Partnerzy

Studia Executive MBA są wspólnie organizowane przez IBD Business School i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Partnerami w tym programie są także: Ashridge Executive Education, Noble Manhattan Coaching i British-Polish Chamber of Commerce.

 

Współpraca z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym

 

SWPS_partnerzy

 

Studia Executive MBA od 2017 roku są wspólnie organizowane przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS. Obie instytucje wzajemnie się uzupełniają, wnosząc do programu swoje wyjątkowe doświadczenia i kompetencje: IBD w szkoleniach menedżerskich i doradztwie organizacyjnym, a SWPS w edukacji uniwersyteckiej i badaniach naukowych.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. Posiada kampusy w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Kształci ponad 16 tysięcy studentów na 8 wydziałach i 30 kierunkach studiów licencjackich i magisterskich oraz ponad 120 kierunkach studiów podyplomowych. Współpracuje ze 140 uczelniami zagranicznymi.

Społeczność Uniwersytetu SWPS to nie tylko studenci, pracownicy i absolwenci, lecz także przedstawiciele biznesu, świata kultury, partnerzy społeczni, którzy wspólnie angażują się w tworzenie atrakcyjnej i dobrze realizowanej oferty dydaktycznej.

Uniwersytet SWPS posiada 19-letnie doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych i szkoleń. Z uwagą wsłuchuje się w potrzeby biznesu, analizuje zmiany zachodzące na rynku pracy, szybko reaguje na oczekiwania słuchaczy. Uczelnia oferuje studia podyplomowe m. in. w takich obszarach, jak biznes i zarządzanie oraz HR. W programach studiów z zakresu tych obszarów znajdziemy m. in. wiedzę z zastosowań psychologii w zarządzaniu i przywództwie opartą na najnowszych wynikach badań, pozwalającą rozwijać kompetencje interpersonalne i przywódcze. Uczelnia dba o wartość merytoryczną programów, odpowiedni dobór wykładowców i trenerów, co zapewnia najwyższą jakość studiów. W programach studiów łączy profesjonalną wiedzę akademicką z bogatym doświadczeniem praktyków.

 

Więcej informacji o Uniwersytecie SWPS

 


Współpraca z Ashridge Executive Education

 

zamek Ashridge

 

Partnerem IBD Business School w tym programie jest Ashridge Executive Education z Wielkiej Brytanii, która po połączeniu się z amerykańską Hult International Business School wzmocniła swoją światową pozycję w dziedzinie Executive Education.

IBD Business School i Ashridge Executive Education wspólnie zaprojektowały program studiów Executive MBA, który odpowiada standardom brytyjskim. Ashridge partycypuje w realizacji programu organizując jeden moduł w swoim kampusie w Anglii i zapewniając wykładowców do prowadzenia tego modułu.

Ashridge i IBD łączy wspólna cecha: jesteśmy niezależnymi szkołami biznesu, czyli niepodlegającymi pod żadną strukturę uniwersytecką. Obie instytucje są samowystarczalne pod względem finansowym, innowacyjne i elastycznie reagują na potrzeby rynku, co pozwala im dokładniej poznać potrzeby swoich klientów i dostarczać rozwiązania zgodne z ich oczekiwaniami. Obie szkoły oferują krótkie kursy szkoleniowe i programy certyfikowane, które bazują na wiedzy i praktyce zdobytej podczas długoletniej pracy z korporacjami i przedsiębiorstwami, i dostosowują się do ich wymagań oraz potrzeb. Partnerstwo IBD i Ashridge jest więc odzwierciedleniem podobnej kultury organizacyjnej i podobnego „mind-set” obu instytucji, jest fundamentem sukcesu tego aliansu.

Długoletnie doświadczenie we współpracy ze światem biznesu i profesjonalistami z zarządzania jest podstawą naszej współpracy w dziedzinie studiów Executive MBA.

 

Więcej informacji o Ashridge Executive Education


Współpraca z Noble Manhattan Coaching

 

 

Od 2011 roku IBD Business School współpracuje z Noble Manhattan Coaching (NMC), prestiżową szkołą coachów, należącą do pierwszej szóstki największych tego typu organizacji na świecie. Szkoła NMC została utworzona w 1993 roku. Obecnie działa w 27 krajach – poza Europą także w Ameryce Północnej, Afryce i Azji. Główna siedziba Noble Manhattan Coaching Ltd. mieści się w Weymouth w Wielkiej Brytanii, a regionalne biura szkoły znajdują się m.in. w Polsce, Rumunii, Kanadzie i Indiach. IBD Business School jest jedynym w Polsce, na Ukrainie i Białorusi partnerem NMC.

Założycielem i prezesem Noble Manhattan Caoching jest Gerard O’Donovan (na zdjęciu), znakomity mówca i ceniony coach ze ścisłej międzynarodowej czołówki. Pełni on także funkcję prezesa International Institute of Coaching, organizacji, która skupia ponad 11 000 członków w 76 krajach.

W 2017 roku Noble Manhattan Coaching otrzymała nagrodę the Best Global Coach Training Company – Poland , przyznawaną przez International Markets Monthy Magazine w ramach Emerging Markets Awards. Ta nagroda odzwierciedla głębokie zaangażowanie NMC w działalność edukacyjną w krajach o gospodarkach wchodzących, w tym szczególnie silną pozycję szkoły w Polsce, która została zbudowana we współpracy z IBD Business School.

Noble Manhattan Coaching uczestniczy w programie studiów Executive MBA na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, międzynarodowi partnerzy NMC reprezentują IBD Business School w krajach, gdzie prowadzą swoją działalność, promując Executive MBA i rekrutując studentów do programu. Po drugie, cykl rozwoju umiejętności miękkich pt. Personal and Leadership Development (P&LD), stanowiący integralną i bardzo ważną część programu EMBA, bazuje w dużym stopniu na coachingu grupowym i indywidualnym. Gerard O’Donovan jest osobiście zaangażowany w realizację P&LD, pełniąc rolę lidera modułu i prowadząc sesję pt. Leadership and Executive Coaching na początku programu.

 

Więcej informacji o Noble Manhattan Coaching


 

Współpraca z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową

 

baner-EMBA-BPCC_partnerzy

 

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, działająca od 1992 roku, jest jedną z największych tego typu organizacji w Polsce – skupia obecnie ok. 400 członków korporacyjnych, organizacji, w których łącznie pracuje do 200 000 osób. Misją Izby jest wspieranie handlu i inwestycji bezpośrednich pomiędzy Polską i Wielką Brytanią poprzez dostarczanie informacji handlowych, rozwijanie relacji biznesowych między oboma krajami oraz niesienie pomocy firmom prowadzącym działalność gospodarczą na ich terytorium.

IBD Business School i Brytyjsko-Polska Izba Handlowa podpisały umowę o partnerskiej współpracy, której głównym celem jest wspieranie rozwoju kadry menedżerskiej w Polsce poprzez promowanie programów MBA, opartych na brytyjskich standardach edukacyjnych. Izba aktywnie uczestniczy w promowaniu wśród swoich członków studiów Executive MBA.

Obie partnerskie instytucje, British-Polish Chamber of Commerce (BPCC) i IBD Business School, utworzyły fundusz stypendialny dla studentów podejmujących studia Executive MBA. Fundusz jest adresowany do członków Izby. Stypendium w wysokości 12.000 PLN udzielane jest najlepszym kandydatom, według kryteriów wspólnie ustalonych przez BPCC i IBD. W każdym naborze (jesiennym i wiosennym) przyznanych jest do 3 stypendiów.

 

Więcej informacji o British-Polish Chamber of Commerce (BPCC)