Szkoła Coachingu IBD-NMC i coaching systemowy

Coaching biznesowy w IBD Business School obejmuje szeroką i kompleksową ofertę kursów coachingu, warsztatów, w tym kończących się uzyskaniem międzynarodowych certyfikacji znanych na świecie organizacji coachingowych.

Przedstawione niżej tematy szkoleń z coachingu biznesowego mają charakter egzemplifikacyjny. IBD realizuje projekty szkoleniowe, szkoleniowo-doradcze i coachingowe, dopasowując ich programy do planów i oczekiwań firmy zamawiającej, ze wszystkich najważniejszych dziedzin wiedzy i praktyki biznesu.

coaching biznesowySerdecznie zapraszamy do kontaktu  w celu określenia Państwa oczekiwań oraz  przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – zorganizowania bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.

Szkolenia, oferowane przez IBD Business School w formule otwartej, mogą być realizowane także dla zamkniętych grup na zamówienie firm.

 

 

 

Coaching biznesowy – przykładowe tematy i programy szkoleń kastomizowanych

 

SZKOŁA COACHINGU IBD-NMC

 • Practitioner Coach Diploma
 • Coaching Fundamentals Certificate
 • Budowanie i wdrażanie systemu coachingu wewnątrz organizacji
 • Budowanie kompetencji coachingowych trenera wewnętrznego
 • Coaching jako nowoczesna metoda doskonalenia kompetencji pracowników
 • Coaching menedżerski
 • Coachingowe budowanie efektywnej struktury działu personalnego
 • Coachingowe wyzwania menedżera
 • Coachingowe zarządzanie karierą pracowników w organizacji
 • Dyplomowany coach wewnętrzny
 • Executive coaching dla członków rad nadzorczych
 • Executive coaching dla zarządu spółek
 • Executive coaching w korporacji
 • Feedback po coachingu
 • Mentoring
 • Sales coaching – budowanie sukcesu w sprzedaży
 • Team coaching metodą zarządzania zespołem
 • Wdrażanie kultury coachingowej w organizacji
 • Zarządzanie przez coaching

 

COACHING SYSTEMOWY

Kontakt: tel. 695 330 161, kontakt@ibd.pl