Aktywni 50+

 

Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. dla dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa

 

Cel projektu – stworzenie i przetestowanie innowacyjnego modelu „Wielopokoleniowe Zespoły Uczące się”, który pomoże kadrze zarządzającej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa optymalnie wykorzystać potencjał pracowników w różnym wieku, ze szczególnym akcentem na potrzeby osób po 50. roku życia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W ramach pierwszego etapu projektu 23 kwietnia 2013 odbyła się konferencja „Optymalizacja zarządzania kompetencjami pokoleń”.

Prezentacje-z-konferencji-Optymalne-wykorzystanie-kompetencji-pokole-23-04-2013


 

1. Założenia projektu zostaną osiągnięte dzięki następującym działaniom:

 • Spotkania kadry HR i zarządzającej z pracownikami
 • Konferencje upowszechniające
 • Badania ankietowe
 • Badanie kultury organizacyjnej
 • Grupy fokusowe
 • Powołanie zespołów
 • Testowanie kompetencji
 • Development Centre
 • Wywiady indywidualne
 • Warsztaty dla uczestników zespołów
 • Warsztaty dla kadry zarządzającej
 • Platforma wiedzy

2. Grupa docelowa: 30 pracowników działu HR i kadry zarządzającej (11 kobiet) oraz 70 pracowników z jednostek terenowych (3 kobiety)

3. Etapy projektu:

 • Diagnoza i analiza problemu, upowszechnienie wiedzy o celach i założeniach
 • Opracowanie wstępnej wersji produktu i strategii wdrażania projektu innowacyjnego(SWPI)
 • Testowanie modelu
 • Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu
 • Opracowanie produktu finalnego
 • Upowszechnienie finalnej wersji produktu

4. Planowany czas

 • Realizacja projektu: 1.01.2013 r. – 30.06.2015 r.