Dyplom Executive MBA

Dyplom Executive MBA otrzymają studenci, którzy spełnią wymogi programu Executive MBA. Dyplom wspólnie wydany przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS. Certyfikujje wiedzę i kompetencje wynikające z ukończenia programu na poziomie Executive MBA.

Dodatkowo absolwenci studiów Executive MBA otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w języku polskim.  Świadectwo to jest zgodne z wymogami wydania określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dyplom Executive MBA

 

Dyplom Executive MBA i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SWPS

 

Dyplom Executive MBA – potwierdzenie wysokich kwalifikacji zarządczych

Dyplom Executive Master of Business Administration jest powszechnie uznawany w świecie biznesu jako certyfikacja zaawansowanej wiedzy menedżerskiej i bardzo istotnych kompetencji, których wymagają pracodawcy. Posiadanie dyplomu EMBA jest potwierdzeniem profesjonalnych kompetencji absolwenta i otwiera mu drogę do szybkiego rozwoju jego kariery.

Łącznie z dyplomem MBA i świadectwem studiów podyplomowych, IBD Business School i Uniwersytet SWPS wydadzą suplement, zawierający listę wszystkich zaliczonych przez studenta przedmiotów, liczbę godzin oraz nazwiska prowadzących je wykładowców.

Sprawdź ofertę pozostałych programów MBA: Studia MBA