Advanced Negotiation Program

Na początku czerwca rozpocznie się pierwsza edycja szkolenia „Negocjacje zaawansowane”. Wśród trenerów m. in. Zbigniew Czwartosz, który poprowadzi zajęcia w pierwszym i drugim dniu szkolenia.

Program obejmuje takie zagadnienia, jak: psychologia konfliktu, zaawansowane narzędzia komunikacji, strategie negocjacyjne, ich etapy, techniki i taktyki, zasady prowadzenia negocjacji zespołowych i in.

Zobacz program i wypełnij formularz zgłoszenia

W każdym procesie sprzedaży negocjacje to decydujący etap. W warunkach silnie konkurującego otoczenia nie wystarczają już jednak podstawowe umiejętności negocjowania. Potrzebna jest wiedza o tym, jak dochodzić do porozumienia, by partner negocjacyjny chciał je z nami zawrzeć, nawet jeśli nie osiągnie wszystkich zakładanych celów. W skutecznych negocjacjach bardzo ważna jest umiejętność dochodzenia „do tak” przy wzajemnym poszanowaniu najważniejszych celów obu stron oraz umiejętność rezygnacji z tych, które są drugorzędne.

Powrót...