Raport z badania „Kryteria sukcesu w stosowaniu Assessment Centre i Development Centre”

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Adresaci badania ankietowego: pracownicy działów HR; badanie przeprowadzono w listopadzie 2012 roku. Celem ankiety było zebranie informacji o praktyce stosowania Assessment i Development Centre. analizy statystyczne przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych od 39 respondentów. Raport zaprezentowany 12.12.2012 roku podczas XI Spotkania Eksperckiego w Centrum Szkoleniowym Instytutu, Warszawa, ul. Sienna 73.

Raport z badania „Stosowanie testów w biznesie”

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Raport przygotowany przez Instytut Rozwoju Biznesu, Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem i Pracownię Testów Psychologicznych, zaprezentowany podczas konferencji „Testy w biznesie. Standardy a praktyka”, które odbyła się w Centrum Konferencyjnym Instytutu w Serocku 11 marca 2011 roku. Patroni medialni: HRNews, nf.pl, Puls Biznesu, Bizneswieszjak.pl, „Personel i Zarządzanie”. Wyniki badania ankietowego zaprezentowała dr Aleksandra Jaworowska, Prezes Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

Raport z badania „System ocen metodą 360 stopni”

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni. Centrum Szkoleniowe Sienna w Warszawie, 16.09.2011. Prezentacja wyników badania ankietowego – dr Victor Wekselberg, dr Diana Malinowska.

Coaching - trafna inwestycja czy stracone pieniądze

Kategorie: Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań, Zarządzanie

Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR i dotyczyła działań coachingowych w firmach. Przez coaching rozumiemy interaktywny proces, który wspiera pracowników w ich rozwoju osobistym oraz służy poprawianiu efektywności działania. Raport z badania może pomóc firmom w podejmowaniu trafniejszych decyzji w odniesieniu do coachingu.

Raport z badania „Jak wyławiać najlepszych sprzedawców?”

Kategorie: Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Raporty z badań

Ankieta została zaadresowana do pracowników działów HR oraz menedżerów działów sprzedaży. Dostępna była na stronie internetowej Instytutu od września do listopada 2010. Analiza statystyczna została przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych od 59 firm.

Skuteczność modeli kompetencyjnych

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR i dotyczyła skuteczności modeli kompetencyjnych. Dostępne były dwie wersje ankiety: dla firm, w których nie funkcjonuje model kompetencyjny, oraz dla firm, w których funkcjonuje. Analiza statystyczna przeprowadzona została na podstawie danych uzyskanych od 79 firm.

Firma szkoleniowa - dostawca usług czy partner w biznesie?

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Ankieta zaadresowana została do pracowników działów HR i dotyczyła współpracy z firmami szkoleniowymi. Celem internetowego badania ankietowego było uzyskanie informacji o celach stawianych przed firmą szkoleniową oraz stosowanych kryteriach doboru firm szkoleniowych. Przedmiotem badania był również poziom zaspokojenia potrzeb szkoleniowo-rozwojowych na poszczególnych poziomach w strukturze, jak i pozycja działów HR w organizacji. Analiza statystyczna przeprowadzona została na podstawie danych uzyskanych od 84 osób.

Jak wyłowić najlepszych trenerów?

Kategorie: Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR i dotyczyła współpracy z trenerami zewnętrznymi, realizującymi projekty szkoleniowe w firmie. Zarówno działy HR, jak i firmy szkoleniowe zaczynają zdawać sobie sprawę, że jakość i efektywność działań szkoleniowych nabierają coraz większego znaczenia wraz z rosnącymi inwestycjami w szkolenia. Analiza statystyczna przeprowadzona została na podstawie danych uzyskanych od 71 osób.

Wyniki badania ankietowego "Narzędzia selekcji menedżerów"

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Badanie trwało od kwietnia do czerwca 2009. Ankieta była dostępna dla pracowników działów HR na stronie internetowej Instytutu, magazynu „Personel i Zarządzanie” oraz na portalach branżowych, jak HRNews czy Nowoczesna Firma. Ankietę wypełniły 84 osoby. Celem badania było zebranie danych o narzędziach stosowanych przez specjalistów z działów HR do selekcji menedżerów.

Praktyka stosowania AC/DC w Polsce – raport z badania

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Metoda Assessment Center / Development Center zyskała w Polsce, w ostatnich latach, ogromną popularność. Celem internetowego badania ankietowego, było uzyskanie informacji, w jakim stopniu przestrzegane są w Polsce międzynarodowe standardy przeprowadzania AC/DC. Te standardy (Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines) zostały przygotowane przez grupę zadaniową w ramach 28. Międzynarodowego kongresu poświęconego metodom AC/DC.