Polecamy także

Co nas wyróżnia

Filary doradztwa w IBD Business School

 

Doradztwo w IBD Business School jest oparte na solidnej wiedzy naukowej i metodologicznej poprawności stosowanych narzędzi oraz na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu rozwiązań, usprawnianiu i optymalizacji procesów w firmach różnych branż.

Kadra konsultantów IBD to doświadczeni praktycy, eksperci ze stopniami naukowymi, nauczyciele akademiccy z bogatym doświadczeniem.

Dzięki tworzonym rozwiązaniom pomagamy naszym klientom rozwijać firmy, zmieniać je i działać w trudnych sytuacjach. Oferowane przez nas usługi są znakomitym wsparciem dla kadry zarządzającej. W ramach podejmowanych przez nas działań dokonujemy wnikliwej analizy sytuacji, rekomendujemy skuteczne rozwiązania.

 

Oferta doradcza IBD Business School obejmuje:

  • doradztwo strategiczne
  • doradztwo biznesowe
  • doradztwo HR
  • doradztwo w sprzedaży i marketingu

 

Solidna wiedza naukowa
Aby wspierać naszych klientów w osiąganiu ich celów, tworzymy rozwiązania oparte na rzetelnej wiedzy, bazujące na naukowej perspektywie, najskuteczniejszych koncepcjach teoretycznych i przeprowadzonych badaniach naukowych.

Metodologiczna weryfikacja rozwiązań
Zanim narzędzie zostanie wykorzystane na potrzeby naszych klientów, sprawdzamy jego poprawność, dokonujemy szeregu analiz jakościowych i ilościowych, potwierdzających jego efektywność. Wszystkie wykorzystywane przez IBD Business School narzędzia zostały sprawdzone pod względem ich trafności (narzędzie mierzy to, co ma mierzyć) i rzetelności (mierzy w sposób dokładny to, do czego zostało skonstruowane).

Najlepsze międzynarodowe standardy
Wykorzystujemy stworzone przez międzynarodowe organizacje najwyższe metodologiczne i etyczne standardy pracy (np. Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, International Task Force on Assessment Center Guidelines, 2008).

Rozumienie potrzeb biznesu
Uczymy się wspólnie z naszymi klientami i dla naszych klientów, oferując najlepiej dopasowane do ich potrzeb rozwiązania. Dzięki każdemu zrealizowanemu projektowi gromadzimy doświadczenia i najlepsze praktyki, które z powodzeniem stosujemy w kolejnych przedsięwzięciach. Przystępując do projektu bardzo starannie badamy potrzeby naszych klientów, wykorzystujemy do tego wystandaryzowane narzędzia, tworzymy też nowe w zależności od sytuacji i potrzeb.

Współpraca z ekspertami-praktykami
Nasi konsultanci pracują z klientami, uwzględniając dwie wzajemnie uzupełniające się perspektywy: wiedzę naukową i doświadczenie wyniesione z pracy dla biznesu. Pracujemy z osobami legitymującymi się stopniami naukowymi, nauczycielami akademickimi z bogatym doświadczeniem w pracy z organizacjami.

Bogate doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań
Działamy od 1990 roku, zaspokajając potrzeby naszych klientów. Dział Doradztwa i Badań Organizacyjnych rozwijamy od ponad 2006 roku, systematycznie powiększając listę zadowolonych klientów. Pracowaliśmy z bardzo wieloma klientami: polskimi, międzynarodowymi, należącymi do różnych branż, o różnej wielkości, strukturze.