IBD w mediach

Asesor, zawód czy rola w projekcie

W magazynie „Personel i Zarządzanie”, nr 7/2015, ukazał się artykuł dr Anny Bugalskiej i Iwony Ostrowskiej, analizujący różne role, jakie może pełnić asesor uczestnicząc w sesjach AC/DC. Autorki zwracają uwagę również na kwestię wyboru asesora – np. spośród pracowników HR, wykwalifikowanych asesorów czy studentów.

Kategorie: IBD w mediach

Jestem skuteczny

Jeśli bierzemy odpowiedzialność za własne życie a przy tym cenimy efektywność, to chcemy podejmować kroki, które będą świadczyły o tym, że sami kreujemy rzeczywistość. Chcemy mieć poczucie, że życie zależy od nas. Skuteczność i płynąca z niej satysfakcja budują przekonanie o naszym wpływie na rzeczywistość. Pozwalają wierzyć, że nie jesteśmy wobec niej bezradni.

Kategorie: IBD w mediach

Dobrą pozycję należy sobie wypracować

W rozmowie z Rafałem Fabisiakiem z „Pulsu Biznesu”  Włodzimierz Buśkiewicz, prezes Instytutu Rozwoju Biznesu podkreśla: „(…)  każdy menedżer wie, że zwiększanie konkurencyjności firmy to praca, która się nie kończy. Zastój jest najgorszym wrogiem przedsiębiorstwa.

Kategorie: IBD w mediach

Czy assessment centre nadal jest skuteczną metodą oceny kompetencji?

Z metodą AC po raz pierwszy zetknęłam się w 1996 roku – pisze Anna Bugalska w komentarzu dotyczącym skuteczności metody AC/DC, zamieszczonym w magazynie  „Personel i Zarządzanie”, nr 1/2014 –  gdy pracowałam w firmie doradztwa personalnego.

Kategorie: IBD w mediach

O tendencjach rozwojowych na polskim rynku szkoleniowym

Niemal wszystkie firmy w Polsce doświadczają obecnie skutków obniżenia koniunktury gospodarczej – pisze Włodzimierz K. Buśkiewicz, prezes Instytutu Rozwoju Biznesu w artykule opublikowanym w Gazecie Finansowej (nr 26/27). – Na rynku usług rozwojowych pojawia się jeszcze jedna zmienna: kończące się dofinansowanie ze środków EFS.

Kategorie: IBD w mediach

Inwestowanie w ludzi to inwestowanie w firmy

Włodzimierz K. Buśkiewicz, prezes zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem w rozmowie z Lidią Zakrzewską, redaktor naczelną „Strategii biznesu” diagnozuje rynek szkoleń i konferencji.

Kategorie: IBD w mediach

Polskie szefowanie – między rzeczywistością a oczekiwaniami

Dla pracownika w naszym kraju – mówi prof. Olaf Żylicz w rozmowie z Agnieszką Sową w „Ja, My, Oni” (tom 11) – najważniejszy jest szacunek, czyli to, czy jest traktowany z godnością i sprawiedliwie. Ale zaraz na drugim miejscu są dobre relacje z przełożonym i dobra atmosfera w zespole.

Kategorie: IBD w mediach

Mierniki sesji assessment i development centre

W lutowym numerze miesięcznika „Personel i Zarządzanie” ukazał się artykuł Katarzyny Sobieraj o wynikach badania ankietowego Instytutu Rozwoju Biznesu i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem na temat kryteriów skuteczności assessment i development centre.

Kategorie: IBD w mediach

Rozmowa o przywództwie

Prof. Olaf Żylicz i Hanna Rydlewska z Chilli ZET rozmawiają o tym, co wyróżnia autentycznego przywódcę w biznesie. Jest on – zdaniem profesora – zdecydowany w działaniu, szukający prawdy o sobie… jest charyzmatyczny właśnie dzięki swojej autentyczności.

Kategorie: IBD w mediach

Gdzie jestem i gdzie chcę być. Rozmowa o zaangażowaniu

Czym jest zaangażowanie? W pracę, związek, hobby? Osoba zaangażowana – wg dr Agaty Wiśniewskiej-Szałek – chce i potrafi wkładać wysiłek w osiągnięcie postawionego zadania, celu. W rozmowie z Marzeną Mazur (5 maja 2012, TOK FM) podkreśla, że aby zaangażowanie było rzeczywistym, muszą być spełnione trzy warunki

Kategorie: IBD w mediach