Kurs dla kandydatów na członków RN. Wysoka zdawalność. E-repetytorium

IBD Business School zaprasza do udziału w Kursie dla kandydatów na członków organów nadzorczych. Zajęcia prowadzi znakomita kadra wykładowców. Są to cenieni i doświadczeni ekonomiści, finansiści, prawnicy. Kurs organizujemy od 1990 roku. Ukończyło go już blisko 8 tysięcy absolwentów. Od lat nasz kurs należy do najlepiej przygotowujących do egzaminu.
Ważną pomocą w zdaniu egzaminu jest opracowane przez IBD Business School e-repetytorium. Jest to internetowa baza pytań egzaminacyjnych, która ułatwia solidne przygotowanie się do egzaminu (wersja demonstracyjna)

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY I ZGŁOŚ SIĘ ONLINE

organy nadzorcze

Organy nadzorcze. Adresaci kursu

Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych (rad nadzorczych) adresujemy przede wszystkim do:

  • osób, które chcą znaleźć się w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych,
  • prezesów i członków zarządów przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej,
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i związków zawodowych,
  • osób, które chcą usystematyzować i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego.

Organy nadzorcze – cele kursu

  • Przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu na członka organu nadzorczego.
  • Gruntowne poznanie obowiązków nadzorczych w spółce i zrozumienie, na czym polega ich rzetelne wypełnianie.
  • Opanowanie przez uczestników kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania podstawowych działów w przedsiębiorstwie.
  • Zrozumienie zasad zgodnego z prawem i ze standardami ładu korporacyjnego wypełniania obowiązku stałego nadzoru nad działalnością spółki.
  • Pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, finansów, prawa, restrukturyzacji i budowy strategii rynkowych.

Zobacz także:

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   tel. 695 330 033

Powrót...