Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Urszula Zięba

wykładowca

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierunek – Zarządzanie i Marketing. Główny Specjalista w Departamencie Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wykładowca m.in. na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych z dziedzin: marketing w przedsiębiorstwie, zarządzanie przedsiębiorstwem.

Ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w organach spółek handlowych. Ukończyła specjalistyczne studium „Zarządzanie menedżerskie nowoczesną firmą”. Współautorka dwóch książek i kilku artykułów na tematy ekonomiczne i prywatyzacyjne.