Zdalnie realizuj potrzeby doradczo-szkoleniowe!

Zdalne formy kształcenia

Zadbajmy zdalnie o efektywne wykorzystanie czasu pracowników i nas samych.
Realizacja celów wymaga sięgnięcia po nowe metody działania!

Nagła konieczność wstrzymania na kilka miesięcy realizowanych projektów doradczych, rozwojowych i szkoleniowych – nie musi zachwiać realizacją zaplanowanych, ważnych procesów usprawniających działania Państwa pracowników i organizacji.

Teraz jest czas, aby tradycje formy pracy– warsztaty, spotkania zespołów projektowych, spotkania indywidualne, szkolenia – płynnie przenieść w działania zdalne oparte o nowe technologie*.

Aby wesprzeć Państwa w tych wyzwaniach IBD Business School przygotowało zespół konsultantów do działań w trybie zdalnym. Mogą one obejmować aktywności dedykowane całym grupom i indywidualnym uczestnikom.

Dostępne działania grupowe
prowadzone przez IBD
Dostępne działania indywidualne prowadzone przez IBD
– Szkolenia e-learningowe
– Coaching zespołowy
– Grupowe sesje szkoleniowe
– Spotkania projektowe – konsulting
– Dostarczanie / sprawdzanie wiedzy
– Ankiety i testy
– Forum / czat tematyczny
– Sesje coachingowe
– Sesje mentoringowe
– Sesje szkoleniowe – indywidualne
– Sesje doradcze – konsultingowe
– Wywiady kompetencyjne
– Dostarczanie / sprawdzanie wiedzy
Platformy do pracy zespołowej I indywidualnej:
Moodle, Zoom, Join.me, Slack, Bitrix24, Clickmeeting,
Cisco Jabber Gues, Skype

*Badania w zakresie korzystania ze zdalnych metod pokazują, że zdalne procesy nie ustępują swoją efektywności procesom bezpośrednim – osobistym (*Berry, R.M., Ashby, J.S., Gnilka, P.B., Matheny, K.B. (2011). Consulting Psychology Journal: Practice and Research).

Przykłady z ostatnich dni działań IBD Business School, które przeszły lub przechodzą w przestrzeń wirtualną:

  • Od 9 do 20 marca tego roku konsultanci IBD Business School przeprowadzili 60 zdalnych wywiadów kompetencyjnych w miejsce planowanych wywiadów face to face w projekcie, który toczy się od lutego do grudnia 2020. Zmiana formy pracy pozwoliła zachować harmonogram projektu i wejście w jego nowy etap bez opóźnień. Działania były prowadzone przez komunikatory: telefon i Skype.
  • 18 marca przeprowadzone zostało webinarium – Master Distributors Webinar – spotkanie w gronie kilkunastu osób. Działania zostały przeprowadzone przez: platformę Zoom.
  • Od 20 do 29 kwietnia stacjonarne sesje Assessment Center zostaną przekształcone w działania zdalne polegające na przeprowadzeniu wywiadów kompetencyjnych i zastosowaniu poszerzonego pakietu narzędzi psychometrycznych. Działania będą prowadzone przez: telefon i Skype, dedykowane platformy testowe.
  • W kwietniu bieżącego roku spotkania/warsztaty zespołu projektowego budującego model kompetencyjny przeniesione zostaną w przestrzeń wirtualną. Działania prowadzone będą przez: platformę Zoom lub Cisco Jabber Guest.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami
zapraszamy do kontaktu:

Mira Dziedzic
Wiceprezes ds. Programowych
695 330 161

mdziedzic@ibd.pl


Powrót...