Test Intuicji Menedżerskiej (TKIM)

Test Intuicji Menedżerskiej (TKIM) – Tacit Knowledge Inventory for Manageres, autorstwa R. K. Wagnera i R. J. Sternberga mierzy ogólny poziom kompetencji menedżerskich oraz cztery kompetencje specjalistyczne: orientacja na zmiany, inicjatywa, wpływ i planowanie.

Test zawiera opis 10 sytuacji osadzonych w kontekście organizacyjnym. Zadaniem osoby badanej jest ocena jakości 91 decyzji w odniesieniu do tych sytuacji. Pytania/ itemy powodują, iż osoby badane zostają postawione w sytuacji zadania, które wymaga pewnych kompetencji. Wypełnianie testu zajmuje ok. 40 minut.

 

Test Intuicji Menedżerskiej (TKIM)

Test Intuicji Menedżerskiej (TKIM) – metodologia

Amerykański test TKIM został zbudowany przez Wagnera i Sternberga do pomiaru wiedzy intuicyjnej na stanowiskach menedżerskich. Ten rodzaj wiedzy uwidacznia się w praktycznej zdolności do uczenia się z doświadczenia i zastosowania tej wiedzy do osiągania ważnych celów pracy na stanowisku menedżera.

Wiedza intuicyjna jest potrzebna, aby skutecznie adoptować się i zmieniać otoczenie, w którym działają menedżerowie.

W IBD Business School wykonaliśmy badania, które pokazały, że wiedza intuicyjna to w gruncie rzeczy różne kompetencje. A kompetencje traktujemy jako pokazaną w zachowaniu umiejętność działania w jakimś zakresie.

Zalety Testu Intuicji Menedżerskiej (TKIM)

  • Solidne koncepcje kompetencji z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej
  • Sprawdzone właściwości psychometryczne (rzetelność, kilka wskaźników trafności)
  • Oceniony wpływ na efektywność pracy menedżera
  • Sprawdzony w polskich organizacjach biznesowych
  • Łatwość użycia narzędzia, możliwość badania internetowego

Zastosowania Testu TKIM

  • Selekcja na stanowiska menedżerskie
  • Pomiar efektywności szkoleń
  • Badanie potrzeb szkoleniowych
  • Programy talentów
  • Diagnostyka w ramach coachingu

Zobacz także: Testy wykorzystywane przez IBD

 

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161