Wykładowcy programu Executive MBA

Wykładowcy studiów Executive MBA to międzynarodowi eksperci w swoich dziedzinach. Większość z nich pracuje w renomowanych instytucjach naukowych, międzynarodowych przedsiębiorstwach i ma zróżnicowaną praktykę doradczą. Pochodzą z Kanady, Czech, Danii, Węgier, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii i USA. Zostali wybrani ze względu na ich umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w angażujący, praktyczny i skuteczny sposób.

Nasi wykładowcy są wspierani przez grono praktyków wyższego szczebla zarządzania. Aby wzmocnić praktyczny charakter naszego programu Executive MBA i zapewnić mu najwyższy standard, zaprosiliśmy liderów biznesu z Polski i innych krajów do współpracy przy tworzeniu i wzbogacaniu zawartości merytorycznej programu, tworząc grupę doradczą „IBD EMBA Executives Network”. Executive Network to grupa wyróżniających się i doświadczonych menedżerów, dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw. Są to liderzy w swoich branżach, osoby, które mogą podzielić się istotnymi refleksjami na temat własnego zawodu i trendów w zarządzaniu na świecie.

Członkowie IBD EMBA Executive Network będą współdziałać z wykładowcami, m. in. doradzając w zakresie zawartości modułów, uczestnicząc w programie w roli guest speakerów lub jako doradcy w rozwiązywaniu trudnych problemów napotykanych przez kierowników współczesnych organizacji.

Dotychczas następujące osoby zgodziły się przystąpić do Executive Network i wspierać naszych wykładowców:

  • Mayank (Mike) Ashar, Prezes, Cairn India Ltd., Mumbai, Indie.
  • Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST, Gdynia, Polska.
  • Artur Czynczyk, Dyrektor Zasobów Ludzkich i Członek Zarządu, BUDIMEX, Warszawa, Polska.
  • Jacek Chwedoruk, Prezes Zarządu, Rothschild Polska, Warszawa, Polska.
  • John Gerow, Executive Director of Strategy, Global Commercial Excellence, AstraZeneca, Londyn, Wielka Brytania.

 

 

prof. Robert D. Austin

Prowadzi moduł: Innovation

Uzyskał doktorat w Carnegie Melon University. Profesor zarządzania kreatywnością i innowacją oraz zastępca Dziekana w Copenhagen Business School w Danii. Poprzednio dziekan wydziału biznesu w University of New Brunswick oraz prezes CBS-SIMI Executive Foundation – czołowej północnoeuropejskiej instytucji szkoleniowej w dziedzinie executive education.

Przed podjęciem pracy w Copenhagen Business School, Dr Austin był profesorem Technology and Operations Management oraz kierownikiem programu executive w Harvard Business School. Na uniwersytecie Harvarda był także członkiem Executive Education Faculty Advisory Committee. Posiada doświadczenie menedżerskie, m. in. w Ford Motor Company. Specjalizuje się w zarządzaniu kreatywnością i innowacjami. Profesor Austin jest autorem, współautorem lub współredaktorem dziewięciu książek, opublikowanych przez m.in. Harvard Business Review Press, Stanford University Press i McGraw Hill, a także autorem przełomowej książki pt. Artful Making: What Managers Need to Know about How Artists Work.

 

Artur Czynczyk

Prowadzi moduł: Human Resources Management

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzania Kadrami w Budimexie. Socjolog, który zaczął swoją karierę na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie, od 1993 roku, przeszedł do biznesu. Poprzednio zajmował stanowiska kierownicze w takich korporacjach, jak Asea Brown Boveri (ABB) jako Dyrektor Zarządzający Centrum Zarządzania i Konsultingu, później wytypowany na Dyrektora HR ABB w Polsce.

W Lucent Technologies był Dyrektorem HR na Europę Wschodnią i Rosję, w Elektrimie również pracował jako Dyrektor Zasobów Ludzkich. Podobnie, w firmie Honeywell, a później był Wiceprezydentem HR na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Przed przejściem do Budimexu, w Recall Corporation był Wiceprezesem odpowiedzialnym za HR w USA.

prof. Daniel Doiron

Prowadzi moduł: Strategic Analysis

Absolwent MIT Sloan School of Management. Obecnie wykładowca wydziału biznesu University of New Brunswick w Saint John w Kanadzie. Specjalizuje się w strategii konkurowania, tworzeniu nowych przedsięwzięć oraz w zarządzaniu technologią i innowacjami. Wcześniej pracował jako profesor zarządzania innowacją na programach MBA w University of Maine (Stany Zjednoczone).

