Szkolenia pracowników online. Dlaczego warto kształcić personel zdalnie?

Pandemia Covid-19 nie tylko nie zanika, jak można było optymistycznie oczekiwać jeszcze kilka miesięcy temu, ale niestety się nasila. Do tego nakłada się sezon grypowy. Drugie półrocze okazało się dużym wyzwaniem dla firm, zarówno jeśli chodzi o utrzymanie płynności finansowej, jak i odpowiedniego poziomu zatrudnienia. W szczególności dotyczy to osób o najważniejszych, krytycznych dla firm kompetencjach. Stąd mimo niełatwej sytuacji biznesowej wiele firm nie zawiesza programów rozwojowych, kontynuując szkolenia pracowników online. I to, jak się wydaje, jest właściwe podejście.

Aktualna oferta szkoleń online w IBD Business School. Zgłoszenia online

Właśnie w trudnych czasach trzeba pracować nad strategią pokryzysową i być przygotowanym na nową rzeczywistość i nowe możliwości. Po każdym bowiem kryzysie pojawiają się szanse na rozwój, a na początek przynajmniej na choćby częściowe odrobienie strat. Pod warunkiem jednakże, że mamy w firmie kompetentnych pracowników. I o nich trzeba zadbać już teraz, nie czekając na poprawę koniunktury.

szkolenia pracowników online

Obraz Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Czas recesji a szkolenia pracowników online

Koronawirus na całym świecie w drastyczny sposób wpłynął na dynamikę produktów krajowych brutto. Gospodarka światowa doświadcza wyjątkowo silnej recesji. Polskę też ona nie ominęła, i to po raz pierwszy od dziesięcioleci w tak dużym stopniu. Spadek naszego PKB na koniec drugiego kwartału 2020 wedle wstępnych szacunków wyniósł ponad osiem procent. Zresztą, i tak Polska znalazła się w grupie krajów o mniejszym spadku PKB. (Chodzi o Danię, Łotwę, Słowację, Czechy, Szwecję czy USA. Ponaddwukrotnie większy spadek zanotowały takie kraje jak Wielka Brytania czy Hiszpania.) Optymiści zakładają, że recesja już za nami. Realiści, że gospodarka powinna odbić się od dna, ale strat z pierwszych dwóch kwartałów nie da się jednak szybko odrobić. Nadal wielką niewiadomą jest to, kiedy pojawią się skuteczne leki, w tym odpowiednia szczepionka.

Szkolenia online, praca zdalna? To już nie problem

Bez wątpienia, obecny kryzys zdrowotny unaocznił, jak duże mamy możliwości technologiczne zdalnej pracy, zdalnej komunikacji, wreszcie, zdalnej edukacji, w tym także szkoleń pracowników online. Jesteśmy świadkami niespotykanej wcześniej weryfikacji tradycyjnych formy organizacji pracy. Konieczność wprowadzenia społecznej izolacji pokazała, że w firmach pojawił się nadmiar powierzchni biurowych, a sposób ich urządzenia okazał się nieodpowiedni. Zaczęto też zastanawiać się nad restrukturyzacją zatrudnienia z uwzględnieniem nowych wymagań.

Uwalniane środki związane z utrzymaniem biurowej infrastruktury mogą znaleźć lepsze wykorzystanie jak właśnie szkolenia online czy dofinansowanie prywatnych kosztów pracownika, które ponosi on w związku ze świadczeniem pracy w domu. Wszystko to jest jeszcze bardzo świeże. Wymaga gruntownych analiz, w tym określenia, jak optymalnie łączyć pracę zdalną i stacjonarną w biurze. Raczej nie da się w tym przypadku wypracować jakichś uniwersalnych modeli. Każda firma czy instytucja same będą musiały znaleźć zrównoważony mechanizm dzielenia pracy na tę domową, i tę biurową.

To teraz właśnie jest najlepszy czas, by pracowników i kadrę menedżerską przygotować na zmieniające się warunki i charakter świadczenia pracy. A jednocześnie nie zaniedbać kształcenia tych umiejętności i kompetencji, które dla firm będą najważniejsze w najbliższej przyszłości.

