Zapraszamy pracowników oświaty na bezpłatne konferencje

Trwa cykl konferencji Ośrodka Rozwoju Edukacji, organizowany przez IBD w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS. Konferencje mają formę 2-dniowych spotkań w każdym z miast wojewódzkich. Zapraszamy do udziału!

Jeśli jesteś pracownikiem placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej lub kuratorium, lub też pracujesz jako doradca metodyczny czy dyrektor szkoły albo przedszkola,te konferencje są dla ciebie.

Celami projektu są: przestawienie założeń i wyników ewaluacji nowego systemu doskonalenia nauczycieli, prezentacja działań prowadzonych w powiatowych projektach pilotażowych w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół oraz przedstawienie zmian prawnych w zakresie pracy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy wybrać odpowiednią lokalizację i wysłać zgłoszenie ze strony projektu. Tu także znajduje się szczegółowy opis programu.

Powrót...