Przed podjęciem pracy dydaktycznej na uczelni przez 20 lat pełnił kluczowe funkcje kierownicze (w tym dyrektora zarządzającego) w firmach z sektora technologii informacji i komunikacji w USA i Kanadzie. Pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego NBTelinter Active (NBTel Company). Jest także założycielem kilku start-upów w dziedzinie innowacji technologicznych, a wśród nich są takie, jak Prexar LLC i Trapster Inc.

 

 

prof. Eva K. Jermakowicz

Prowadzi moduł: Business Accounting and Economics

Uzyskała doktorat na Politechnice Warszawskiej. Obecnie jest profesorem w Tennessee State University. Poprzednio wykładała w University of Southern Indiana i na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w rachunkowości i finansach międzynarodowych. Opublikowała liczne artykuły w czasopismach naukowych, współautorka książek.

Jest członkiem wielu organizacji profesjonalnych, w tym takich, jak: American Institute of Certified Public Accountants, American Accounting Association, European Accounting Association, Financial Executive International, Institute of Management Accountants i Fulbright Association.

 

 

prof. Grzegorz Jędrzejczak

Prowadzi moduł: Globalisation and World Economy

Doktor habilitowany na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1989-1990 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych odpowiedzialny za stworzenie polskiego rynku kapitałowego. W latach 1993-2013 ekspert Banku Światowego w Waszyngtonie, w Departamencie Rozwoju Prywatnego Sektora i Systemu Finansowego Europy i Azji Centralnej oraz przedstawiciel Banku Światowego w Ukrainie i Azerbejdżanie. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School.

Jego obecne zainteresowania naukowe dotyczą polityki gospodarczej dla promowania innowacji w krajach o średnich dochodach. Autor rozdziału „Polski rynek kapitałowy a ład korporacyjny” w monografii „Nadzór korporacyjny” Krzysztofa A. Lisa i Henryka Sterniczuka oraz rozdziału pt. „Następne 50 lat: globalne wyzwania” opublikowanym w pracy zbiorowej „Gospodarka na rozdrożu XXI wieku” (Wydawnictwo Naukowe WZUW).

 

dr Bernadett Koles

Prowadzi moduł: Critical Analysis & Reflection

Uzyskała doktorat w Harvard University. Obecnie wykładowca w ISCTE Business School w Portugalii. Poprzednio pracowała w szkole biznesu Central European University na Węgrzech oraz w Harvard University i Indiana University w USA.

Zaczynając swoją karierę od psychologii, dr Koles poświęciła się problematyce podejmowania decyzji w ujęciu ilościowym i jakościowym, obecnie koncentruje się na zagadnieniach związanych z zachowaniami konsumenckimi, dziedzinie, w której przygotowuje drugą pracę doktorską. Zajmowała stanowiska dyrektorskie w instytucjach akademickich i badawczych. Prowadziła szeroko zakrojone badania nad organizacjami międzynarodowymi. Jest autorką wielu artykułów naukowych odzwierciedlających jej interdyscyplinarne kompetencje.

 

dr Hari Mann

Prowadzi moduł: Information Management

Doktoryzował się w London School of Economics. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie akademickie i w biznesie. Specjalizuje się w strategii, innowacjach i przedsiębiorczości. Jego obecne badania naukowe koncentrują się na wpływie kultury, otoczenia i infrastruktury przedsiębiorstwa na innowacyjność i przedsiębiorczość. Nowa książka doktora Manna dotyczy światowych gigantów w dziedzinie technologii informacji i komunikacji, takich jak Google, Facebook i Apple.

W Ashridge Hari Mann pełni funkcje Dyrektora Akademickiego Programów MBA i Dyrektora Programów Otwartych. Wcześniej był wykładowcą w London Business School i na uniwersytetach Stanforda i Oxford; w LSE uzyskał nagrodę za wybitne osiągnięcia dydaktyczne. Był konsultantem w dziedzinie innowacji i strategii w wielu firmach oraz agencjach rządowych.

 

Thomas McDaniel, Jr.

Prowadzi moduł: Global Operations and Supply Chain

Absolwent programu MBA w New York University Stern School of Business. Obecnie Dyrektor Działu Doradztwa w PwC, odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada blisko 20 lat doświadczeń w doradztwie organizacyjnym ze specjalizacją w zarządzaniu produkcją i łańcuchem dostaw. Doradzał największym korporacjom międzynarodowym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Jest także doświadczonym wykładowcą z ponad 8-letnim stażem, m. in. w Central European University na Węgrzech. Wykładał także na poziomie Executive MBA dla GISMA School w Niemczech, American University w Bułgarii i na europejskich programach amerykańskiego City University w Seatte.

