (pięćset trzydzieści jeden) razy” – powiedział Lis w środę podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego w Warszawie przez redakcję miesięcznika „Businessman Magazine”.

Kategorie: IBD w mediach

Zawód? Dyrektor ds. ładu korporacyjnego

Krzysztof Lis, prezes Instytutu Rozwoju Biznesu, współtwórca kodeksu dobrych praktyk dla polskich spółek: W USA rady nadzorcze większości spółek mają komitety ds. corporate governance. Teraz zarządy spółek zaczynają tworzyć nowe stanowisko i niejako w naturalny sposób dublują działania rad nadzorczych. Zjawisko to wynika z rosnącej roli problematyki nadzoru korporacyjnego w działalności spółek. Trudno powiedzieć, na ile jest to trwała tendencja.

Kategorie: IBD w mediach

Certyfikaty marketingu profesjonalnego

Program ACM jest jednym z programów szkoleniowych The Chartered Institute of Marketing – najstarszej i największej na świecie organizacji zajmującej się edukacją i konsultingiem marketingowym. Certyfikat ukończenia programu ACM, tak jak wszystkie certyfikaty wydawane przez CIM, jest prawnie uznawanym dokumentem w krajach Unii Europejskiej. CIM przywiązuje dużą wagę do zapewnienia jednakowego poziomu merytorycznego posiadaczy certyfikatów na całym świecie.

Kategorie: IBD w mediach

Trudna droga do wolnego rynku

Skutki przemian ustrojowych w Rosji w minionej dekadzie są dalekie od oczekiwań: bezrobocie, spadek realnej wartości wynagrodzeń, dramatyczne rozwarstwienie majątkowe i zubożenie dużej części społeczeństwa. Co gorsza – trudno o konstrukcję racjonalnego planu rozwoju, nawet w znanym z przedsiębiorczości regionie niżnowgorodzkim.

Kategorie: IBD w mediach