Szkolenia pracowników online. Dlaczego warto kształcić personel zdalnie?

Ostatnie lata diametralnie zmieniły rynek szkoleniowy pod względem metodyki kształcenia. To już nie trend, ale nowa jakość, nowa rzeczywistość. Pandemia Covid-19, krótko mówiąc, wymusiła szybsze, efektywniejsze i szersze wykorzystanie dostępnych technologii do komunikacji i nauczania przez internet. Jeszcze parę lat temu e-learning, blended learning, zamknięte platformy weryfikacji wiedzy i podobne były tylko uzupełnieniem tradycyjnych, stacjonarnych zajęć. Dziś stanowią one zintegrowaną z samym procesem kształcenia online kompleksową metodykę skutecznego nabywania wiedzy i umiejętności, ich utrwalania i, co ważne, sprawdzania. Szkolenia pracowników online stały się już po prostu normą.

Szkolenia dla pracowników online. Aktualna oferta. Zgłoszenia online

Szkolenia pracowników online. Dlaczego warto?

Należy podkreślić jeszcze jeden element szkoleń online. Z oczywistych względów same zajęcia zajmują mniej czasu. A to oznacza, że pozostaje go więcej na samodzielne dokształcanie i pogłębianie wiedzy. Słowem, rodzi się konieczność i potrzeba silniejszego zaangażowania w proces uczenia się ze strony uczestników szkolenia, bardziej krytycznego ich podejścia do analizy zagadnień. I to jest główny sens tej jakościowej zmiany w szkoleniach. Oczywiście, w tym kontekście zmianie ulega i sama relacja między prowadzącym zajęcia a osobą szkolącą się, przede wszystkim w kierunku bardziej harmonijnej współpracy. Zwiększa się bowiem odpowiedzialność uczestników szkolenia za rezultaty procesu uczenia się. Mówiąc w skrócie: wiem, czego i po co się uczę.

Niewątpliwie, mamy trudne czasy. Firmy już nie tylko zrobiły wiele, by dostosować się do nowych warunków, ale i zmieniły strategię, rynki zbytu, często profil produkcji i świadczonych usług. Każdy bowiem kryzys rodzi szanse na rozwój pomimo wszystkich trudności. Czy te szanse i nowe możliwości będę wykorzystane, najbardziej zależą od kompetentnych pracowników. I o nich trzeba zadbać już teraz, nie czekając na poprawę koniunktury.

szkolenia pracowników online

Obraz Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Na co zwracać szczególną uwagę na szkoleniach pracowników online

Zdalne szkolenia pracowników mogą być szczególnie pomocne, gdy pracodawca widzi potrzebę pomocy pracownikom w radzeniu sobie z trudnościami pracy zdalnej. Menedżerowie, zarządzając zespołami w zmienionych warunkach, powinni z kolei nauczyć pracowników, jak sprawnie komunikować się wewnątrz firmy i z klientami. Formuła online, jak pokazały doświadczenia z ostatnich dwóch lat, sprawdza się również w kształceniu profesjonalnych kompetencji menedżerskich. Dotyczy to np. asesorów AC/ DC, HRBP, coachów czy trenerów biznesu. Zainteresowaniem cieszą się także szkolenia pracowników online z kompetencji przywódczych, umiejętności sprzedaży, motywacji i zaangażowania.

Bonusów szkoleń online i pracy zdalnej jest wiele, chociażby czas, który, wcześniej był potrzebny na dojazdy do biura czy do ośrodka szkoleniowego, mamy dla siebie, w tym na samodzielne dokształcanie się, o czym była mowa wyżej. Jest też oczywiste, że osoby pracujące zadaniowo łatwiej sobie radzą z pracą zdalną niż menedżerowie zarządzający. Oczywiście, warunkiem jest tu sprawne posługiwanie się nowymi narzędziami organizacji prac zespołu i komunikacji. Dotyczy to także trenerów, mentorów, coachów. Szkolenie czy praca online mogą być tak samo wydajne jak stacjonarne, a w niektórych przypadkach – bardziej. I tu właśnie jest duże pole do popisu dla menedżerów HR, którzy odpowiadają w firmach za szkolenia i rozwój.

Zamiast zakończenia

Obecna sytuacja geopolityczna, gospodarcza i zdrowotna na świecie z pewnością obali jeszcze nie jeden mit i wiele stereotypów odejdzie do lamusa, jeśli chodzi o rynek pracy czy w szczególności rynek szkoleniowy. Długo bowiem trzeba będzie się mierzyć z ciężkimi skutkami wojny w Ukrainie – materialnymi i psychologicznymi. Nikt też nie odwołał kryzysu klimatycznego czy problemów imigracyjnych.  Postęp technologiczny w sferze tworzenia modeli zachowań inteligentnych, programów i systemów symulujących te zachowania zdaje się być coraz szybszy. Szeroka cyfryzacja gospodarki i życia społecznego jest już nieuchronna. Społeczna odpowiedzialność biznesu zaś, nie w hasłach czy zapisanych wartościach firm, ale w realnych działaniach na rzecz pracowników i otoczenia, musi i będzie się zwiększać.

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   tel. 695 330 033

Powrót...