Szkolenia EFS – kompleksowa wiedza dla menedżerów

Przygotowujemy wnioski i realizujemy wygrane projekty

Instytut Rozwoju Biznesu, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia w realizacji projektów unijnych oraz współpracy z gronem sprawdzonych ekspertów oferuje firmom i instytucjom kompleksową usługę: przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz realizację wygranych projektów. Obecny rok jest jedną z ostatnich szans na pozyskanie środków na rozwój z funduszy europejskich w ramach konkursów regionalnych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Anna Izdebska

Zastępca dyrektora ds. projektów unijnych

aizdebska@irb.pl, tel. 695221122

Zestawienie zbiorcze szkoleń otwartych i zamkniętych

Lp.Nazwa projektuRodzaj projektuCzas trwaniaLiczba uczestników
1.Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolskiotwarty, regionalny (woj. małopolskie)1.01.2012-31.12.2013180
2.Synergia – Akademia rozwoju kadry TPzamknięty dla TPSA1.11.2011-31.12.2012408
3.Akademia Zarządzania MMP, PFBZotwarty ogólnopolski1.11.2009-31.10.2011180
4.Akademia Zarządzania Kapitałem Ludzkim, IRBotwarty ogólnopolski1.11.2009-31.10.2011120
5.Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich II, PFBZotwarty ogólnopolski1.11.2009-31.10.2011360
6.Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich, PFBZotwarty regionalny (woj. łódzkie)1.10.2009-30.09.2011250
7.Program rozwoju kadry – Geovita gości wita II, PFBZzamknięty dla Geovity2.01.2009-31.12.2010275
8.Program rozwoju kadry ABB – efektywna komunikacja w organizacji, PFBZzamknięty dla ABB1.11.2008-31.10.20101155
9.Get in training (realizowany przez konsorcjum w składzie: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów oraz Instytut Rozwoju Biznesu), MSBiF, IRBzamknięty dla Getin Banku15.01.2009-14.01.2011480
10.Profesjonalna sprzedaż – program rozwoju kadr sprzedaży i obsługi klienta BZ WBK, IRBzamknięty dla BZ WBK1.10.2009-30.09.2011812
11.Akademia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Makro Cash & Carry, PFBZzamknięty dla MAKRO Cash and Carry Polska30.11.2009-29.11.20111392
12.Czas na wzrost, czas na rozwój – program rozwoju kluczowych kompetencji kadr Banku Pocztowego, PFBZzamknięty dla Banku Pocztowego9.10.2009-30.09.2011760
13.Inwestycja w kadrę Alior Banku, IRBzamknięty dla Alior Banku1.01.2010-31.12.2010146

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który obejmujące lata 2007-2013, Instytut Rozwoju Biznesu i Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem zrealizują 11 projektów zamkniętych i otwartych, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o łącznej wartości wniosków wynoszącej ponad 24,5 mln zł.

Ogółem we wszystkich szkoleniach, które są zaplanowane w ww. projektach, weźmie udział blisko 6 tys. uczestników. Szkoli ich około 75 sprawdzonych i cenionych trenerów i konsultantów, zatrudnionych w Instytucie i Fundacji lub stale z nimi współpracujących. Programy i materiały szkoleniowe opracowuje kilkunastoosobowa grupa ekspertów i metodyków, z wieloletnią praktyką w kształceniu dorosłych. Do obsługi finansowej i organizacyjno-logistycznej szkoleń EFS jest zaangażowany ponad 20-osobowy zespół specjalistów, którzy doświadczenie zdobywali podczas realizacji projektów unijnych w latach 2005-2008.

Po roku od rozpoczęcia pierwszych projektów ich realizacja jest oceniana jako w pełni zadowalająca – przez obie strony: beneficjentów i obu organizatorów. Przebiega zgodnie z harmonogramem i przyjętymi założeniami odnośnie do wartości merytorycznej szkoleń, jak i ich organizacji. A obiektywnym potwierdzeniem takiej oceny jest zaproszenie ze strony firm, dotychczasowych Partnerów, jak i nowych organizacji do wspólnego przygotowania kolejnych wniosków o przyznanie unijnych dotacji. Nie bez wpływu na postrzeganie Instytutu i Fundacji jako skutecznych wnioskodawców i sprawnych organizatorów mają, jak się wydaje, akceptacja i wysoka ocena projektów podczas poprzednich konkursów, przeprowadzanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Tak duża skala działania i niewątpliwie wysoki poziom merytoryczno-organizacyjny szkoleń dofinansowywanych z EFS są możliwe dzięki dwóm głównym czynnikom – uważa Iwona Ostrowska, dyrektor ds. projektów unijnych. – Po pierwsze, do przygotowania wniosków, a następnie realizacji zatwierdzonych projektów Instytut i Fundacja delegują najlepszą kadrę ekspercką, menedżerską i trenerską, co pozwala opracowywać programy odpowiadające na rzeczywiste potrzeby firm i ich pracowników. Po drugie, nie bez znaczenia jest wcześniejsze doświadczenie obu organizacji w realizacji unijnych projektów.

W latach 2005-2008 (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) zorganizowały 7 projektów, w tym dwa otwarte i pięć zamkniętych. W konsorcjum było realizowanych dwa szkolenia zamknięte, a pozostałe – samodzielnie. Łącznie we wszystkich projektach w tym okresie uczestniczyło ponad 1850 osób.

Więcej informacji: Anna Izdebska, Zastępca dyrektora ds. projektów unijnych aizdebska@irb.pl, tel. 22 618 85 83 wew. 21, tel. kom. 695221122

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Powrót...