Dyplom studiów Executive MBA

Dyplom studiów Executive MBA otrzymają studenci, którzy spełnią wymogi programu Executive MBA. Dyplom wspólnie wydany przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS, certyfikujący wiedzę i kompetencje wynikające z ukończenia programu na poziomie Executive MBA. Dzięki opracowaniu programu wspólnie z Ashridge Business School (obecnie Ashridge Executive Education HULT), nasz dyplom potwierdza zgodność zdobytego wykształcenia z brytyjskimi standardami i regulacjami szkolnictwa wyższego „UK Code of Higher Education”. Dodatkowo absolwenci programu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w języku polskim.  Świadectwo to jest zgodne z wymogami wydania określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r.

 

Tytuł Executive MBA, certyfikaty, dyplomy

 

Dyplom Executive Master of Business Administration jest powszechnie uznawany w świecie biznesu jako certyfikacja zaawansowanej wiedzy menedżerskiej i bardzo istotnych kompetencji, których wymagają pracodawcy. Posiadanie dyplomu EMBA jest potwierdzeniem profesjonalnych kompetencji absolwenta i otwiera mu drogę do szybkiego rozwoju jego kariery.

 

Dyplom Executive MBA

 

Łącznie z dyplomem MBA i świadectwem studiów podyplomowych, IBD Business School i Uniwersytet SWPS wydadzą dokument pt. academic transcripts, zawierający listę wszystkich zaliczonych przez studenta przedmiotów, liczbę godzin, oraz punkty kredytowe  (UK Credit Points w przypadku dyplomu MBA i ECTS w przypadku świadectwa studiów podyplomowych) oraz nazwiska prowadzących je wykładowców (w przypadku dyplomu MBA). Ponadto academic transcript wydany przez IBD zawierać będzie tytuł pracy dyplomowej (Master’s Project) studenta oraz nazwisko jej promotora, jak również zawartość i liczbę godzin programu Personal and Leadership Development. W ten sposób pracodawca lub komisja kwalifikacyjna na inne studia będą mogli dogłębnie ocenić wiedzę i kwalifikacje zdobyte przez posiadacza dyplomu.