Kancelaria w chmurze po raz drugi na Siennej

W warszawskim Centrum Szkoleniowym Sienna Instytutu 5 lutego br. odbędzie się bezpłatana konferencja na temat aspektów zarządzania kancelarią prawną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i cloud computingu.
Organizatorem spotkania jest Temtime. Wśród tematów, które omowią prelegenci, m.in. następujące: tradycyjny model kancelarii a zmieniająca się rzeczywistość, prawnicy pokolenia Y – jak nimi zarządzać, nowe metody pracy kancelarii, rola marketingu, tajemnice chronione a cloud computing. Konkluzją spotkania ma być odpowiedż na pytanie, jak sobie radzą kancelarie prawnicze w coraz bardziej zmarketizowanym i stechnologizowanym świecie.

Powrót...