Seminarium IBD Nowe podejście do prowzrostowej polityki fiskalnej i pieniężnej szanse i zagrożenia 28 maja 2015. Fotorelacja

Termin i lokalizacja Warszawa, 28.05.2015 - 28.05.2015
Kolejne seminarium z cyklu „Polska transformacja a nowe wyzwania” tradycyjnie już odbyło się w Sienna Training Centre, 28 maja br. Dyskutowano o tym, w jaki sposób rząd i bank centralny mogą wykorzystać politykę fiskalną i pieniężną, by pobudzić wzrost polskiej gospodarki.
Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi