Biznes pod lupą ekspertów

Czerwcowe spotkania specjalistów w Instytucie Rozwoju Biznesu

Od końca 2008 roku w Centrum Konferencyjnym Instytutu w Serocku pod Warszawą odbywają się cykliczne spotkania ekspertów, poświęcone analizie aktualnych problemów funkcjonowania biznesu w Polsce. W dyskusjach, w których uczestniczą praktycy oraz cenieni eksperci z różnych dziedzin, z wieloletnim doświadczeniem akademickim i uznanym dorobkiem naukowym, dominują dwa punkty odniesienia. Po pierwsze, jakie wnioski dla praktyki biznesowej płyną z prowadzonych przez Instytut regularnych badań, a po drugie – jak uzyskane dane mogą być wykorzystane w doskonaleniu procesów zarządzania organizacją we wszystkich obszarach i poziomach oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i kompetencji jej pracowników.

Dotychczas odbyło się siedem spotkań, w tym pięć poświęconych wybranym zagadnieniom HRM i dwa – edukacji specjalistów w zakresie finansów. Podczas seminarium 10 czerwca br. o kierunkach rozwoju polskiego rynku finansowego i kształceniu kadr wspólnie dyskutowali absolwenci Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych (organizowanego przez Instytut od 1992 roku!) oraz goście honorowi: prof. Victor Marek Boruń, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku, współtwórca programu studium i główny wykładowca oraz prof. Reinhard H. Schmidt z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie n. Menem, wykładowca Uniwersytetu Stanforda oraz Washingtona, wybitny ekspert w dziedzinie finansów i bankowości międzynarodowej.

Profesorowie Reinhard H. Schmidt i Victor Marek Boruń (od lewej).

Punktem wyjścia do rozmowy był odczyt dr Anety Hryckiewicz, stypendystki Uniwersytetu Whartona w Pensylwanii, dyrektora programowego obszarów finanse i prawo w Instytucie na temat perspektyw polskiego rynku finansowego na tle europejskich i światowych trendów.

Dr Aneta Hryckiewicz podczas odczytu.

Dzień później, 11 czerwca odbyło się kolejne spotkanie specjalistów z zarządzania zasobami ludzkimi. Tym razem dotyczyło analizy wyników ankiety na temat stosowania w polskich firmach modeli kompetencyjnych. Seminarium otworzył Włodzimierz K. Buśkiewicz, prezes Zarządu Instytutu, koncentrując się na pokazaniu celów spotkań i rezultatów przeprowadzonych dotychczas badań ankietowych. Wyniki najnowszego przedstawił dr Olaf P. Żylicz, wiceprezes ds. naukowych Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem (d. Fundacji – Centrum Prywatyzacji), która jest strategicznym partnerem Instytutu w projektach badawczych. Z kolei Magdalena Szenrok, dyrektor personalna w Lyreco Polska i dr Victor Wekselberg, dyrektor Działu Doradztwa Organizacyjnego w Instytucie poprowadzili panel o standardach budowy modeli kompetencyjnych na podstawie studium przypadku z firmy Lyreco. Podsumowaniem spotkania była dyskusja m.in. o zasadach budowy modeli i zakresie ich wykorzystywania, o polskiej praktyce w odniesieniu do światowych standardów. Moderatorem tego panelu była Mira Dziedzic, wiceprezes Zarządu Instytutu.

Dr Olaf P. Żylicz przedstawia wyniki ankiety.

Małgorzata Szenrok omawia case study Lyreco, dotyczący stosowania modelu kompetencyjnego.

Kolejne spotkanie dla specjalistów z HRM jest planowane na 24 września 2010 roku i będzie dotyczyć wyników badania ankietowego na temat coachingu.

Powrót...