IBD Business School – podwyższenie statusu jednostki naukowej!

Ogromny Sukces!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało aktualne wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Ocenę przeprowadził Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, a w dniach 11 i 12 października 2017 r. podjęto uchwały dotyczące proponowanych kategorii dla jednostek naukowych, objętych oceną.

IBD Business School już po raz drugi poddał się ocenie parametryzacyjnej jednostek naukowych. Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że Szkoła podwyższyła swój status z kategorii C do kategorii B, co lokuje nas na poziomie wielu dobrych wydziałów uznanych i cenionych uczelni wyższych. To dla nas prawdziwy sukces, potwierdzający jakość naszych działań badawczo-rozwojowych.

Warto dodać, że kompleksowa ocena została przeprowadzona odrębnie w ramach czterech kryteriów, takich jak: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej oraz tzw. pozostałe efekty działalności naukowej, w tym działalność popularyzatorska.

Nowe możliwości

Status kategorii B pozwala IBD Business School występować o granty naukowo-badawcze, w tym ze środków unijnych, np. w ramach Programu Horyzont 2020.  Stanowi też lepszą podstawę do przyznawania dotacji z budżetu państwa na statutową działalność naukowo-badawcza i wdrożeniową. To niewątpliwie podniesie jakość prowadzonych przez pracowników IBD prac badawczych i przełoży się na wyższą jakość i innowacyjność oferowanych przez Szkołę programów rozwojowych oraz praktycznych studiów akademickich, takich jak MBA.

Należy także nadmienić, że IBD Business School jest jedyną organizacją, wywodzącą się z polskiego rynku szkoleniowo-doradczego, która posiada status jednostki naukowej. Podwyższenie statusu do kategorii B potwierdza wysoką jakość realizowanych przez nas projektów.

 

 

Powrót...