 

prof. Jan Nowak

Prowadzi moduł: Customers and Global Markets

Doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu (Uniwersytet Warszawski). Obecnie Dyrektor Programów MBA w IBD Business School. Ma ponad 35-letnie doświadczenie w pracy akademickiej i administracyjnej w uczelniach w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Oceanii. Były profesor w University of New Brunswick w Kanadzie, University of the South Pacific na Fidżi oraz Central European University na Węgrzech.

Specjalizuje się w marketingu i biznesie międzynarodowym – w tych dziedzinach ma wieloletnie doświadczenie akademickie, szkoleniowe, administracyjne i konsultingowe. Kierował m. in. centrum rozwoju zarządzania (Kanada) i programami MBA (Kanada i Fidżi). Zrealizował wiele projektów w Azji, Oceanii i Europie Środkowej z zakresu rozwoju kadr dla biznesu. Autor 5 książek, ponad 60 recenzowanych artykułów i referatów, głównie publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych i sprawozdaniach konferencyjnych, oraz wielu casów i raportów.

 

prof. Philip Russel

Prowadzi moduł: Corporate Finance

Uzyskał doktorat w University of Massachusetts-Amherst w USA. Obecnie profesor finansów oraz Wicerektor Uniwersytetu  Thomasa Jeffersona w Filadelfii. Jego główne zainteresowania naukowe to  upadłość podmiotów gospodarczych i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi klientów. Prof. Russel publikował swoje prace w licznych czasopismach naukowych, takich jak: „Quarterly Journal of Business and Economics”, „Review of Financial Economics”, „Managerial Finance”, „International Journal of Finance”, „Risk Management Association Journal”, „Journal of Alternative Investments”, „Journal of Insurance and Risk Management”, oraz „Journal of Emerging Markets”.

Poprzednio wykładał na wyższych uczelniach w USA (Morgan State University-Maryland i University of Massachusetts-Amherst), Kanadzie  (Thompson Rivers University i University of New Brunswick) w Chinach (Beijing Concord College of Sino-Canada) oraz we Francji (ISEG Business & Finance School).  Dr Russel jest autorem materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w czołowych podręcznikach finansów. Prowadzi specjalistyczne seminaria w dziedzinie finansów dla Banku Światowego oraz certyfikowanych programów:  Certified Financial Planner (CFP) i Canadian Securities Course (CSC).

 

prof. Henryk Sterniczuk

Prowadzi moduł: Managing People in a Global Context

Uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk. Obecnie profesor zarządzania i biznesu międzynarodowego w University of New Brunswick w Kanadzie. W Polsce pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem i Przewodniczącego Rady Naukowej IBD Business School. Wcześniej wieloletni dyrektor MBA w University of New Brunswick i profesor Wydziału Biznesu w The Pensylwania State University w USA.

W latach 90. ub. w. doradca Ministra Prywatyzacji i założyciel Centrum Prywatyzacji w Polsce, Instytutu Prywatyzacji i Zarządzania w Rosji oraz Międzynarodowego Instytutu Biznesu na Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie. Jego obecna praca naukowa dotyczy roli stosunków między społeczeństwem a gospodarką podczas generowania innowacji. Profesor Henryk Sterniczuk jest głównym autorem i redaktorem naukowym obszernej monografii „Nadzór korporacyjny”, której współautorem był Krzysztof A. Lis. Publikacja kompleksowo przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące kształtowania w Polsce zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk w spółkach.

 

Sandi Vaci

Prowadzi moduł: Account Management

Absolwent Victoria University w Kanadzie. Zdobywał doświadczenie menedżerskie w ponad 50 krajach – w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Afryce. Tworzył jednostki biznesowe i zarządzał nimi w takich firmach, jak Procter & Gamble, Cadbury International, Royal Bank of Canada i Citybank Consumer Bank. Od ponad 5 lat jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Credit Bank of Moscow – najszybciej rozwijającym się pozarządowym bankiem w Rosji. Wykłada w programach MBA i Executive MBA w kilku europejskich szkołach biznesu.

Ekspert w dziedzinie sprzedaży, CRM i kanałów dystrybucji. Jest także prezesem Bay Devonshire Ltd, światowej firmy doradczej z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jego cztery książki na temat najlepszych biznesowych praktyk globalnych zostały opublikowane w Wielkiej Brytanii. Jako obywatel Kanady pochodzenia węgierskiego, Sandy dzieli swój czas pomiędzy Toronto, Wiedeń i Budapeszt.