Raporty

IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) prowadzi badania ankietowe dotyczące najważniejszych problemów  w zakresie praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Głównymi respondentami badań są przede wszystkim menedżerowie i szefowie działów funkcjonalnych w organizacjach.

Raporty to rzetelne źródła wiedzy o  warsztacie polskich menedżerów, stosowanych przez nich rozwiązaniach i narzędziach, a także potrzebach i oczekiwaniach. Uzyskane wyniki badań inspirują ekspertów IBD do opracowywania, weryfikowania i walidowania nowych narzędzi, dzięki czemu nasza oferta  doradcza jest  unikatowa, rzetelna i uwzględniająca  specyfikę polskich firm.

Zapraszamy szefów działów HR, właścicieli firm, a także tych wszystkich, którzy cenią obiektywną i zweryfikowaną wiedzę, poszukują odpowiedzi na pytania związane z szeroko rozumianym HR, do uważnej lektury  poniższych raportów:

  1. Raport z badania „Kryteria sukcesu w stosowaniu Assessment Centre i Development Centre”
  2. Raport z badania „Stosowanie testów w biznesie”
  3. Raport z badania „System ocen metodą 360 stopni”
  4. Coaching – trafna inwestycja czy stracone pieniądze
  5. Raport z badania „Jak wyławiać najlepszych sprzedawców?”
  6. Skuteczność modeli kompetencyjnych
  7. Firma szkoleniowa – dostawca usług czy partner w biznesie?
  8. Jak wyłowić najlepszych trenerów?
  9. Wyniki badania ankietowego „Narzędzia selekcji menedżerów”
  10. Praktyka stosowania AC/DC w Polsce – raport z badania