Szkoła Coachingu IBD-NMC i coaching systemowy

Coaching biznesowy w IBD Business School obejmuje szeroką i kompleksową ofertę kursów coachingu, warsztatów, w tym kończących się uzyskaniem międzynarodowych certyfikacji znanych na świecie organizacji coachingowych.

Przedstawione niżej tematy szkoleń z coachingu biznesowego mają charakter egzemplifikacyjny. IBD realizuje projekty szkoleniowe, szkoleniowo-doradcze i coachingowe, dopasowując ich programy do planów i oczekiwań firmy zamawiającej, ze wszystkich najważniejszych dziedzin wiedzy i praktyki biznesu.

coaching biznesowySerdecznie zapraszamy do kontaktu  w celu określenia Państwa oczekiwań oraz  przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – zorganizowania bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.

Szkolenia, oferowane przez IBD Business School w formule otwartej, mogą być realizowane także dla zamkniętych grup na zamówienie firm.

 

 

 

Coaching biznesowy – przykładowe tematy i programy szkoleń kastomizowanych

 

SZKOŁA COACHINGU IBD-NMC

 • Practitioner Coach Diploma
 • Coaching Fundamentals Certificate
 • Certyfikowane warsztaty z coachingu – Certificate in Workplace Coaching (CWPC)
 • Budowanie i wdrażanie systemu coachingu wewnątrz organizacji
 • Budowanie kompetencji coachingowych trenera wewnętrznego
 • Coaching jako nowoczesna metoda doskonalenia kompetencji pracowników
 • Coaching menedżerski
 • Coachingowe budowanie efektywnej struktury działu personalnego
 • Coachingowe wyzwania menedżera
 • Coachingowe zarządzanie karierą pracowników w organizacji
 • Dyplomowany coach wewnętrzny
 • Executive coaching dla członków rad nadzorczych
 • Executive coaching dla zarządu spółek
 • Executive coaching w korporacji
 • Feedback po coachingu
 • Mentoring
 • Sales coaching – budowanie sukcesu w sprzedaży
 • Team coaching metodą zarządzania zespołem
 • Wdrażanie kultury coachingowej w organizacji
 • Zarządzanie przez coaching

 

COACHING SYSTEMOWY

 

 

Certificate in Workplace Coaching (CWPC)

 

Cele

 • Wprowadzenie coachingu jako jednego ze stylów zarządzania w organizacji
 • Przekazanie nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie i osiąganie celów
 • Zwiększenie efektywności zarządzanych zespołów
 • Wprowadzenie międzynarodowych standardów coachingu w organizacji
 • Ujednolicenie warsztatu i poziomu umiejętności coachingowych w organizacji

Grupy docelowe

 • Coachowie wewnętrzni w organizacjach
 • Liderzy zespołów w organizacjach
 • Trenerzy wewnętrzni
 • Menedżerowie

Korzyści dla uczestnika i organizacji

 • Międzynarodowe certyfikaty (NMC, IIC, ILM)
 • Merytoryczne wsparcie Noble Manhattan do momentu pracy uczestnika w organizacji
 • Możliwość uczestnictwa nawet 25 osób z jednej firmy
 • Treść programu dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa
 • Możliwość prowadzenia szkolenia przez międzynarodową kadrę Noble Manhattan
 • Zajęcia w miejscu dogodnym dla klienta

Tematyka

 • Coaching dla wyników
 • Metodologie coachingowe
 • Narzędzia coachingowe
 • Umiejętności komunikacyjne w coachingu
 • Umiejętność przekazywania informacji zwrotnej w coachingu
 • Rozmowy coachingowe w organizacji
 • Zarządzanie trudnymi zachowaniami poprzez coaching
 • Odgrywanie ról i coachingu w praktyce

Metodyka zajęć: warsztaty, dyskusje

Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 4.800 PLN zw. z VAT/os (120.000 PLN zw. z VAT za grupę, niezależnie od liczby uczestników, maks. 25)

Specjalny pakiet 3 warsztatów Masterclass – 1.250 PLN zw. z VAT (opcja)

 • kurs dostępny w formule zamkniętej dla maksymalnie 25 uczestników,
 • dopasowanie zawartości kursu do organizacji.

Czas trwania: 115 godzin; opcja – 24 godzin Masterclass; miejsce szkolenia: wyznaczane przez Klienta.