IBD w mediach

Sprawdzian miękkich kompetencji

Przeszkolenie i wdrożenie nowego pracownika do pracy i nadzorowanie jej to duży koszt, który nie zwraca się w przypadku złej selekcji kandydatów na stanowisko. Sprzedawcy, gdy nie odnoszą spodziewanych sukcesów, szybko odchodzą, a pracodawca zamieszcza kolejne ogłoszenie w prasie. Czy są jakieś obiektywne przesłanki, które mogą świadczyć, że dana osoba ma szanse na powodzenie w sprzedaży? Jak wyselekcjonować najlepszych kandydatów?

Kategorie: IBD w mediach

Szef ma inspirować. Umiejętności coachingowe mogą wzmocnić cechy przywódcze

„Menedżer nie nauczy podwładnych wszystkiego, ale dzięki umiejętnościom coachingowym zainspiruje do wykorzystywania tej wiedzy w codziennej pracy” – twierdzi cytowany w artykule Włodzimierz K. Buśkiewicz, prezes Instytutu Rozwoju Biznesu.

Kategorie: IBD w mediach

Na tropie trenera. Czym kierować się przy wyborze najlepszych szkoleniowców biznesu

Wśród tysięcy trenerów pracujących na rynku znajdziemy osoby świetnie przygotowane do tej aktywności, mające ogromną wiedzę i doświadczenie, ale i osoby, które znalazły się w tym zawodzie przez przypadek. Większość trenerów to osoby pracujące samodzielnie, czyli freelancerzy. Stopniowo rośnie jednak liczba szkoleniowców, którzy wchodzą w skład zespołów trenerskich lub współpracują na wyłączność z firmami szkoleniowymi.

Kategorie: IBD w mediach

W kręgu kompetencji. Fakty i mity oceny 360 stopni

Popularność systemu ocen 360 stopni w Polsce wciąż rośnie. Organizacje – zarówno na świecie, jak i w kraju – coraz częściej inwestują we wdrożenie tego systemu ocen, wierząc, że nie tylko przyniesie on korzystne zmiany w zachowaniu menedżerów, lecz także wpłynie na osiąganie głównych celów organizacyjnych.

Kategorie: IBD w mediach

Nie ma strategii w doborze trenerów

„Na rynku są osoby z ogromną wiedzą i doświadczeniem, świetnie przygotowane do tej pracy, ale także ludzie przypadkowi”. Tak rozpoczyna się artykuł przedstawiający problematykę rynku trenerów biznesu w Polsce. Zawiera także wypowiedzi dra Victora Wekselberga, dyrektora Działu Doradztwa Organizacyjnego w Instytucie Rozwoju Biznesu, na temat wyników badań dotyczących metod i kryteriów stosowanych w doborze szkoleniowców (ankieta internetowa Instytutu przeprowadzona jesienią 2009 r.).

Kategorie: IBD w mediach

Trafna procedura

Jakość funkcjonowania polskich organizacji biznesowych zależy w dużym stopniu od kadry menedżerskiej. Działy HR coraz częściej stają przed dużym wyzwaniem precyzyjnego doboru najlepszych ludzi na stanowiska kierownicze. Wartość takich działań zależy od umiejętności przygotowania skutecznych procedur doboru oraz zastosowania najlepszych metod oceny kandydatów.

Kategorie: IBD w mediach

Jan się nie nauczy, jeśli nie jest szefem

„Wydatki na szkolenia muszą się zwrócić. Czyli dać obniżkę kosztów, wzrost sprzedaży, poprawę efektywności.” W dalszej części artykułu autorka m. in. prezentuje opinie szefów firm szkoleniowych, w tym Włodzimierza K. Buśkiewicza, prezesa Instytutu Rozwoju Biznesu.

Kategorie: IBD w mediach

Asystentka wizytówką biura – budowanie profesjonalnego wizerunku

„Jeśli chcesz zrobić dobry biznes, najpierw zatrudnij dobrą asystentkę…”. Jest to więc nie lada wyzwanie, ponieważ okazuje się, że nie wystarczy być profesjonalistą, trzeba też umieć dobrze się zaprezentować. Rolą asystentki jest budowanie dobrego kontaktu z klientem i to ona jest wizytówką biura, a także całej organizacji.

Kategorie: IBD w mediach

Siła wartości. Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie

Każda firma ma własną, charakterystyczną dla siebie kulturę organizacyjną. Właściwie trudno jest znaleźć na rynku firmę odnoszącą spektakularne sukcesy, która nie odznaczałaby się wyraźną dla wszystkich wokół rozpoznawalną kulturą. Czasami może być ona tworzona przez właściciela firmy – przykładem są wytwórnia Walta Disneya czy fabryka Forda – albo też powstawać powoli, w miarę wzrostu firmy i pokonywania przeszkód, jak chociażby w firmie Coca-Cola.

Kategorie: IBD w mediach

W grupie raźniej. Jak zbudować profesjonalny zespół trenerów?

W Polsce istnieje kilkaset firm szkoleniowych, część z nich powstała całkiem niedawno, gdyż pojawiły się ogromne środki z Unii Europejskiej przeznaczone na dofinansowanie szkoleń polskich pracowników. Każda z tych firm współpracuje z kilkoma albo nawet kilkunastoma trenerami. W tym zawodzie ważne są kompetencje i doświadczenie, ale równie ważny jest rozwój.

Kategorie: IBD w mediach