Współpraca Instytutu z PTP PTP

Instytut Rozwoju Biznesu i Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przygotowują wydanie nowego narzędzia badawczego – Testu Intentio Consensio (TIC). Dzięki współpracy Instytutu i Pracowni będzie można przeprowadzić badanie tym testem na specjalnie utworzonej platformie internetowej. Przygotowywany jest także podręcznik do testu, który będzie do nabycia w księgarni Pracowni Testów Psychologicznych.

Test Intentio Consensio to innowacyjne narzędzie, autorstwa dr. Victora Wekselberga, służące do pomiaru dwóch cech osobowości, które wpływają na jakość wykonywanej pracy. Mierzy gotowość do wkładania wysiłku w pracę i do współpracy.

– Współpraca Instytutu Rozwoju Biznesu z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego to bardzo dobry przykład na to, jak efektywnie można połączyć biznesową wiedzę praktyczną z wiedzą i umiejętnościami autorytetów akademickich, zajmujących się testami psychologicznymi w Polsce. Efektem naszych działań będzie wydanie testu, który, z jednej strony, ściśle odpowiada na zapotrzebowanie biznesu, a z drugiej – jest rzetelnym i wiarygodnym narzędziem, sprawdzonym pod względem wymogów psychometrycznych – mówi Włodzimierz K. Buśkiewicz, Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu.

Więcej na temat Testu Intentio Consensio, a także innych narzędzi badawczych stosowanych przez Instytut mozna przeczytać na stronie w dziale Doradztwo i Badania, w sekcji dotyczącej testów psychologicznych w biznesie.

Powrót...