Na co zwracać szczególną uwagę na szkoleniach online

Obecna sytuacja, co widać już teraz, zmienia także sam rynek pracy.  Cześć branż wyraźnie traci i nie wiadomo, czy zdoła odbudować swoje pozycje sprzed pandemii (hotelarstwo, eventy itp.). Inne, jak np. bankowa, czeka głęboka restrukturyzacja, związana nie tylko z recesją, ale i możliwościami, jakie daje coraz szersze zastosowanie technologii opartych na sztucznej inteligencji. Bez wątpienia, dobrą informacją jest to, że w sierpniu nastąpił wyższy, niż oczekiwano, wzrost wynagrodzeń, a także kolejny wzrost zatrudnienia w skali miesiąca. Pozostaje ono nadal niższe o 2,3 proc. w ujęciu rocznym, ale to i tak lepiej niż było w czerwcu, gdy spadek wynosił -3,3 proc.

Szkolenia pracowników online mogą być szczególnie pomocne, gdy pracodawca widzi potrzebę pomocy pracownikom w radzeniu sobie z trudnościami pracy zdalnej. Menedżerowie, zarządzając zespołami w zmienionych warunkach, powinni z kolei nauczyć pracowników, jak sprawnie komunikować się wewnątrz firmy i z klientami. Formuła online sprawdza się również w kształceniu profesjonalnych kompetencji menedżerskich. Dotyczy to np. asesorów AC/ DC, HRBP, coachów czy trenerów biznesu. Zainteresowaniem cieszą się także szkolenia pracowników online z kompetencji przywódczych, umiejętności sprzedaży, motywacji i zaangażowania.

Mit, który obaliła pandemia

Do czasów pojawienia się koronawirusa nieco podejrzliwie patrzono na pracę w domu, jeśli  chodzi o pracodawców, i jako dodatkowy bonus (tzw. luzik), jeśli chodzi o pracowników. Oczywiście, nie dotyczy to ogółu branż. Od wielu lat takie branże jak np. IT doskonale radziły sobie zdalnie. Teraz okazało się, że aby mieć satysfakcję z pracy czy szkolenia online wystarczy pracować w domu tak jak by się było w biurze lub w sali szkoleniowej. Z tą różnicą, że trzeba sobie takie miejsce stworzyć samemu. Nie planować w tym czasie żadnych zajęć, telefonów itp., które nie są związane bezpośrednio z pracą czy szkoleniem. To jest proste.

A bonusów jest wiele, chociażby czas, który, wcześniej był potrzebny na dojazdy do biura czy do ośrodka szkoleniowego, mamy dla siebie. Jest też oczywiste, że osoby pracujące zadaniowo łatwiej sobie radzą z pracą zdalną niż menedżerowie zarządzający. Lockdown wymusił na nich konieczność szybkiego opanowania nowych narzędzi organizacji prac zespołu i komunikacji. Dotyczy to także trenerów, mentorów, coachów. Szkolenie czy praca online mogą być tak samo wydajne jak stacjonarne, a nawet – w niektórych przypadkach – bardziej. Mają też swoje ujemne strony, jak brak kontaktu, możliwości rozmów, dyskusji. I tu właśnie jest duże pole do popisu dla menedżerów HR, którzy odpowiadają w firmach za szkolenia i rozwój. Praca i edukacja online zapewne na trwałe wejdą do naszego życia społecznego. Pandemia tylko przyśpieszyła ten proces.

Obecna sytuacja zdrowotna i gospodarcza obalą z pewnością jeszcze nie jeden mit i wiele stereotypów odejdzie do lamusa. Nikt bowiem nie odwołał kryzysu klimatycznego czy problemów imigracyjnych. Postęp technologiczny w sferze tworzenia modeli zachowań inteligentnych, programów i systemów symulujących te zachowania zdaje się być coraz szybszy. Szeroka cyfryzacja gospodarki i życia społecznego jest już nieuchronna. Społeczna odpowiedzialność biznesu zaś, nie w hasłach czy zapisanych wartościach firm, ale w realnych działaniach na rzecz pracowników i otoczenia, musi i będzie się zwiększać.

Powrót...