Konferencja dla przedsiębiorców

Instytut Rozwoju Biznesu i Europejskie Centrum Przedsiębiorczości 7 listopada br. w Hotelu MDM w Warszawie organizują konferencję „Fundusze unijne – szansa na rozwój”, przy finansowym wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem spotkania jest wskazanie uczestnikom tych obszarów aktywności gospodarczej, w których są największe możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw. Przedstawimy przegląd dotacji unijnych i rządowych, omówimy ważną kwestię zabezpieczeń z funduszu poręczeń unijnych. Pokażemy – na podstawie analizy konkretnego przykładu – jak w praktyce dotacje unijne przekładają się na rzeczywiste rezultaty w działalności przedsiębiorstw. Poinformujemy potencjalnych beneficjentów o wymogach formalnych, jakie należy spełnić, aby skutecznie aplikować o fundusze unijne.

Podczas konferencji poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: priorytety Unii Europejskiej we wspieraniu regionów; przegląd dotacji unijnych i rządowych dla przedsiębiorstw; zabezpieczenia z Funduszu Poręczeń Unijnych; rozwój kadr a fundusze unijne; wpływ dotacji unijnych na rozwój przedsiębiorstw (studium przypadku); procedury aplikowania i oceny wniosków; wymogi i warunki ubiegania się o dotacje; podobieństwa i różnice w aplikowaniu w starej i nowej perspektywie finansowej; pozafinansowe efekty funduszy unijnych; zagadnienia podatkowe dotyczące funduszy unijnych.

Wśród prelegentów m.in.: Jerzy Kwieciński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Danuta Jabłońska – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Piotr Stefaniak – prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, Mira Dziedzic – wiceprezes Instytutu Rozwoju Biznesu.

Konferencja jest adresowana do przedsiębiorców, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę o możliwościach skorzystania z dotacji unijnych i zamierzają ubiegać się o nie w najbliższych latach. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Partner konferencji: Patronat medialny:
Powrót...