Raport BPC – branża tworzyw sztucznych

Sektor chemiczny uważany jest za najmocniej pracujący na rzecz całej gospodarki. Pod względem produkcji uważany jest za drugi największy po przemyśle spożywczym. Aż 70% sprzedaży dedykowana jest innym działom przemysłu. Reszta trafia bezpośrednio do konsumentów. Produkty chemiczne trafiają nie tylko do dużych zakładów przemysłowych jako półsurowce i komponenty, lecz również wykorzystywane są jako podstawowe dobra konsumpcyjne codziennego użytku, m.in. w rolnictwie czy działalności usługowej (paliwa, nawozy sztuczne, kosmetyki).

Ogromna dynamika produkcji w branży tworzyw sztucznych oraz częste modyfikacje zleceń wymuszają na producentach prowadzenie świadomej polityki kosztów. Z tego powodu przedsiębiorstwa tego sektora inwestują w systemy informatyczne wspierające zarządzanie kluczowymi obszarami biznesowymi.

Firma konsultingowa Business Penetration & Consulting (BPC GROUP) w marcu na spotkaniu branżowym opublikowała kolejny Raport BPC dedykowany przedsiębiorstwom tworzyw sztucznych. W formie tabelarycznej umieszczono w nim wyniki analizy 100 przedsiębiorstw tego sektora. W analizie wzięto pod uwagę planowane inwestycje w IT w obszarze zarządzania całym przedsiębiorstwem, jak i zaawansowanego planowania produkcji/monitorowania maszyn. Przeanalizowano również dotychczas posiadaną infrastrukturę informatyczną (m.in. systemy klasy ERP/MES/APS). Z danych analitycznych BPC wynika, że w grupie 100 przedsiębiorstw branży tworzyw sztucznych, obejmowanych działaniami BPC:

 • 21 firm wykorzystuje rozwiązanie klasy APS do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji. 24 przedsiębiorstwa planuje jego wdrożenie od II poł. 2015 do 2016 roku.
 • 81 przedsiębiorstw o zatrudnieniu powyżej 100 pracowników do zaawansowanego zarządzania zasobami firmy wykorzystuje system klasy ERP;
 • 32 organizacje korzystają z systemów monitorowania maszyn klasy MES;
 • W 47 przedsiębiorstwach kontrola jakości realizowana jest w ramach funkcjonującego systemu klasy ERP.

 

 

W Raporcie Analitycznym BPC umieszczono problemy branży tworzyw sztucznych związanych z produkcją, które były wskazywane przez przedsiębiorców. Zwrócili oni uwagę na to, w jaki sposób udało im się je rozwiązać przy wsparciu aplikacji informatycznych. Są to m.in.:

 • Wieloreferencyjność (Możliwość równoczesnego produkowania kilku różnych detali, różniących się od siebie);
 •  Zarządzanie kolorystyką (Możliwość zaplanowania zawracania odpadu oraz łączenia podobnych do siebie zleceń celem oszczędności odpadu);
 • Przezbrajanie maszyn (Możliwość planowania przezbrojeń maszyn w systemie informatycznym z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym);
 • Wyliczanie rzeczywistego kosztu produktu (Możliwość podziału gniazda na trzy składowe);
 • Symulacja realizacji zleceń (Możliwość monitoringu i analizy obciążeń gniazd produkcyjnych).

Praktycy wskazywali również na to, w jaki sposób udało im się rozwiązać problemy związane z rozliczaniem odpadów (zarówno użytkowych, jak i nieużytkowych) oraz ich zawracaniem. Od systemu oczekiwali, by umożliwiał obliczenie oraz przewidywanie ilości odpadów już na etapie planowania poszczególnych zleceń produkcyjnych. W systemie udało im się wprowadzić m.in. funkcjonalność umożliwiającą porównanie kosztowe surowców i odpadów, przy wzięciu pod uwagę ilości wprowadzonych braków.

Publikacja zawiera również przydatne wskazówki dla tych przedsiębiorców, którzy przygotowują się do wyboru zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Zostały sporządzone na podstawie analizy najczęściej popełnianych błędów przez przedsiębiorców na każdym etapie wyboru i wdrożenia systemu. Dotyczą one m.in.

 • Źle zweryfikowanych referencji dostawcy;
 • Złej konstrukcji zapytania ofertowego;
 • Zawierzania słowom dostawcy;
 • Weryfikacji, czy producent rekomenduje dostawcę.

 

Producenci branży tworzyw sztucznych stoją przed wyzwaniem zapewnienia najwyższej jakości wytwarzanych produktów oraz spełnienia warunków sanitarnych w zakresie przetwarzania niebezpiecznych dla zdrowia materiałów. Aby ten cel osiągnąć potrzebują narzędzi informatycznych, które usprawnią procesy zarządcze, planistyczne i analityczne. Takimi rozwiązaniami są m.in. systemy klasy ERP, które swoim zasięgiem obejmą wszystkie kluczowe obszary w przedsiębiorstwie” – wskazuje Wojciech Ziaja, Dyrektor ds. Sprzedaży, Synergy Poland Sp. z o.o. ( BPC GROUP). W Raporcie umieszczono opis 10 projektów doradczych, które zostały zrealizowane dla przedsiębiorstw branży tworzyw sztucznych. Projekty dotyczyły wprowadzania rozwiązań dedykowanych zarządzaniu całą organizacją (klasy ERP), jak również systemów wspierających m.in. zaawansowane planowanie, harmonogramowanie produkcji czy też monitoring maszyn.

Na życzenie przedsiębiorców z branży tworzyw sztucznych w publikacji umieszczono również zestawienie kilku istotnych funkcjonalności, których poszukują w systemach klasy ERP. Dostawcy, którzy mają doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych w branży tworzyw sztucznych odpowiadali m.in. na pytania:

 • Czy moduł produkcyjny jest dostosowany do branży tworzyw sztucznych? (Przykłady referencyjne)
 • Czy system umożliwia monitorowanie pracy wtryskarek?
 • Czy system umożliwia monitorowanie pracy wytłaczarek?
 • Czy system umożliwia zarządzanie odpadami oraz szacowanie ich wielkości w rozliczaniu produkcji?
 • Czy rozliczanie produkcji jest możliwe w różnych jednostkach miary?
 • Czy system wspiera zarządzanie prac laboratoryjnych?
 • Czy system obsługuje produkcję tego samego wyrobu przy zmieniających się recepturach, zestawach maszyn (pracochłonność/parametry)?

 

Całość publikacji uzupełnia tabelaryczny opis kluczowych  funkcjonalności systemów klasy ERP, MES oraz APS dostosowanych do specyfiki branży tworzyw sztucznych. Funkcjonalności mają postać ankietową, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą samodzielnie określić swoje potrzeby wobec systemu.

Raport Analityczny BPC dystrybuowany jest za pośrednictwem branżowych spotkań edukacyjnych, których harmonogram dostępny jest na stronie: http://synergia-it.pl.

Katarzyna Lindner
Marketing Manager
________________________________________
Business Penetration & Consulting Sp. z o.o.
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, piętro VIII,
T. +48 (32) 777 15 01, M. +48 795-123-293
www.it-penetration.pl

Powrót...